Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Hjartdal kommune
Kommunenr 3819
Alle grunnskoler med adresse i Hjartdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk skriftlig standpunkt
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule 3,8 3,6 3,9
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Engelsk muntlig standpunkt
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule 3,8 3,7 3,8
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Spansk 1 standpunkt
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule 3,4
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Kunst og håndverk standpunkt
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule 3,9 3,6 4,2
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Kroppsøving
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule 4,5 4,6 4,4
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Matematikk standpunkt
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule 3,3 3,2 3,4
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Mat og helse standpunkt
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule 4,3 3,8 4,6
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Musikk standpunkt
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule 4,1 3,8 4,5
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Naturfag standpunkt
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule 3,6 3,2 3,9
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Norsk hovedmål standpunkt
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule 3,3 2,9 3,6
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Norsk sidemål standpunkt
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule 3,0 2,7 3,2
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Norsk muntlig standpunkt
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule 3,6 3,3 3,8
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule 3,3 2,8 3,8
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Samfunnsfag standpunkt
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule 3,4 3,1 3,7
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no