Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Skaun kommune
Kommunenr 5029
Alle grunnskoler med adresse i Skaun kommune (offentlige og private)

- Norsk muntlig standpunkt

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Karakteren 1
Agdenes kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Bjugn kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Flatanger kommune 0,0
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune 0,0 0,0 0,0
Frøya kommune
Grong kommune 0,0 0,0 0,0
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT)
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT)
Holtålen kommune 0,0 0,0 0,0
Høylandet kommune 0,0 0,0 0,0
Inderøy kommune 0,0 0,0 0,0
Indre Fosen kommune
Klæbu kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Leka kommune 0,0
Levanger kommune
Lierne kommune 0,0 0,0 0,0
Malvik kommune 0,0 0,0 0,0
Meldal kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Melhus kommune
Meråker kommune 0,0 0,0 0,0
Midtre Gauldal kommune 0,0 0,0 0,0
Namdalseid kommune (UTGÅTT)
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Namsskogan kommune 0,0
Nærøy kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Nærøysund kommune
Oppdal kommune 0,0 0,0 0,0
Orkdal kommune (UTGÅTT)
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune
Raarvihke - Røyrvik kommune 0,0
Rennebu kommune
Rindal kommune 0,0 0,0 0,0
Roan kommune (UTGÅTT) 0,0
Røros kommune 0,0 0,0 0,0
Selbu kommune 0,0 0,0 0,0
Skaun kommune 0,0 0,0 0,0
Snillfjord kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Snåase - Snåsa kommune 0,0 0,0 0,0
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT)
Stjørdal kommune
Trondheim kommune 0,6
Tydal kommune 0,0
Verdal kommune
Verran kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Vikna kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT)
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Karakteren 2
Agdenes kommune (UTGÅTT)
Bjugn kommune (UTGÅTT)
Flatanger kommune
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune 0,0 0,0 0,0
Frøya kommune
Grong kommune 0,0 0,0 0,0
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT) 19,5
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT) 20,0 33,3 0,0
Holtålen kommune
Høylandet kommune 0,0 0,0 0,0
Inderøy kommune
Indre Fosen kommune
Klæbu kommune (UTGÅTT) 6,1
Leka kommune 0,0
Levanger kommune
Lierne kommune
Malvik kommune 4,9
Meldal kommune (UTGÅTT)
Melhus kommune 10,0
Meråker kommune 0,0 0,0 0,0
Midtre Gauldal kommune 11,7
Namdalseid kommune (UTGÅTT)
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT)
Namsskogan kommune 0,0
Nærøy kommune (UTGÅTT)
Nærøysund kommune
Oppdal kommune
Orkdal kommune (UTGÅTT) 8,9
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune
Raarvihke - Røyrvik kommune 0,0
Rennebu kommune
Rindal kommune 0,0 0,0 0,0
Roan kommune (UTGÅTT) 0,0
Røros kommune
Selbu kommune 0,0 0,0 0,0
Skaun kommune
Snillfjord kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT)
Stjørdal kommune
Trondheim kommune 4,6
Tydal kommune
Verdal kommune
Verran kommune (UTGÅTT)
Vikna kommune (UTGÅTT) 12,3
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT)
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT)
Karakteren 3
Agdenes kommune (UTGÅTT)
Bjugn kommune (UTGÅTT) 30,2
Flatanger kommune
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune 32,0
Frøya kommune 34,2
Grong kommune 26,7
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT) 31,7
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT) 20,0
Holtålen kommune
Høylandet kommune 38,1
Inderøy kommune 22,2
Indre Fosen kommune 11,8 10,3 13,2
Klæbu kommune (UTGÅTT) 23,5 30,4 14,3
Leka kommune 0,0
Levanger kommune 13,2 20,4 6,8
Lierne kommune
Malvik kommune 13,5
Meldal kommune (UTGÅTT) 29,0
Melhus kommune 24,8 34,9 12,5
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune 16,7
Namdalseid kommune (UTGÅTT)
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT) 19,0
Namsskogan kommune 0,0
Nærøy kommune (UTGÅTT) 29,8
Nærøysund kommune
Oppdal kommune 29,8 45,9 17,0
Orkdal kommune (UTGÅTT) 22,2 26,8 17,2
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune 23,3
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune 26,7
Rindal kommune 34,5
Roan kommune (UTGÅTT)
Røros kommune
Selbu kommune
Skaun kommune 14,6
Snillfjord kommune (UTGÅTT)
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT) 18,3 26,1 9,6
Stjørdal kommune 19,9 36,1 6,3
Trondheim kommune 16,6 22,1 10,7
Tydal kommune
Verdal kommune 22,7 41,1 6,7
Verran kommune (UTGÅTT)
Vikna kommune (UTGÅTT) 24,6
