Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Skaun kommune
Kommunenr 5029
Alle grunnskoler med adresse i Skaun kommune (offentlige og private)

- Naturfag standpunkt

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Karakteren 1
Agdenes kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Bjugn kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Flatanger kommune 0,0
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune 0,0 0,0 0,0
Frøya kommune
Grong kommune 0,0 0,0 0,0
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT)
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT)
Holtålen kommune 0,0 0,0 0,0
Høylandet kommune 0,0 0,0 0,0
Inderøy kommune
Indre Fosen kommune 0,0 0,0 0,0
Klæbu kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Leka kommune 0,0
Levanger kommune
Lierne kommune 0,0 0,0 0,0
Malvik kommune 0,0 0,0 0,0
Meldal kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Melhus kommune
Meråker kommune 0,0 0,0 0,0
Midtre Gauldal kommune
Namdalseid kommune (UTGÅTT) 0,0
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT)
Namsskogan kommune 0,0
Nærøy kommune (UTGÅTT)
Nærøysund kommune
Oppdal kommune 0,0 0,0 0,0
Orkdal kommune (UTGÅTT)
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune 0,0 0,0 0,0
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune 0,0 0,0 0,0
Roan kommune (UTGÅTT) 0,0
Røros kommune 0,0 0,0 0,0
Selbu kommune 0,0 0,0 0,0
Skaun kommune 0,0 0,0 0,0
Snillfjord kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT) 2,6
Stjørdal kommune
Trondheim kommune 0,5
Tydal kommune 0,0
Verdal kommune
Verran kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Vikna kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT)
Karakteren 2
Agdenes kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Bjugn kommune (UTGÅTT) 11,3
Flatanger kommune 0,0
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune
Frøya kommune 0,0 0,0 0,0
Grong kommune
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT) 22,5
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT)
Holtålen kommune
Høylandet kommune 0,0 0,0 0,0
Inderøy kommune
Indre Fosen kommune
Klæbu kommune (UTGÅTT)
Leka kommune 0,0
Levanger kommune
Lierne kommune
Malvik kommune 4,3
Meldal kommune (UTGÅTT)
Melhus kommune 12,6
Meråker kommune 0,0 0,0 0,0
Midtre Gauldal kommune
Namdalseid kommune (UTGÅTT)
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT)
Namsskogan kommune 0,0
Nærøy kommune (UTGÅTT)
Nærøysund kommune
Oppdal kommune 9,3
Orkdal kommune (UTGÅTT) 9,6
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Roan kommune (UTGÅTT) 0,0
Røros kommune
Selbu kommune 0,0 0,0 0,0
Skaun kommune
Snillfjord kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT) 8,7
Stjørdal kommune
Trondheim kommune 6,8
Tydal kommune 0,0
Verdal kommune
Verran kommune (UTGÅTT)
Vikna kommune (UTGÅTT) 12,3
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT)
Karakteren 3
Agdenes kommune (UTGÅTT)
Bjugn kommune (UTGÅTT) 49,1 48,1 50,0
Flatanger kommune
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune 29,2
Frøya kommune
Grong kommune
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT) 30,0
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT) 36,4
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 19,3 15,9 23,1
Indre Fosen kommune 16,7 17,6 15,8
Klæbu kommune (UTGÅTT) 17,8
Leka kommune 0,0
Levanger kommune 18,8 26,7 11,8
Lierne kommune
Malvik kommune 17,3 22,8 12,0
Meldal kommune (UTGÅTT) 30,0
Melhus kommune 23,8 33,1 12,5
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune 22,0
Namdalseid kommune (UTGÅTT)
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT) 16,3 24,7 9,2
Namsskogan kommune
Nærøy kommune (UTGÅTT) 21,7
Nærøysund kommune
Oppdal kommune 39,5 42,1 37,5
Orkdal kommune (UTGÅTT) 28,7 31,9 25,0
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune 27,9
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Roan kommune (UTGÅTT)
Røros kommune
Selbu kommune
Skaun kommune 28,1
Snillfjord kommune (UTGÅTT)
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT) 17,8
Stjørdal kommune 21,2 26,1 17,1
Trondheim kommune 18,7 23,1 13,9
Tydal kommune
Verdal kommune 17,9 28,3 8,7
Verran kommune (UTGÅTT)
Vikna kommune (UTGÅTT) 18,5
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT) 16,4
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT) 23,8
Karakteren 4
Agdenes kommune (UTGÅTT)
Bjugn kommune (UTGÅTT) 24,5
