Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Sandefjord kommune
Kommunenr 0710
Alle grunnskoler med adresse i Sandefjord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk skriftlig standpunkt
Andebu kommune (UTGÅTT) 4,0 4,0
Færder kommune 4,0 4,1
Hof kommune (UTGÅTT) 3,7 4,3 3,5
Holmestrand kommune 3,9 4,0
Holmestrand kommune (UTGÅTT) 4,2 4,2 3,8
Horten kommune 3,6 3,8 4,0 3,9 3,8
Lardal kommune (UTGÅTT) 3,6 3,8 3,7
Larvik kommune 3,9 3,9
Larvik kommune (UTGÅTT) 3,7 4,0 3,9
Nøtterøy kommune (UTGÅTT) 3,9 3,9 4,1
Re kommune 3,6 4,0 3,7 3,9 3,9
Sande kommune 3,9 4,1 4,0 3,8 4,0
Sandefjord kommune 3,8 3,9 3,9
Sandefjord kommune (UTGÅTT) 3,9 3,9
Stokke kommune (UTGÅTT) 3,8 4,0
Svelvik kommune 4,0 3,9 4,1 4,0 3,8
Tjøme kommune (UTGÅTT) 4,0 3,6 3,4
Tønsberg kommune 3,9 4,0 3,9 4,1 4,2
Engelsk muntlig standpunkt
Andebu kommune (UTGÅTT) 4,3 4,1
Færder kommune 4,2 4,3
Hof kommune (UTGÅTT) 3,9 4,5 3,9
Holmestrand kommune 4,2 4,1
Holmestrand kommune (UTGÅTT) 4,4 4,1 4,2
Horten kommune 4,0 4,1 4,3 4,2 4,1
Lardal kommune (UTGÅTT) 4,1 4,5 4,0
Larvik kommune 4,2 4,3
Larvik kommune (UTGÅTT) 4,1 4,3 4,1
Nøtterøy kommune (UTGÅTT) 4,1 4,2 4,4
Re kommune 4,0 4,2 3,8 4,1 4,1
Sande kommune 4,3 4,4 4,2 4,2 4,5
Sandefjord kommune 4,1 4,1 4,2
Sandefjord kommune (UTGÅTT) 4,3 4,2
Stokke kommune (UTGÅTT) 4,2 4,1
Svelvik kommune 4,5 4,2 4,5 4,4 4,1
Tjøme kommune (UTGÅTT) 4,1 3,8 3,9
Tønsberg kommune 4,2 4,4 4,1 4,3 4,5
Fransk 1 standpunkt
Andebu kommune (UTGÅTT)
Færder kommune 4,2 4,8
Hof kommune (UTGÅTT) 4,4 4,0 3,5
Holmestrand kommune 3,9 4,3
Holmestrand kommune (UTGÅTT) 3,7 4,2
Horten kommune 4,2 3,7 4,2 4,3 4,4
Lardal kommune (UTGÅTT)
Larvik kommune 4,2 4,7
Larvik kommune (UTGÅTT) 4,1 4,4 4,2
Nøtterøy kommune (UTGÅTT) 3,8 4,1 4,7
Re kommune 4,2 4,7 4,5 4,7 4,8
Sande kommune 3,8 4,1 4,7 3,7 4,4
Sandefjord kommune 4,1 3,8 4,0
Sandefjord kommune (UTGÅTT) 4,0 4,1
Stokke kommune (UTGÅTT) 4,2 4,2
Svelvik kommune 4,4 4,3 4,9 4,9 4,8
Tjøme kommune (UTGÅTT) 3,6 3,5 3,6
Tønsberg kommune 4,2 3,9 4,0 4,2 4,3
Spansk 1 standpunkt
Andebu kommune (UTGÅTT) 4,1 4,0
Færder kommune 4,0 4,2
Hof kommune (UTGÅTT) 3,7 3,6 3,9
