Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Lenvik kommune
Kommunenr 1931
Alle grunnskoler med adresse i Lenvik kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk skriftlig standpunkt
Alstahaug kommune 4,0 3,8 3,6 3,9 4,1
Alta kommune 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8
Fauske - Fuosko kommune 3,8 3,9 3,5 3,5 3,8
Hammerfest kommune 3,6 3,7 3,3 3,6 3,9
Kvinesdal kommune 3,7 3,9 3,8 3,8 3,8
Lenvik kommune 3,6 3,8 3,7 4,0 3,8
Lindås kommune 3,9 4,1 3,8 3,9 4,1
Luster kommune 3,9 3,9 3,7 3,8 3,9
Meløy kommune 3,6 3,8 3,7 3,9 3,6
Nord-Fron kommune 3,7 3,4 3,6 3,7 3,5
Odda kommune 4,1 4,3 3,6 4,0 4,0
Sunndal kommune 4,1 3,8 3,8 3,8 3,8
Sør-Varanger kommune 3,6 3,8 3,6 3,4 3,6
Tinn kommune 3,7 4,0 3,9 3,7 3,8
Tynset kommune 4,2 3,8 3,6 3,9 4,3
Tysvær kommune 3,8 3,7 3,7 3,9 3,8
Vadsø kommune 3,7 3,7 3,9 3,5 4,0
Vefsn kommune 3,6 3,5 3,8 3,9 3,8
Årdal kommune 3,5 3,6 3,4 3,8 3,4
Engelsk muntlig standpunkt
Alstahaug kommune 4,1 4,1 4,0 4,2 4,3
Alta kommune 3,9 3,9 3,9 4,2 4,0
Fauske - Fuosko kommune 4,3 4,4 4,1 4,2 4,6
Hammerfest kommune 3,8 4,1 3,8 4,1 4,2
Kvinesdal kommune 3,9 4,0 4,2 4,1 3,8
Lenvik kommune 4,0 4,1 4,0 4,1 4,1
Lindås kommune 4,3 4,2 4,2 4,1 4,5
Luster kommune 4,0 4,3 4,1 4,0 4,4
Meløy kommune 4,1 4,1 4,1 4,2 3,8
Nord-Fron kommune 3,9 3,6 4,1 3,8 3,9
Odda kommune 4,1 4,2 4,0 4,2 4,2
Sunndal kommune 4,3 4,1 4,2 4,2 4,1
Sør-Varanger kommune 4,0 4,2 4,1 3,7 4,0
Tinn kommune 4,1 4,1 4,2 3,9 3,9
Tynset kommune 4,6 4,2 3,9 4,4 4,5
Tysvær kommune 4,1 4,0 4,1 4,2 4,2
Vadsø kommune 3,9 3,8 4,1 3,8 4,1
Vefsn kommune 4,0 4,1 4,1 4,0 4,1
Årdal kommune 3,8 3,5 3,9 3,9 3,9
Fransk 1 standpunkt
Alstahaug kommune
Alta kommune 4,3 3,9 4,1 4,8
Fauske - Fuosko kommune 4,0
Hammerfest kommune 4,6 3,4 3,3 4,5
Kvinesdal kommune
Lenvik kommune
Lindås kommune 4,2 4,3 4,1 4,1 4,2
Luster kommune
Meløy kommune
Nord-Fron kommune 3,5
Odda kommune
Sunndal kommune 4,7 4,5 3,9 4,2
Sør-Varanger kommune
Tinn kommune
Tynset kommune 4,5 4,4
Tysvær kommune
Vadsø kommune
Vefsn kommune 3,9 4,0 4,7 4,0
Årdal kommune
Spansk 1 standpunkt
Alstahaug kommune 4,5 4,8 5,6 5,3 5,2
Alta kommune 3,9 4,2 4,0 4,1 3,6
Fauske - Fuosko kommune 4,8 3,6 3,5 4,0 5,4
Hammerfest kommune 2,1
Kvinesdal kommune 4,4 4,4 4,4 4,1 4,9
Lenvik kommune 3,9 4,1 3,6 4,1 4,0
Lindås kommune 4,4 4,6 4,4 4,3 4,3
