Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Skaun kommune
Kommunenr 5029
Alle grunnskoler med adresse i Skaun kommune (offentlige og private)

- Matematikk standpunkt

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Karakteren 1
Agdenes kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Bjugn kommune (UTGÅTT)
Flatanger kommune 0,0
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune 0,0 0,0 0,0
Frøya kommune
Grong kommune 0,0 0,0 0,0
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT)
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT)
Holtålen kommune
Høylandet kommune 0,0 0,0 0,0
Inderøy kommune
Indre Fosen kommune
Klæbu kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Leka kommune 0,0
Levanger kommune
Lierne kommune 0,0 0,0 0,0
Malvik kommune
Meldal kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Melhus kommune 3,9
Meråker kommune 0,0 0,0 0,0
Midtre Gauldal kommune
Namdalseid kommune (UTGÅTT)
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT)
Namsskogan kommune 0,0
Nærøy kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Nærøysund kommune
Oppdal kommune
Orkdal kommune (UTGÅTT)
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune 0,0 0,0 0,0
Raarvihke - Røyrvik kommune 0,0
Rennebu kommune 0,0 0,0 0,0
Rindal kommune 0,0 0,0 0,0
Roan kommune (UTGÅTT) 0,0
Røros kommune 0,0 0,0 0,0
Selbu kommune 0,0 0,0 0,0
Skaun kommune
Snillfjord kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT) 3,0
Stjørdal kommune 4,3
Trondheim kommune 1,2 1,2 1,1
Tydal kommune 0,0
Verdal kommune
Verran kommune (UTGÅTT)
Vikna kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT)
Karakteren 2
Agdenes kommune (UTGÅTT)
Bjugn kommune (UTGÅTT) 39,6 40,7 38,5
Flatanger kommune
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune 23,1
Frøya kommune
Grong kommune
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT) 35,0
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT) 28,6
Holtålen kommune 27,3
Høylandet kommune
Inderøy kommune 17,3 16,7 17,9
Indre Fosen kommune 18,1 17,6 18,4
Klæbu kommune (UTGÅTT) 12,4
Leka kommune 0,0
Levanger kommune 17,4 22,5 12,9
Lierne kommune
Malvik kommune 15,5
Meldal kommune (UTGÅTT)
Melhus kommune 23,7 33,6 11,7
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune 16,9
Namdalseid kommune (UTGÅTT) 0,0
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT) 17,7 25,4 11,5
Namsskogan kommune
Nærøy kommune (UTGÅTT) 22,4
Nærøysund kommune
Oppdal kommune 19,8 21,1 18,8
Orkdal kommune (UTGÅTT) 14,8 18,3 10,9
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune 14,0
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune 26,7
Rindal kommune 21,4
Roan kommune (UTGÅTT) 0,0
Røros kommune
Selbu kommune
Skaun kommune 13,6
Snillfjord kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT) 13,0 18,5 6,5
Stjørdal kommune 17,0 18,0 16,1
Trondheim kommune 15,2 17,7 12,6
Tydal kommune
Verdal kommune 11,1
Verran kommune (UTGÅTT)
Vikna kommune (UTGÅTT)
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT)
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT) 33,3
Karakteren 3
Agdenes kommune (UTGÅTT)
Bjugn kommune (UTGÅTT) 28,3 25,9 30,8
Flatanger kommune
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune
Frøya kommune 20,5
Grong kommune 23,3
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT) 25,0
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT) 25,0
Holtålen kommune 31,8
Høylandet kommune 28,6
Inderøy kommune 21,0 26,2 15,4
Indre Fosen kommune 31,3 27,9 34,2
Klæbu kommune (UTGÅTT) 32,0 32,7 31,0
Leka kommune
Levanger kommune 26,1 32,4 20,7
Lierne kommune
Malvik kommune 28,6 26,9 30,1
Meldal kommune (UTGÅTT) 33,3
Melhus kommune 27,2 28,8 25,2
Meråker kommune 23,1
Midtre Gauldal kommune 28,8 27,3 30,8
Namdalseid kommune (UTGÅTT)
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT) 24,1 23,9 24,1
Namsskogan kommune
Nærøy kommune (UTGÅTT) 24,1 19,4 29,6
Nærøysund kommune
Oppdal kommune 30,2 23,7 35,4
Orkdal kommune (UTGÅTT) 34,1 33,8 34,4
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune 32,6 30,4 35,0
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune 20,0
Rindal kommune 25,0
Roan kommune (UTGÅTT)
Røros kommune 23,2 22,2 24,1
Selbu kommune
Skaun kommune 28,4 36,5 16,7
Snillfjord kommune (UTGÅTT)
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT) 28,6 27,4 29,9
Stjørdal kommune 27,0 28,1 26,1
Trondheim kommune 23,8 25,5 22,0
Tydal kommune
Verdal kommune 32,3 31,8 32,7
Verran kommune (UTGÅTT) 19,4