Holmestrand kommune 4,3 4,7
Holmestrand kommune (UTGÅTT) 4,1 3,4 4,2
Horten kommune 4,1 4,3 4,1 4,1 4,3
Lardal kommune (UTGÅTT) 4,0 3,6
Larvik kommune 4,3 4,1
Larvik kommune (UTGÅTT) 4,1 4,2 4,4
Nøtterøy kommune (UTGÅTT) 4,2 4,2 4,2
Re kommune 3,8 3,8 3,8 4,0 4,1
Sande kommune 4,4 4,0 4,4 4,0 4,5
Sandefjord kommune 4,1 3,9 4,2
Sandefjord kommune (UTGÅTT) 3,8 3,8
Stokke kommune (UTGÅTT) 4,0 4,3
Svelvik kommune 3,3 3,7 4,0 3,7 3,4
Tjøme kommune (UTGÅTT) 3,5 3,0
Tønsberg kommune 3,9 4,1 4,1 4,0 4,1
Tysk 1 standpunkt
Andebu kommune (UTGÅTT) 3,6 3,9
Færder kommune 4,1 4,1
Hof kommune (UTGÅTT)
Holmestrand kommune 4,3 4,1
Holmestrand kommune (UTGÅTT) 3,9 3,9 4,1
Horten kommune 3,6 3,8 3,7 3,9 4,1
Lardal kommune (UTGÅTT) 3,9
Larvik kommune 4,2 4,3
Larvik kommune (UTGÅTT) 4,2 4,4 4,4
Nøtterøy kommune (UTGÅTT) 4,0 4,1 4,2
Re kommune 3,9 4,1 3,8 3,7 3,9
Sande kommune 3,8 4,3 4,7 4,2 3,9
Sandefjord kommune 4,0 4,0 4,0
Sandefjord kommune (UTGÅTT) 4,0 4,0
Stokke kommune (UTGÅTT) 4,4 4,0
Svelvik kommune 4,7 4,0 4,0 4,1 3,8
Tjøme kommune (UTGÅTT) 4,8 3,9
Tønsberg kommune 4,0 4,3 4,1 4,3 4,1
Kunst og håndverk standpunkt
Andebu kommune (UTGÅTT) 4,4 3,9
Færder kommune 4,5 4,6
Hof kommune (UTGÅTT) 4,5 4,8 4,6
Holmestrand kommune 4,3 4,1
Holmestrand kommune (UTGÅTT) 4,4 4,1 4,1
Horten kommune 4,1 4,3 4,3 4,3 4,4
Lardal kommune (UTGÅTT) 4,3 4,4 4,3
Larvik kommune 4,5 4,5
Larvik kommune (UTGÅTT) 4,4 4,4 4,5
Nøtterøy kommune (UTGÅTT) 4,5 4,5 4,4
Re kommune 4,2 4,2 4,1 4,4 4,3
Sande kommune 4,2 4,3 4,1 4,0 4,4
Sandefjord kommune 4,4 4,3 4,5
Sandefjord kommune (UTGÅTT) 4,3 4,3
Stokke kommune (UTGÅTT) 4,7 4,5
Svelvik kommune 4,3 4,3 4,3 4,5 4,5
Tjøme kommune (UTGÅTT) 3,9 4,1 3,9
Tønsberg kommune 4,3 4,2 4,1 4,3 4,3
Kroppsøving
Andebu kommune (UTGÅTT) 4,7 4,5
Færder kommune 4,7 4,8
Hof kommune (UTGÅTT) 4,3 4,8 4,4
Holmestrand kommune 5,0 4,9
Holmestrand kommune (UTGÅTT) 4,6 4,6 4,9
Horten kommune 4,6 4,7 4,7 4,8 4,8
Lardal kommune (UTGÅTT) 4,4 4,4 4,3
Larvik kommune 4,8 4,7
Larvik kommune (UTGÅTT) 4,6 4,7 4,7
Nøtterøy kommune (UTGÅTT) 4,5 4,5 4,6
Re kommune 4,2 4,5 4,3 4,5 4,5
Sande kommune 4,5 4,8 5,0 4,4 5,0
