Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Rømskog kommune (utgått)
Kommunenr 0121
Kun utgåtte skoler med adresse i Rømskog kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk skriftlig standpunkt
Askim kommune (utgått) 4,0 4,0 3,8 3,9
Eidsberg kommune (utgått) 3,8 3,7 3,7 4,0
Hobøl kommune (utgått) 3,8 3,8 4,2 4,4
Moss kommune (utgått) 3,9 3,9 4,0 3,9
Rygge kommune (utgått) 3,9 3,9 4,1 4,0
Spydeberg kommune (utgått) 3,5 4,0 3,9 3,4
Trøgstad kommune (utgått) 3,6 3,8 3,8 3,9
Engelsk muntlig standpunkt
Askim kommune (utgått) 4,1 4,1 4,1 4,0
Eidsberg kommune (utgått) 4,0 4,2 4,1 4,1
Hobøl kommune (utgått) 4,1 4,0 4,2 4,5
Moss kommune (utgått) 4,3 4,3 4,3 4,2
Rygge kommune (utgått) 4,2 4,3 4,5 4,6
Spydeberg kommune (utgått) 3,9 4,4 4,1 4,0
Trøgstad kommune (utgått) 4,0 4,1 4,1 4,3
Fransk 1 standpunkt
Askim kommune (utgått) 3,7 4,3 4,5 3,9
Eidsberg kommune (utgått) 4,5 3,4 3,7 3,4
Hobøl kommune (utgått) 4,7 4,1 4,7
Moss kommune (utgått) 4,1 4,3 4,0 4,0
Rygge kommune (utgått) 4,4 3,9 3,4 4,0
Spydeberg kommune (utgått) 3,8 3,6 3,9 3,8
Trøgstad kommune (utgått) 3,7 3,8 4,5
Spansk 1 standpunkt
Askim kommune (utgått) 4,3 4,4 4,5 4,1
Eidsberg kommune (utgått) 3,9 4,0 4,0 3,5
Hobøl kommune (utgått) 3,9 4,3 4,4 4,4
Moss kommune (utgått) 4,2 4,4 4,4 4,1
Rygge kommune (utgått) 4,5 4,3 3,8 4,2
Spydeberg kommune (utgått)
Trøgstad kommune (utgått)
Tysk 1 standpunkt
Askim kommune (utgått) 4,1 4,4 3,9 4,4
Eidsberg kommune (utgått) 4,2 4,3 4,9 3,8
Hobøl kommune (utgått) 3,9
Moss kommune (utgått) 4,2 4,3 4,2 3,9
Rygge kommune (utgått) 4,2 4,4 3,9 4,2
Spydeberg kommune (utgått) 3,4 4,3 3,3 3,8
Trøgstad kommune (utgått) 3,6 3,8 4,2 3,6
Kunst og håndverk standpunkt
Askim kommune (utgått) 4,5 4,4 4,6 4,4
Eidsberg kommune (utgått) 4,6 4,6 4,4 4,4
Hobøl kommune (utgått) 4,0 4,1 4,2 4,2
Moss kommune (utgått) 4,3 4,3 4,4 4,4
Rygge kommune (utgått) 4,5 4,3 4,5 4,4
Spydeberg kommune (utgått) 4,3 4,2 4,1 4,4
Trøgstad kommune (utgått) 4,5 4,5 4,6 4,6
Kroppsøving
Askim kommune (utgått) 4,5 4,3 4,4 4,4
Eidsberg kommune (utgått) 4,3 4,6 4,3 4,2
Hobøl kommune (utgått) 4,4 4,9 4,6 4,6
Moss kommune (utgått) 4,7 4,6 4,6 4,7
Rygge kommune (utgått) 4,7 4,8 4,7 4,8
Spydeberg kommune (utgått) 4,6 4,4 4,5 4,7
Trøgstad kommune (utgått) 4,4 4,7 4,8 4,8
Matematikk standpunkt
Askim kommune (utgått) 3,5 3,8 4,0 4,0
Eidsberg kommune (utgått) 3,0 3,6 3,5 3,4
Hobøl kommune (utgått) 3,3 3,4 3,6 4,3
Moss kommune (utgått) 3,1 3,4 3,4 3,4
Rygge kommune (utgått) 3,5 3,4 3,5 3,6
Spydeberg kommune (utgått) 3,3 3,8 3,4 3,7
Trøgstad kommune (utgått) 3,1 3,3 3,6 3,2
