Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Oslo kommune
Kommunenr 0301
Alle grunnskoler med adresse i Oslo kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk skriftlig standpunkt
Oslo kommune 4,1 4,1 4,1 4,2 4,3
Engelsk muntlig standpunkt
Oslo kommune 4,4 4,4 4,5 4,5 4,6
Fransk 1 standpunkt
Oslo kommune 4,2 4,3 4,3 4,4 4,5
Spansk 1 standpunkt
Oslo kommune 4,3 4,4 4,3 4,4 4,4
Tysk 1 standpunkt
Oslo kommune 4,2 4,3 4,3 4,3 4,5
Kunst og håndverk standpunkt
Oslo kommune 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6
Kroppsøving
Oslo kommune 4,6 4,7 4,7 4,8 4,9
Matematikk standpunkt
Oslo kommune 3,6 3,7 3,7 3,9 4,0
Mat og helse standpunkt
Oslo kommune 4,6 4,6 4,6 4,7 4,8
Musikk standpunkt
Oslo kommune 4,5 4,5 4,6 4,6 4,7
Naturfag standpunkt
Oslo kommune 4,2 4,2 4,2 4,2 4,4
Norsk hovedmål standpunkt
Oslo kommune 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1
Norsk sidemål standpunkt
Oslo kommune 3,8 3,9 3,9 4,0 4,1
Norsk muntlig standpunkt
Oslo kommune 4,3 4,3 4,3 4,4 4,5
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt
Oslo kommune 4,4 4,4 4,4 4,5 4,6
Samfunnsfag standpunkt
Oslo kommune 4,3 4,4 4,4 4,5 4,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no