Sandefjord kommune 4,6 4,5 4,5
Sandefjord kommune (UTGÅTT) 4,6 4,5
Stokke kommune (UTGÅTT) 4,3 4,4
Svelvik kommune 4,8 4,7 4,8 4,7 4,5
Tjøme kommune (UTGÅTT) 4,8 4,8 4,8
Tønsberg kommune 4,5 4,5 4,4 4,6 4,7
Matematikk standpunkt
Andebu kommune (UTGÅTT) 3,3 3,4
Færder kommune 3,7 3,7
Hof kommune (UTGÅTT) 3,5 3,3 3,4
Holmestrand kommune 3,6 3,6
Holmestrand kommune (UTGÅTT) 3,6 3,4 3,5
Horten kommune 3,0 3,5 3,7 3,7 3,7
Lardal kommune (UTGÅTT) 3,6 3,6 3,0
Larvik kommune 3,6 4,0
Larvik kommune (UTGÅTT) 3,3 3,4 3,4
Nøtterøy kommune (UTGÅTT) 3,6 3,7 3,7
Re kommune 3,6 3,7 3,8 3,6 3,8
Sande kommune 3,3 3,7 3,8 3,7 3,9
Sandefjord kommune 3,5 3,6 3,6
Sandefjord kommune (UTGÅTT) 3,5 3,7
Stokke kommune (UTGÅTT) 3,5 3,5
Svelvik kommune 3,2 3,2 3,6 3,6 3,4
Tjøme kommune (UTGÅTT) 3,6 3,8 3,5
Tønsberg kommune 3,6 3,7 3,7 3,9 4,0
Mat og helse standpunkt
Andebu kommune (UTGÅTT) 4,6 4,2
Færder kommune 4,5 4,4
Hof kommune (UTGÅTT) 4,5 4,5 4,3
Holmestrand kommune 4,7 4,7
Holmestrand kommune (UTGÅTT) 4,7 4,7 4,6
Horten kommune 4,4 4,4 4,4 4,3 4,5
Lardal kommune (UTGÅTT) 4,2 4,0 4,4
Larvik kommune 4,6 4,6
Larvik kommune (UTGÅTT) 4,5 4,5 4,7
Nøtterøy kommune (UTGÅTT) 4,5 4,6 4,5
Re kommune 3,9 4,1 4,2 4,3 4,3
Sande kommune 4,7 4,5 4,9 4,7 4,8
Sandefjord kommune 4,5 4,5 4,4
Sandefjord kommune (UTGÅTT) 4,5 4,6
Stokke kommune (UTGÅTT) 4,4 4,5
Svelvik kommune 4,3 4,3 4,2 4,4 4,3
Tjøme kommune (UTGÅTT) 5,1 4,5 5,1
Tønsberg kommune 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6
Musikk standpunkt
Andebu kommune (UTGÅTT) 4,5 4,3
Færder kommune 4,4 4,4
Hof kommune (UTGÅTT) 4,8 4,6 4,4
Holmestrand kommune 4,5 4,5
Holmestrand kommune (UTGÅTT) 4,8 4,4 4,5
Horten kommune 4,3 4,4 4,4 4,5 4,4
Lardal kommune (UTGÅTT) 4,1 4,4 4,1
Larvik kommune 4,5 4,6
Larvik kommune (UTGÅTT) 4,5 4,5 4,6
Nøtterøy kommune (UTGÅTT) 4,2 4,3 4,4
Re kommune 4,7 4,0 4,4 4,7 4,7
Sande kommune 4,4 4,3 4,5 4,2 4,5
Sandefjord kommune 4,6 4,6 4,6
Sandefjord kommune (UTGÅTT) 4,5 4,5
Stokke kommune (UTGÅTT) 4,3 4,2
Svelvik kommune 4,3 4,5 4,4 4,3 4,2
Tjøme kommune (UTGÅTT) 5,0 4,8 4,5
Tønsberg kommune 4,4 4,3 4,4 4,6 4,6
Naturfag standpunkt