Luster kommune
Meløy kommune 3,1 3,5 2,9 2,0 3,3
Nord-Fron kommune 3,6 4,1 3,2
Odda kommune 4,7 4,9 4,2 4,5 4,9
Sunndal kommune 4,7 4,2 4,2 4,2 4,4
Sør-Varanger kommune
Tinn kommune
Tynset kommune 4,2 4,5 4,5 4,7 5,1
Tysvær kommune 3,9 4,5 4,1 4,1 4,2
Vadsø kommune 4,4 3,1 4,5
Vefsn kommune 3,7 3,6 3,8 3,8 4,1
Årdal kommune
Tysk 1 standpunkt
Alstahaug kommune 4,1 4,1 3,9 4,0 4,6
Alta kommune 3,9 4,0 4,0 4,3 4,1
Fauske - Fuosko kommune 4,0 3,4 3,9 4,2 4,0
Hammerfest kommune 3,5 3,7 4,0 3,8 4,2
Kvinesdal kommune 3,8 3,8 4,3 4,2 3,9
Lenvik kommune 3,5 4,3 4,0 4,0 4,2
Lindås kommune 3,9 3,9 4,1 4,2 4,6
Luster kommune 4,2 4,1 4,5 4,3 4,5
Meløy kommune 4,1 3,9 4,1 3,7 4,0
Nord-Fron kommune 3,5 3,5 3,8 3,9 4,2
Odda kommune 3,9 4,1 4,2 4,5 4,2
Sunndal kommune 3,9 3,9 3,5 3,3 3,5
Sør-Varanger kommune 4,4 4,2 4,3 4,4 4,5
Tinn kommune 4,4 4,2 4,4 4,3 4,1
Tynset kommune 4,3 4,3 4,1 3,6 4,5
Tysvær kommune 4,2 4,2 4,2 4,4 4,2
Vadsø kommune 3,8 4,3 4,4 3,1 4,1
Vefsn kommune 4,3 4,3 4,1 4,3 4,0
Årdal kommune 3,9 4,1 4,0 4,0 4,1
Kunst og håndverk standpunkt
Alstahaug kommune 4,0 4,2 3,9 4,1 4,4
Alta kommune 4,3 4,4 4,3 4,1
Fauske - Fuosko kommune 4,1 4,3 4,3 4,2 4,4
Hammerfest kommune 4,3 4,5 4,3 4,4 4,4
Kvinesdal kommune 4,4 4,5 4,5 4,3 4,4
Lenvik kommune 4,2 4,3 4,4 4,6 4,6
Lindås kommune 4,5 4,5 4,5 4,4 4,6
Luster kommune 4,7 4,7 4,5 4,7 4,6
Meløy kommune 4,2 4,5 4,0 4,5 4,1
Nord-Fron kommune 4,1 4,1 4,3 4,2 4,3
Odda kommune 4,3 4,2 4,3 4,6 4,4
Sunndal kommune 4,6 4,4 4,4 4,7 4,7
Sør-Varanger kommune 4,5 4,5 4,4 4,4 4,5
Tinn kommune 4,6 4,5 4,2 4,4 4,5
Tynset kommune 4,9 4,7 4,5 4,7 4,8
Tysvær kommune 4,4 4,7 4,5 4,4 4,4
Vadsø kommune 4,6 4,5 4,5 4,3 4,7
Vefsn kommune 4,2 4,1 4,2 4,3 4,4
Årdal kommune 4,8 4,2 4,5 4,0 4,6
Kroppsøving
Alstahaug kommune 4,3 4,6 4,6 4,6 4,8
Alta kommune 4,3 4,6 4,4 4,5 4,6
Fauske - Fuosko kommune 4,2 4,3 4,5 4,6 4,7
Hammerfest kommune 4,3 4,0 4,0 4,6 4,5
Kvinesdal kommune 4,5 4,8 4,5 4,7 4,6
Lenvik kommune 4,5 4,5 4,6 4,5 4,8
Lindås kommune 4,7 4,6 4,6 4,8 4,8
Luster kommune 4,5 4,4 4,5 4,5 4,4
Meløy kommune 4,4 4,3 4,4 4,5 4,6
Nord-Fron kommune 4,3 4,3 4,6 4,7 4,6
Odda kommune 4,4 4,6 4,7 4,7 4,7
Sunndal kommune 4,5 4,3 4,3 4,4 4,3
Sør-Varanger kommune 4,4 4,5 4,5 4,6 4,5
Tinn kommune 4,7 4,6 4,7 4,6 4,6
Tynset kommune 4,7 4,5 4,7 4,5 4,6
Tysvær kommune 4,4 4,6 4,5 4,5 4,4