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT) 41,8 56,5 31,3
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT) 31,0
Karakteren 4
Agdenes kommune (UTGÅTT)
Bjugn kommune (UTGÅTT) 30,2 25,9 34,6
Flatanger kommune
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune 32,0
Frøya kommune 44,7 40,0 47,8
Grong kommune
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT) 26,8
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT) 29,1 30,3 27,3
Holtålen kommune 43,5
Høylandet kommune
Inderøy kommune 33,3 33,3 33,3
Indre Fosen kommune 38,2 45,6 31,6
Klæbu kommune (UTGÅTT) 34,7 35,7 33,3
Leka kommune 0,0
Levanger kommune 32,7 43,7 23,1
Lierne kommune
Malvik kommune 35,6 42,5 28,9
Meldal kommune (UTGÅTT) 19,4
Melhus kommune 24,3 26,2 22,1
Meråker kommune 34,6
Midtre Gauldal kommune 41,7 35,3 50,0
Namdalseid kommune (UTGÅTT)
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT) 35,4 38,0 33,3
Namsskogan kommune
Nærøy kommune (UTGÅTT) 26,3
Nærøysund kommune
Oppdal kommune 40,5 21,6 55,3
Orkdal kommune (UTGÅTT) 34,8 31,0 39,1
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune 27,9
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune 20,0
Rindal kommune 27,6
Roan kommune (UTGÅTT)
Røros kommune 30,4
Selbu kommune 59,1 50,0 66,7
Skaun kommune 32,6 39,6 22,2
Snillfjord kommune (UTGÅTT)
Snåase - Snåsa kommune 33,3
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT) 25,6 27,8 23,1
Stjørdal kommune 33,6 30,1 36,5
Trondheim kommune 32,4 37,1 27,3
Tydal kommune
Verdal kommune 26,3 23,3 28,8
Verran kommune (UTGÅTT) 27,6
Vikna kommune (UTGÅTT) 26,2
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT) 32,7
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT) 31,0
Karakteren 5
Agdenes kommune (UTGÅTT)
Bjugn kommune (UTGÅTT) 20,8
Flatanger kommune
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune
Frøya kommune
Grong kommune 40,0
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT)
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT) 18,2
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 33,3 26,2 41,0
Indre Fosen kommune 39,6 33,8 44,7
Klæbu kommune (UTGÅTT) 24,5 16,1 35,7
Leka kommune
Levanger kommune 35,5 28,2 41,9
Lierne kommune 50,0
Malvik kommune 38,7 22,5 54,2
Meldal kommune (UTGÅTT) 29,0
Melhus kommune 33,0 19,0 50,0
Meråker kommune 34,6
Midtre Gauldal kommune 30,0
Namdalseid kommune (UTGÅTT)
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT) 34,8 25,4 42,5
Namsskogan kommune
Nærøy kommune (UTGÅTT) 31,6 23,3 40,7
Nærøysund kommune
Oppdal kommune 22,6
Orkdal kommune (UTGÅTT) 28,9 26,8 31,3
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune 34,9
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune 23,3
Rindal kommune 37,9
Roan kommune (UTGÅTT)
Røros kommune 48,2 29,6 65,5
Selbu kommune 22,7
Skaun kommune 41,6 28,3 61,1
Snillfjord kommune (UTGÅTT) 47,1
Snåase - Snåsa kommune 33,3
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT) 38,4 28,7 49,0
Stjørdal kommune 31,5 24,1 37,7
Trondheim kommune 35,2 28,3 42,6
Tydal kommune
Verdal kommune 23,7 13,3 32,7
Verran kommune (UTGÅTT) 34,5
Vikna kommune (UTGÅTT) 24,6
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT) 14,5
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT) 19,0
Karakteren 6
Agdenes kommune (UTGÅTT)
Bjugn kommune (UTGÅTT)
Flatanger kommune
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune
Frøya kommune 0,0 0,0 0,0
Grong kommune
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT)
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT)
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune
Indre Fosen kommune
Klæbu kommune (UTGÅTT) 11,2
Leka kommune
Levanger kommune 15,0
Lierne kommune 0,0 0,0 0,0
Malvik kommune 7,4
Meldal kommune (UTGÅTT)
Melhus kommune
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune 0,0 0,0 0,0
Namdalseid kommune (UTGÅTT) 0,0
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT)
Namsskogan kommune 0,0
Nærøy kommune (UTGÅTT)
Nærøysund kommune
Oppdal kommune
Orkdal kommune (UTGÅTT)
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune 0,0 0,0 0,0
Roan kommune (UTGÅTT)
Røros kommune 0,0 0,0 0,0
Selbu kommune
Skaun kommune
Snillfjord kommune (UTGÅTT)
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT) 10,5
Stjørdal kommune 11,6
Trondheim kommune 10,6 5,0 16,8
Tydal kommune
Verdal kommune 20,6
Verran kommune (UTGÅTT)
Vikna kommune (UTGÅTT) 12,3
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT)
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT)
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no