Andebu kommune (UTGÅTT) 4,3 3,9
Færder kommune 4,2 4,2
Hof kommune (UTGÅTT) 4,2 4,3 4,0
Holmestrand kommune 4,3 4,1
Holmestrand kommune (UTGÅTT) 4,2 4,3 4,0
Horten kommune 3,9 4,1 4,2 4,2 4,1
Lardal kommune (UTGÅTT) 4,2 4,0 4,4
Larvik kommune 4,1 4,3
Larvik kommune (UTGÅTT) 4,0 4,2 4,1
Nøtterøy kommune (UTGÅTT) 4,1 4,0 4,3
Re kommune 4,0 4,3 4,2 4,2 4,4
Sande kommune 4,0 3,9 4,0 4,1 4,3
Sandefjord kommune 4,1 4,2 4,1
Sandefjord kommune (UTGÅTT) 4,1 4,0
Stokke kommune (UTGÅTT) 4,0 4,1
Svelvik kommune 4,6 4,1 4,5 4,4 3,9
Tjøme kommune (UTGÅTT) 4,1 4,5 4,2
Tønsberg kommune 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2
Norsk hovedmål standpunkt
Andebu kommune (UTGÅTT) 4,0 4,0
Færder kommune 3,9 4,0
Hof kommune (UTGÅTT) 3,6 4,4 3,5
Holmestrand kommune 3,7 4,1
Holmestrand kommune (UTGÅTT) 3,9 3,8 3,8
Horten kommune 3,6 3,8 3,9 3,9 3,8
Lardal kommune (UTGÅTT) 3,4 3,9 3,8
Larvik kommune 3,8 3,7
Larvik kommune (UTGÅTT) 3,8 3,8 3,7
Nøtterøy kommune (UTGÅTT) 4,0 4,0 4,0
Re kommune 3,5 3,5 3,6 4,1 3,9
Sande kommune 3,7 4,1 4,0 3,7 4,1
Sandefjord kommune 3,8 3,8 3,8
Sandefjord kommune (UTGÅTT) 3,8 3,8
Stokke kommune (UTGÅTT) 3,8 4,0
Svelvik kommune 4,1 4,1 4,2 4,0 3,6
Tjøme kommune (UTGÅTT) 3,7 3,7 3,5
Tønsberg kommune 3,9 4,0 3,8 4,0 4,1
Norsk sidemål standpunkt
Andebu kommune (UTGÅTT) 3,6 3,5
Færder kommune 3,7 3,8
Hof kommune (UTGÅTT) 3,4 3,8 3,5
Holmestrand kommune 3,6 3,8
Holmestrand kommune (UTGÅTT) 3,7 3,5 3,6
Horten kommune 3,4 3,5 3,8 3,6 3,6
Lardal kommune (UTGÅTT) 3,7 3,8 3,7
Larvik kommune 3,6 3,4
Larvik kommune (UTGÅTT) 3,5 3,6 3,4
Nøtterøy kommune (UTGÅTT) 3,8 3,7 3,7
Re kommune 3,1 3,2 3,3 3,7 3,7
Sande kommune 3,5 4,0 3,8 3,5 4,0
Sandefjord kommune 3,6 3,6 3,6
Sandefjord kommune (UTGÅTT) 3,5 3,5
Stokke kommune (UTGÅTT) 3,5 3,5
Svelvik kommune 3,8 3,6 3,8 3,8 3,5
Tjøme kommune (UTGÅTT) 3,5 3,4 3,2
Tønsberg kommune 3,5 3,7 3,6 3,8 3,9
Norsk muntlig standpunkt
Andebu kommune (UTGÅTT) 4,2 4,2
Færder kommune 4,2 4,3
Hof kommune (UTGÅTT) 4,0 4,6 3,9
Holmestrand kommune 4,2 4,2
Holmestrand kommune (UTGÅTT) 4,3 4,1 4,2
Horten kommune 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2
