Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle grunnskoler med adresse i Møre og Romsdal fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk skriftlig standpunkt 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0
Engelsk muntlig standpunkt 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3
Fransk 1 standpunkt 4,4 4,3 4,4 4,3 4,0
Spansk 1 standpunkt 4,1 4,1 4,2 4,3 4,2
Tysk 1 standpunkt 4,0 4,1 4,2 4,3 4,3
Kunst og håndverk standpunkt 4,3 4,4 4,4 4,5 4,5
Kroppsøving 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6
Matematikk standpunkt 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7
Mat og helse standpunkt 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Musikk standpunkt 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4
Naturfag standpunkt 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2
Norsk hovedmål standpunkt 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9
Norsk sidemål standpunkt 3,7 3,7 3,7 3,8 3,9
Norsk muntlig standpunkt 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3
Religion, livssyn og etikk standpunkt 4,2
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt 4,2 4,2 4,3 4,3
Samfunnsfag standpunkt 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no