Vadsø kommune 4,3 4,6 4,9 4,0 4,9
Vefsn kommune 4,1 4,2 4,4 4,5 4,5
Årdal kommune 4,2 4,6 4,4 4,5 4,6
Matematikk standpunkt
Alstahaug kommune 3,3 3,3 3,6 3,7 3,8
Alta kommune 3,1 3,3 3,3 3,8 3,3
Fauske - Fuosko kommune 3,3 3,1 3,3 3,1 3,2
Hammerfest kommune 3,2 3,7 3,3 3,2 3,4
Kvinesdal kommune 3,3 3,8 3,5 3,6 3,7
Lenvik kommune 3,3 3,5 3,3 3,7 3,7
Lindås kommune 3,1 3,3 3,7 3,9 3,7
Luster kommune 3,4 3,2 3,7 3,4 3,9
Meløy kommune 3,1 3,4 3,3 3,5 3,6
Nord-Fron kommune 3,2 3,2 3,2 3,7 3,4
Odda kommune 3,2 3,8 3,2 3,6 3,7
Sunndal kommune 3,4 3,7 3,3 3,3 3,8
Sør-Varanger kommune 3,3 3,3 3,5 3,4 3,4
Tinn kommune 3,2 3,3 3,7 3,5 3,7
Tynset kommune 3,9 3,7 3,6 3,8 4,1
Tysvær kommune 3,6 3,6 3,4 3,6 3,7
Vadsø kommune 3,1 3,2 3,4 2,8 3,1
Vefsn kommune 3,1 2,9 3,4 3,5 3,5
Årdal kommune 3,3 3,3 3,7 3,8 3,6
Mat og helse standpunkt
Alstahaug kommune 4,3 4,3 4,6 4,6 4,4
Alta kommune 4,3 4,7 4,5 4,5 4,7
Fauske - Fuosko kommune 4,2 4,4 4,2 4,3 4,3
Hammerfest kommune 4,1 4,2 4,1 4,4 4,7
Kvinesdal kommune 4,3 4,6 4,9 5,0 4,8
Lenvik kommune 4,5 4,6 4,4 4,3 4,4
Lindås kommune 4,8 4,7 4,8 4,8 4,7
Luster kommune 4,5 4,5 4,4 4,4 4,6
Meløy kommune 4,4 4,3 4,3 4,5 4,6
Nord-Fron kommune 4,3 4,0 4,3 4,8 4,6
Odda kommune 4,4 4,7 4,4 4,7 4,5
Sunndal kommune 4,2 4,1 3,9 4,1 4,5
Sør-Varanger kommune 4,5 4,6 4,5 4,5 4,8
Tinn kommune 4,3 4,4 4,5 4,3 4,4
Tynset kommune 5,0 4,9 4,8 4,7 4,9
Tysvær kommune 4,2 4,4 4,3 4,5 4,4
Vadsø kommune 4,8 4,7 4,5 4,5 4,2
Vefsn kommune 4,3 4,6 4,7 4,7 4,6
Årdal kommune 4,3 4,4 4,2 4,2 4,5
Musikk standpunkt
Alstahaug kommune 4,3 4,3 4,6 4,6 4,5
Alta kommune 4,1 4,2 4,1 4,2 4,3
Fauske - Fuosko kommune 4,0 4,4 4,1 4,0 4,1
Hammerfest kommune 4,3 4,4 4,3 4,7 4,3
Kvinesdal kommune 4,7 4,5 4,4 4,6 4,3
Lenvik kommune 4,3 4,3 4,5 4,4 4,3
Lindås kommune 4,7 4,6 4,6 4,9 4,7
Luster kommune 4,3 4,2 3,8 4,2 4,4
Meløy kommune 4,2 4,2 4,2 4,0 4,1
Nord-Fron kommune 4,2 4,1 4,0 4,8 4,6
Odda kommune 4,4 4,6 4,6 4,4 4,3
Sunndal kommune 4,8 4,4 4,7 4,9 4,3
Sør-Varanger kommune 4,4 4,5 4,4 4,2 4,3
Tinn kommune 4,5 4,2 4,4 5,2 4,6
Tynset kommune 4,9 4,9 5,1 4,9 4,8
Tysvær kommune 4,3 4,3 4,0 4,2 4,4
Vadsø kommune 4,2 4,4 4,6 4,1 4,3
Vefsn kommune 4,3 4,4 4,7 4,5 4,5
Årdal kommune 4,4 4,5 4,6 4,6 4,6
Naturfag standpunkt
Alstahaug kommune 3,7 4,1 4,0 4,1 4,2
Alta kommune 4,1 4,1 3,9 4,1 4,0