Lardal kommune (UTGÅTT) 3,9 4,2 4,1
Larvik kommune 4,2 4,3
Larvik kommune (UTGÅTT) 4,3 4,4 4,2
Nøtterøy kommune (UTGÅTT) 4,1 4,1 4,3
Re kommune 3,8 3,9 4,0 4,3 4,0
Sande kommune 4,1 4,4 4,4 3,9 4,4
Sandefjord kommune 4,2 4,1 4,2
Sandefjord kommune (UTGÅTT) 4,2 4,1
Stokke kommune (UTGÅTT) 4,2 4,3
Svelvik kommune 4,5 4,3 4,8 4,7 3,8
Tjøme kommune (UTGÅTT) 4,0 4,2 3,8
Tønsberg kommune 4,4 4,4 4,2 4,5 4,5
Religion, livssyn og etikk standpunkt
Andebu kommune (UTGÅTT) 4,4
Færder kommune
Hof kommune (UTGÅTT) 4,0
Holmestrand kommune
Holmestrand kommune (UTGÅTT) 4,2
Horten kommune 4,0
Lardal kommune (UTGÅTT) 4,0
Larvik kommune
Larvik kommune (UTGÅTT) 4,4
Nøtterøy kommune (UTGÅTT) 4,1
Re kommune 4,1
Sande kommune 4,1
Sandefjord kommune
Sandefjord kommune (UTGÅTT) 4,2
Stokke kommune (UTGÅTT) 4,4
Svelvik kommune 4,4
Tjøme kommune (UTGÅTT) 4,0
Tønsberg kommune 4,2
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt
Andebu kommune (UTGÅTT) 4,1
Færder kommune 4,2 4,3
Hof kommune (UTGÅTT) 4,2 3,9
Holmestrand kommune 4,3 4,4
Holmestrand kommune (UTGÅTT) 4,3 4,4
Horten kommune 4,0 4,3 4,3 4,2
Lardal kommune (UTGÅTT) 4,4 4,4
Larvik kommune 4,4 4,3
Larvik kommune (UTGÅTT) 4,4 4,3
Nøtterøy kommune (UTGÅTT) 4,2 4,3
Re kommune 4,0 4,4 4,3 4,2
Sande kommune 4,1 4,1 4,1 4,5
Sandefjord kommune 4,1 4,1 4,0
Sandefjord kommune (UTGÅTT) 4,1
Stokke kommune (UTGÅTT) 4,2
Svelvik kommune 4,3 4,4 4,2 4,3
Tjøme kommune (UTGÅTT) 4,4 4,1
Tønsberg kommune 4,3 4,2 4,3 4,4
Samfunnsfag standpunkt
Andebu kommune (UTGÅTT) 4,1 4,4
Færder kommune 4,3 4,3
Hof kommune (UTGÅTT) 4,1 4,3 3,8
Holmestrand kommune 4,3 4,2
Holmestrand kommune (UTGÅTT) 4,5 4,4 4,3
Horten kommune 4,0 4,2 4,1 4,3 4,3
Lardal kommune (UTGÅTT) 3,9 4,3 4,3
Larvik kommune 4,4 4,3
Larvik kommune (UTGÅTT) 4,3 4,3 4,3
Nøtterøy kommune (UTGÅTT) 4,1 4,2 4,2
Re kommune 4,1 4,1 4,0 4,3 4,1
Sande kommune 4,1 4,0 4,3 4,0 4,6
Sandefjord kommune 4,2 4,2 4,2
Sandefjord kommune (UTGÅTT) 4,2 4,1
Stokke kommune (UTGÅTT) 4,3 4,4
Svelvik kommune 4,4 4,2 4,6 4,1 4,2
Tjøme kommune (UTGÅTT) 3,8 4,4 4,1
Tønsberg kommune 4,3 4,2 4,2 4,4 4,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no