Vikna kommune (UTGÅTT) 31,3 35,9 25,0
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT) 30,9 34,8 28,1
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT) 28,6
Karakteren 4
Agdenes kommune (UTGÅTT)
Bjugn kommune (UTGÅTT) 18,9
Flatanger kommune
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune 38,5
Frøya kommune 41,0
Grong kommune 33,3
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT) 15,0
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT) 19,6
Holtålen kommune
Høylandet kommune 38,1
Inderøy kommune 27,2 23,8 30,8
Indre Fosen kommune 25,7 23,5 27,6
Klæbu kommune (UTGÅTT) 24,7 23,6 26,2
Leka kommune
Levanger kommune 23,4 19,6 26,7
Lierne kommune 50,0
Malvik kommune 31,7 26,9 36,1
Meldal kommune (UTGÅTT)
Melhus kommune 25,0 20,0 31,1
Meråker kommune 50,0
Midtre Gauldal kommune 39,0 36,4 42,3
Namdalseid kommune (UTGÅTT)
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT) 22,8 15,5 28,7
Namsskogan kommune 0,0
Nærøy kommune (UTGÅTT) 32,8 22,6 44,4
Nærøysund kommune
Oppdal kommune 25,6 21,1 29,2
Orkdal kommune (UTGÅTT) 31,9 29,6 34,4
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune 25,6
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune 26,7
Rindal kommune 28,6
Roan kommune (UTGÅTT)
Røros kommune 25,0 29,6 20,7
Selbu kommune 41,9 35,0 47,8
Skaun kommune 19,3 13,5 27,8
Snillfjord kommune (UTGÅTT)
Snåase - Snåsa kommune 36,8
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT) 28,1 31,5 24,3
Stjørdal kommune 22,7 19,4 25,5
Trondheim kommune 26,2 25,0 27,6
Tydal kommune 0,0
Verdal kommune 30,2 26,1 33,7
Verran kommune (UTGÅTT) 41,9 40,0 43,8
Vikna kommune (UTGÅTT) 26,9 20,5 35,7
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT) 27,3 34,8 21,9
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT) 21,4
Karakteren 5
Agdenes kommune (UTGÅTT)
Bjugn kommune (UTGÅTT)
Flatanger kommune
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune
Frøya kommune 20,5
Grong kommune
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT)
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT) 16,1
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 19,8
Indre Fosen kommune 16,7
Klæbu kommune (UTGÅTT) 21,6 21,8 21,4
Leka kommune
Levanger kommune 23,4 16,7 29,3
Lierne kommune
Malvik kommune 14,9 9,0 20,5
Meldal kommune (UTGÅTT) 30,0
Melhus kommune 15,4 9,6 22,3
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune
Namdalseid kommune (UTGÅTT)
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT) 26,6 26,8 26,4
Namsskogan kommune
Nærøy kommune (UTGÅTT)
Nærøysund kommune
Oppdal kommune 17,4
Orkdal kommune (UTGÅTT) 11,9
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune 27,9
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Roan kommune (UTGÅTT)
Røros kommune 26,8 22,2 31,0
Selbu kommune 18,6
Skaun kommune 25,0 21,2 30,6
Snillfjord kommune (UTGÅTT) 41,2
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT) 16,0 9,7 23,4
Stjørdal kommune 21,7 25,9 18,0
Trondheim kommune 24,5 22,6 26,5
Tydal kommune 0,0
Verdal kommune 19,0 12,5 24,8
Verran kommune (UTGÅTT)
Vikna kommune (UTGÅTT) 19,4
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT) 21,8
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT)
Karakteren 6
Agdenes kommune (UTGÅTT)
Bjugn kommune (UTGÅTT)
Flatanger kommune 0,0
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune
Frøya kommune
Grong kommune
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT)
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT)
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune
Indre Fosen kommune
Klæbu kommune (UTGÅTT) 9,3
Leka kommune 0,0
Levanger kommune
Lierne kommune 0,0 0,0 0,0
Malvik kommune 10,3
Meldal kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Melhus kommune 4,8
Meråker kommune 0,0 0,0 0,0
Midtre Gauldal kommune
Namdalseid kommune (UTGÅTT) 0,0
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT)
Namsskogan kommune
Nærøy kommune (UTGÅTT)
Nærøysund kommune
Oppdal kommune
Orkdal kommune (UTGÅTT)
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune 0,0 0,0 0,0
Raarvihke - Røyrvik kommune 0,0
Rennebu kommune
Rindal kommune
Roan kommune (UTGÅTT)
Røros kommune
Selbu kommune 16,3
Skaun kommune
Snillfjord kommune (UTGÅTT)
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT) 11,3
Stjørdal kommune 7,3
Trondheim kommune 9,0 7,9 10,3
Tydal kommune
Verdal kommune
Verran kommune (UTGÅTT)
Vikna kommune (UTGÅTT)
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT)
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no