Flatanger kommune
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune
Frøya kommune 53,8 56,3 52,2
Grong kommune 33,3
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT) 22,5
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT) 20,0
Holtålen kommune 34,8
Høylandet kommune 52,4
Inderøy kommune 27,7 31,8 23,1
Indre Fosen kommune 34,0 33,8 34,2
Klæbu kommune (UTGÅTT) 36,6 37,9 34,9
Leka kommune
Levanger kommune 37,1 40,0 34,5
Lierne kommune
Malvik kommune 38,3 43,0 33,7
Meldal kommune (UTGÅTT) 26,7
Melhus kommune 27,3 28,3 26,0
Meråker kommune 57,7
Midtre Gauldal kommune 47,5 51,5 42,3
Namdalseid kommune (UTGÅTT)
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT) 30,0 28,8 31,0
Namsskogan kommune
Nærøy kommune (UTGÅTT) 40,0 28,1 53,6
Nærøysund kommune
Oppdal kommune 25,6 18,4 31,3
Orkdal kommune (UTGÅTT) 36,0 31,9 40,6
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune 26,7
Rindal kommune 25,0
Roan kommune (UTGÅTT)
Røros kommune 30,4 33,3 27,6
Selbu kommune 52,3 35,0 66,7
Skaun kommune 31,5 35,8 25,0
Snillfjord kommune (UTGÅTT) 41,2
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT) 22,6 24,4 20,6
Stjørdal kommune 29,4 31,7 27,4
Trondheim kommune 27,5 28,8 26,2
Tydal kommune
Verdal kommune 24,1 28,3 20,4
Verran kommune (UTGÅTT) 38,7 40,0 37,5
Vikna kommune (UTGÅTT) 29,2 31,6 25,9
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT) 20,0
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT) 19,0
Karakteren 5
Agdenes kommune (UTGÅTT) 33,3
Bjugn kommune (UTGÅTT)
Flatanger kommune
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune 25,0
Frøya kommune 23,1
Grong kommune
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT)
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT) 23,6
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 26,5 15,9 38,5
Indre Fosen kommune 31,9 27,9 35,5
Klæbu kommune (UTGÅTT) 25,7 20,7 32,6
Leka kommune
Levanger kommune 22,8 16,2 28,6
Lierne kommune 38,9
Malvik kommune 27,2 21,5 32,5
Meldal kommune (UTGÅTT)
Melhus kommune 30,3 18,9 44,2
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune 20,3
Namdalseid kommune (UTGÅTT)
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT) 28,1 19,2 35,6
Namsskogan kommune
Nærøy kommune (UTGÅTT) 21,7 18,8 25,0
Nærøysund kommune
Oppdal kommune 18,6
Orkdal kommune (UTGÅTT) 16,9 12,5 21,9
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune 32,6 26,1 40,0
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune 30,0
Rindal kommune 32,1
Roan kommune (UTGÅTT)
Røros kommune 37,5
Selbu kommune 27,3
Skaun kommune 27,0 15,1 44,4
Snillfjord kommune (UTGÅTT)
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT) 28,7 22,8 35,5
Stjørdal kommune 29,4 26,1 32,3
Trondheim kommune 32,8 27,7 38,3
Tydal kommune
Verdal kommune 35,4 22,8 46,6
Verran kommune (UTGÅTT) 32,3
Vikna kommune (UTGÅTT) 30,8 21,1 44,4
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT) 30,9 34,8 28,1
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT) 26,2
Karakteren 6
Agdenes kommune (UTGÅTT)
Bjugn kommune (UTGÅTT)
Flatanger kommune
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune
Frøya kommune
Grong kommune 33,3
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT)
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT)
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 13,3
Indre Fosen kommune
Klæbu kommune (UTGÅTT) 12,1
Leka kommune
Levanger kommune 16,5
Lierne kommune
Malvik kommune 13,0
Meldal kommune (UTGÅTT)
Melhus kommune
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune
Namdalseid kommune (UTGÅTT)
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT) 13,1 9,6 16,1
Namsskogan kommune 0,0
Nærøy kommune (UTGÅTT)
Nærøysund kommune
Oppdal kommune 7,0
Orkdal kommune (UTGÅTT)
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune 18,6
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Roan kommune (UTGÅTT)
Røros kommune
Selbu kommune
Skaun kommune
Snillfjord kommune (UTGÅTT)
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT) 19,6 9,8 30,8
Stjørdal kommune 12,7 5,6 18,9
Trondheim kommune 13,7 10,5 17,1
Tydal kommune
Verdal kommune 16,4
Verran kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Vikna kommune (UTGÅTT) 9,2
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT) 32,7
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT)
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no