Mat og helse standpunkt
Askim kommune (utgått) 4,2 4,2 4,5 4,4
Eidsberg kommune (utgått) 4,3 4,6 4,4 4,0
Hobøl kommune (utgått) 4,7 4,5 4,7 4,7
Moss kommune (utgått) 4,5 4,5 4,5 4,5
Rygge kommune (utgått) 4,5 4,6 4,7 4,7
Spydeberg kommune (utgått) 4,4 4,6 4,5 4,6
Trøgstad kommune (utgått) 4,4 4,5 4,5 4,6
Musikk standpunkt
Askim kommune (utgått) 4,6 4,7 5,0 4,4
Eidsberg kommune (utgått) 4,4 4,5 4,3 4,2
Hobøl kommune (utgått) 4,4 4,3 4,4 4,2
Moss kommune (utgått) 4,5 4,3 4,6 4,4
Rygge kommune (utgått) 4,4 4,5 4,7 4,7
Spydeberg kommune (utgått) 4,4 4,5 4,1 4,9
Trøgstad kommune (utgått) 4,6 4,6 4,6 4,6
Naturfag standpunkt
Askim kommune (utgått) 3,9 4,0 4,0 4,1
Eidsberg kommune (utgått) 4,1 4,1 3,9 3,8
Hobøl kommune (utgått) 3,9 4,4 4,0 4,3
Moss kommune (utgått) 4,0 4,1 4,2 4,2
Rygge kommune (utgått) 4,0 4,1 4,1 4,1
Spydeberg kommune (utgått) 4,3 4,4 4,5 4,3
Trøgstad kommune (utgått) 3,9 4,3 4,4 4,6
Norsk hovedmål standpunkt
Askim kommune (utgått) 3,7 3,8 4,2 3,9
Eidsberg kommune (utgått) 3,6 4,1 3,8 3,8
Hobøl kommune (utgått) 3,7 3,8 3,8 4,0
Moss kommune (utgått) 3,8 3,7 3,9 3,8
Rygge kommune (utgått) 3,9 3,7 3,9 4,0
Spydeberg kommune (utgått) 3,6 4,1 3,8 3,8
Trøgstad kommune (utgått) 3,7 3,7 3,8 3,8
Norsk sidemål standpunkt
Askim kommune (utgått) 3,3 3,5 4,0 3,5
Eidsberg kommune (utgått) 3,2 3,8 3,7 3,5
Hobøl kommune (utgått) 3,2 3,5 3,5 3,8
Moss kommune (utgått) 3,5 3,6 3,8 3,7
Rygge kommune (utgått) 3,6 3,7 3,6 3,9
Spydeberg kommune (utgått) 3,4 3,8 3,5 3,6
Trøgstad kommune (utgått) 3,7 3,6 3,8 3,7
Norsk muntlig standpunkt
Askim kommune (utgått) 4,0 4,1 4,6 4,1
Eidsberg kommune (utgått) 3,8 4,2 4,0 4,0
Hobøl kommune (utgått) 4,3 4,0 4,3 4,5
Moss kommune (utgått) 4,3 4,3 4,4 4,2
Rygge kommune (utgått) 4,6 4,4 4,4 4,6
Spydeberg kommune (utgått) 3,9 4,3 4,4 4,2
Trøgstad kommune (utgått) 4,2 4,1 4,2 3,9
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt
Askim kommune (utgått) 4,3 4,4 4,5 4,1
Eidsberg kommune (utgått) 4,2 4,2 4,0 3,9
Hobøl kommune (utgått) 4,1 3,9 4,6 4,2
Moss kommune (utgått) 4,2 4,2 4,3 4,1
Rygge kommune (utgått) 4,4 4,3 4,4 4,6
Spydeberg kommune (utgått) 3,9 4,5 4,2 4,3
Trøgstad kommune (utgått) 3,9 4,2 4,4 4,3
Samfunnsfag standpunkt
Askim kommune (utgått) 4,1 4,4 4,3 4,2
Eidsberg kommune (utgått) 3,6 4,1 4,0 3,7
Hobøl kommune (utgått) 4,4 4,0 4,5 4,3
Moss kommune (utgått) 4,3 4,3 4,3 4,2
Rygge kommune (utgått) 4,4 4,1 4,5 4,7
Spydeberg kommune (utgått) 3,8 4,3 4,2 3,9
Trøgstad kommune (utgått) 4,2 4,1 4,5 4,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no