Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Røros kommune
Kommunenr 5025
Alle grunnskoler med adresse i Røros kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk skriftlig standpunkt
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 4,2 4,0 4,1 4,0 4,3
Røros skole
Engelsk muntlig standpunkt
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 4,3 4,1 4,1 4,2 4,4
Røros skole
Fransk 1 standpunkt
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 4,2
Røros skole
Spansk 1 standpunkt
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 4,6 4,4 4,8 4,0 4,5
Røros skole
Tysk 1 standpunkt
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 4,4 4,6 4,1 4,1 4,3
Røros skole
Kunst og håndverk standpunkt
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 4,6 4,4 4,5 4,5 4,8
Røros skole
Kroppsøving
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 4,6 4,6 4,6 4,2 4,6
Røros skole
Matematikk standpunkt
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 3,5 3,6 3,6 3,6 3,8
Røros skole
Mat og helse standpunkt
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 4,0 5,1 4,4 4,2 4,3
Røros skole
Musikk standpunkt
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 4,0 4,0 4,3 3,9 4,1
Røros skole
Naturfag standpunkt
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 4,1 4,5 4,3 4,1 4,1
Røros skole
Norsk hovedmål standpunkt
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 3,9 4,0 3,8 3,8 4,0
Røros skole
Norsk sidemål standpunkt
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 3,8 3,9 3,7 3,9 4,0
Røros skole
Norsk muntlig standpunkt
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 4,3 4,4 4,3 4,0 4,3
Røros skole
Religion, livssyn og etikk standpunkt
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 4,1
Røros skole
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 4,7 4,0 4,2 4,3
Røros skole
Samfunnsfag standpunkt
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 4,0 4,1 4,0 3,7 4,4
Røros skole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no