Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Notodden kommune
Kommunenr 3808
Alle grunnskoler med adresse i Notodden kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk skriftlig standpunkt
Gransherad skole 4,4 4,2 3,8 3,5
Heddal barneskole
Heddal ungdomsskole 4,0 3,8 3,7 4,0
Hjuksebø Montessoriskole Sa (privat)
Høgås skole
Lisleherad montessoriskole SA (privat)
Notodden ungdomsskole 3,7 3,8 3,5 3,7 3,5
Sætre skole
Tinnesmoen skole
Tveiten skole
Engelsk muntlig standpunkt
Gransherad skole 4,6 4,4 3,8 3,6
Heddal barneskole
Heddal ungdomsskole 4,3 4,2 3,8 3,8
Hjuksebø Montessoriskole Sa (privat)
Høgås skole
Lisleherad montessoriskole SA (privat)
Notodden ungdomsskole 4,3 4,0 3,9 4,0 3,7
Sætre skole
Tinnesmoen skole
Tveiten skole
Spansk 1 standpunkt
Gransherad skole 4,8 3,4
Heddal barneskole
Heddal ungdomsskole 5,1 3,2
Hjuksebø Montessoriskole Sa (privat)
Høgås skole
Lisleherad montessoriskole SA (privat)
Notodden ungdomsskole 4,2 4,3 3,8 4,4
Sætre skole
Tinnesmoen skole
Tveiten skole
Tysk 1 standpunkt
Gransherad skole
Heddal barneskole
Heddal ungdomsskole 4,4 3,9
Hjuksebø Montessoriskole Sa (privat)
Høgås skole
Lisleherad montessoriskole SA (privat)
Notodden ungdomsskole 4,5 4,6 4,4 4,6 4,6
Sætre skole
Tinnesmoen skole
Tveiten skole
Kunst og håndverk standpunkt
Gransherad skole 4,3 5,2 4,4 4,5
Heddal barneskole
Heddal ungdomsskole 4,1 4,2 3,6 4,4
Hjuksebø Montessoriskole Sa (privat)
Høgås skole
Lisleherad montessoriskole SA (privat)
Notodden ungdomsskole 4,3 4,5 4,3 4,6 4,4
Sætre skole
Tinnesmoen skole
Tveiten skole
Kroppsøving
Gransherad skole 4,7 4,9 4,8 5,0
Heddal barneskole
Heddal ungdomsskole 4,6 4,5 4,5 4,4
Hjuksebø Montessoriskole Sa (privat)
Høgås skole
Lisleherad montessoriskole SA (privat)
Notodden ungdomsskole 4,7 4,6 4,6 4,6 4,9
Sætre skole
Tinnesmoen skole
Tveiten skole
Matematikk standpunkt
Gransherad skole 4,0 4,2 3,8 3,4
Heddal barneskole
Heddal ungdomsskole 3,4 3,4 3,5 3,5
Hjuksebø Montessoriskole Sa (privat)
Høgås skole
Lisleherad montessoriskole SA (privat)
Notodden ungdomsskole 3,8 3,4 3,4 3,6 3,6
Sætre skole
Tinnesmoen skole
Tveiten skole
Mat og helse standpunkt
Gransherad skole 4,1 4,4 4,2 4,8
Heddal barneskole
Heddal ungdomsskole 4,6 3,9 4,6 4,5
Hjuksebø Montessoriskole Sa (privat)
Høgås skole
Lisleherad montessoriskole SA (privat)
Notodden ungdomsskole 4,2 4,4 4,4 4,6 4,3
Sætre skole
Tinnesmoen skole
Tveiten skole
Musikk standpunkt
Gransherad skole 4,2 4,9 4,8 4,8
Heddal barneskole
Heddal ungdomsskole 4,6 4,2 4,3 4,0
Hjuksebø Montessoriskole Sa (privat)
Høgås skole
Lisleherad montessoriskole SA (privat)
Notodden ungdomsskole 4,5 4,4 4,6 4,8 4,5
Sætre skole
Tinnesmoen skole
Tveiten skole
Naturfag standpunkt
Gransherad skole 4,6 4,7 4,4 4,2
Heddal barneskole
Heddal ungdomsskole 4,1 3,9 3,6 3,8
Hjuksebø Montessoriskole Sa (privat)
Høgås skole
Lisleherad montessoriskole SA (privat)
Notodden ungdomsskole 4,3 4,1 3,9 4,2 4,5
Sætre skole
Tinnesmoen skole
Tveiten skole
Norsk hovedmål standpunkt
Gransherad skole 4,0 4,4 3,6 3,9
Heddal barneskole
Heddal ungdomsskole 4,0 3,4 3,9 3,5
Hjuksebø Montessoriskole Sa (privat)
Høgås skole
Lisleherad montessoriskole SA (privat)
Notodden ungdomsskole 3,7 3,9 3,4 3,7 3,6
Sætre skole
Tinnesmoen skole
Tveiten skole
Norsk sidemål standpunkt
Gransherad skole 3,9 4,7 3,8 4,7
Heddal barneskole
Heddal ungdomsskole 4,0 3,4 3,8 3,7
Hjuksebø Montessoriskole Sa (privat)
Høgås skole
Lisleherad montessoriskole SA (privat)
Notodden ungdomsskole 3,5 3,6 3,1 3,3 3,5
Sætre skole
Tinnesmoen skole
Tveiten skole
Norsk muntlig standpunkt
Gransherad skole 4,3 4,7 4,1 4,0
Heddal barneskole
Heddal ungdomsskole 4,4 3,7 4,1 3,6
Hjuksebø Montessoriskole Sa (privat)
Høgås skole
Lisleherad montessoriskole SA (privat)
Notodden ungdomsskole 4,3 4,1 3,9 4,1 3,9
Sætre skole
Tinnesmoen skole
Tveiten skole
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt
Gransherad skole 4,3 4,5 4,0 3,6
Heddal barneskole
Heddal ungdomsskole 4,0 4,0 4,0 3,8
Hjuksebø Montessoriskole Sa (privat)
Høgås skole
Lisleherad montessoriskole SA (privat)
Notodden ungdomsskole 4,3 4,1 4,2 3,9 4,0
Sætre skole
Tinnesmoen skole
Tveiten skole
Samfunnsfag standpunkt
Gransherad skole 4,3 4,9 4,1 4,3
Heddal barneskole
Heddal ungdomsskole 4,2 3,9 4,1 3,8
Hjuksebø Montessoriskole Sa (privat)
Høgås skole
Lisleherad montessoriskole SA (privat)
Notodden ungdomsskole 4,5 4,1 4,1 4,2 4,2
Sætre skole
Tinnesmoen skole
Tveiten skole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no