Fauske - Fuosko kommune 3,9 4,2 4,1 4,0 4,4
Hammerfest kommune 3,6 4,0 3,7 4,0 3,9
Kvinesdal kommune 4,2 4,0 4,3 4,3 4,0
Lenvik kommune 4,2 4,3 4,6 4,7 4,7
Lindås kommune 4,0 4,2 4,4 4,3 4,5
Luster kommune 4,1 3,7 4,0 4,1 3,7
Meløy kommune 3,8 4,0 3,8 3,7 4,0
Nord-Fron kommune 3,6 3,5 3,7 3,6 3,7
Odda kommune 4,1 4,4 3,9 4,2 4,2
Sunndal kommune 4,0 4,1 3,6 3,9 3,9
Sør-Varanger kommune 4,1 3,9 3,7 4,0 4,2
Tinn kommune 4,2 4,1 4,4 4,2 4,3
Tynset kommune 4,3 4,0 4,0 3,9 4,5
Tysvær kommune 4,0 4,3 3,9 3,9 4,0
Vadsø kommune 3,8 4,2 3,9 3,5 3,9
Vefsn kommune 4,1 4,0 4,1 4,2 3,9
Årdal kommune 4,0 3,9 4,1 4,2 4,1
Norsk hovedmål standpunkt
Alstahaug kommune 3,8 3,7 3,7 3,8 4,1
Alta kommune 3,6 3,9 3,8 3,8 3,7
Fauske - Fuosko kommune 3,7 3,9 3,7 3,8 3,9
Hammerfest kommune 3,6 3,7 3,4 3,6 3,6
Kvinesdal kommune 3,8 3,7 4,0 4,0 4,1
Lenvik kommune 3,7 3,8 3,8 4,0 4,1
Lindås kommune 3,8 3,7 3,8 3,9 3,9
Luster kommune 3,8 3,7 3,6 3,8 3,8
Meløy kommune 3,9 3,8 3,5 3,8 3,6
Nord-Fron kommune 3,5 3,6 3,6 3,6 3,8
Odda kommune 3,8 4,0 3,3 4,1 3,6
Sunndal kommune 3,6 3,7 3,4 3,9 3,8
Sør-Varanger kommune 3,5 3,7 3,6 3,2 3,8
Tinn kommune 3,6 3,8 3,8 3,6 4,0
Tynset kommune 4,3 3,7 3,6 4,0 4,4
Tysvær kommune 3,8 3,6 3,5 3,4 3,9
Vadsø kommune 3,8 3,7 3,8 3,4 3,7
Vefsn kommune 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8
Årdal kommune 3,6 3,6 3,1 3,9 3,6
Norsk sidemål standpunkt
Alstahaug kommune 3,5 3,4 3,7 3,4 4,0
Alta kommune 3,3 3,4 3,5 3,5 3,4
Fauske - Fuosko kommune 3,6 3,7 3,5 3,7 3,8
Hammerfest kommune 3,5 3,4 2,9 3,4 3,7
Kvinesdal kommune 3,4 3,3 3,9 3,7 3,6
Lenvik kommune 3,5 3,5 3,5 3,7 3,7
Lindås kommune 3,7 3,5 3,7 3,9 3,9
Luster kommune 3,8 3,7 3,6 3,8 3,8
Meløy kommune 3,5 3,5 3,5 3,6 3,3
Nord-Fron kommune 3,6 3,3 3,7 3,7 3,6
Odda kommune 3,8 3,9 3,2 3,9 3,7
Sunndal kommune 3,6 3,5 3,3 3,8 3,8
Sør-Varanger kommune 3,0 3,6 3,5 3,2 3,4
Tinn kommune 3,5 3,7 3,6 3,4 4,0
Tynset kommune 4,0 3,3 3,2 3,7 4,1
Tysvær kommune 3,6 3,5 3,4 3,3 3,8
Vadsø kommune 3,3 3,2 3,5 3,1 3,5
Vefsn kommune 3,2 3,1 3,3 3,5 3,6
Årdal kommune 3,8 3,5 3,1 4,0 3,6
Norsk muntlig standpunkt
Alstahaug kommune 3,9 4,0 4,1 4,0 4,2
Alta kommune 4,0 4,0 4,2 4,1 4,2
Fauske - Fuosko kommune 4,4 4,5 4,2 4,5 4,5
Hammerfest kommune 4,0 4,0 3,6 3,8 3,9
Kvinesdal kommune 4,1 4,1 4,3 4,3 4,1
Lenvik kommune 4,1 4,0 4,2 4,2 4,3
Lindås kommune 4,4 4,1 4,4 4,4 4,5
Luster kommune 4,4 4,2 4,3 4,4 4,3
Meløy kommune 4,1 4,0 3,8 4,0 4,1
Nord-Fron kommune 4,0 4,0 4,3 4,2 4,3
Odda kommune 4,2 4,3 3,9 4,4 4,0
Sunndal kommune 4,2 4,2 4,0 4,2 3,9
Sør-Varanger kommune 3,9 4,0 4,0 3,7 4,2
Tinn kommune 4,0 4,4 4,3 4,1 4,2
Tynset kommune 4,6 4,1 4,3 4,4 4,5
Tysvær kommune 4,3 4,1 3,9 4,1 4,1
Vadsø kommune 3,9 3,9 4,2 3,9 4,2
Vefsn kommune 4,1 4,0 4,0 4,1 4,1
Årdal kommune 4,3 4,0 4,0 4,6 4,2
Religion, livssyn og etikk standpunkt
Alstahaug kommune 3,8
Alta kommune 3,8
Fauske - Fuosko kommune 4,1
Hammerfest kommune 3,8
Kvinesdal kommune 4,0
Lenvik kommune 4,2
Lindås kommune 4,4
Luster kommune 4,4
Meløy kommune 4,0
Nord-Fron kommune 3,9
Odda kommune 4,2
Sunndal kommune 3,9
Sør-Varanger kommune 3,8
Tinn kommune 3,9
Tynset kommune 4,6
Tysvær kommune 4,2
Vadsø kommune 3,9
Vefsn kommune 4,1
Årdal kommune 4,5
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt
Alstahaug kommune 4,1 4,4 4,1 4,3
Alta kommune 4,0 4,1 4,0 4,1
Fauske - Fuosko kommune 4,4 4,5 4,2 4,5
Hammerfest kommune 3,9 3,7 4,0 4,4
Kvinesdal kommune 4,2 4,4 4,4 4,0
Lenvik kommune 4,2 4,1 4,3 4,2
Lindås kommune 4,2 4,3 4,5 4,5
Luster kommune 3,9 4,1 4,4 4,4
Meløy kommune 4,0 3,8 4,0 3,9
Nord-Fron kommune 3,8 4,1 4,2 4,0
Odda kommune 4,4 4,1 4,4 4,5
Sunndal kommune 4,0 3,8 4,2 4,0
Sør-Varanger kommune 4,0 4,0 3,9 3,9
Tinn kommune 4,1 4,5 4,2 4,5
Tynset kommune 4,2 4,0 4,3 4,7
Tysvær kommune 4,3 4,0 4,2 4,3
Vadsø kommune 3,7 3,9 3,5 4,1
Vefsn kommune 4,1 3,8 4,2 4,0
Årdal kommune 4,0 3,8 4,3 4,6
Samfunnsfag standpunkt
Alstahaug kommune 4,2 4,4 4,2 4,4 4,5
Alta kommune 4,0 4,1 4,1 4,2 4,2
Fauske - Fuosko kommune 4,4 4,1 4,5 4,4 4,2
Hammerfest kommune 3,9 4,0 3,6 4,4 3,8
Kvinesdal kommune 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Lenvik kommune 4,2 4,2 4,3 4,2 4,2
Lindås kommune 4,2 4,4 4,3 4,4 4,5
Luster kommune 4,5 4,0 4,3 4,3 4,3
Meløy kommune 4,1 4,1 3,9 4,1 3,8
Nord-Fron kommune 4,1 3,9 4,0 4,2 4,2
Odda kommune 4,1 4,3 4,2 4,3 4,2
Sunndal kommune 4,4 4,1 4,1 4,5 4,1
Sør-Varanger kommune 4,0 4,0 3,8 3,7 4,3
Tinn kommune 4,2 4,0 4,4 4,1 4,3
Tynset kommune 4,2 4,1 4,1 4,2 4,6
Tysvær kommune 4,2 4,1 4,1 4,1 4,2
Vadsø kommune 4,1 3,9 4,1 3,9 4,1
Vefsn kommune 4,4 4,2 3,9 4,2 4,1
Årdal kommune 4,4 4,2 4,2 4,3 4,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no