Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Hedmark fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hedmark fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

- Norsk hovedmål standpunkt

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Karakteren 1
Agder fylke 0,5
Akershus fylke (utgått) 0,3 0,3 0,4 0,3
Aust-Agder fylke (utgått) 0,8 0,6 0,7
Buskerud fylke (utgått) 0,5 0,4 0,3 0,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 1,3 0,9 2,0 1,8
Hedmark fylke (utgått) 0,7 0,8 0,9 0,8
Hordaland fylke (utgått) 0,6 0,4 0,4 0,7
Innlandet fylke 0,7
Møre og Romsdal fylke 0,5 0,5 0,6 0,4 0,3
Nordland fylke 0,7 0,4 0,8 1,0 1,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 0,7 0,8
Norske skoler i utlandet 0,0
Oppland fylke (utgått) 1,0 1,2 1,2 0,5
Oslo fylke 0,8 0,6 0,5 0,6 0,2
Rogaland fylke 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 0,9 0,7 1,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 0,4 0,7
Telemark fylke (utgått) 0,6 0,7 0,7 0,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 0,8
Troms Romsa fylke (utgått) 0,6 0,5 0,5 0,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 0,7 0,8 0,5
Vest-Agder fylke (utgått) 0,7 0,8 0,6 0,6
Vestfold fylke (utgått) 0,4 0,3 0,4 0,4
Vestfold og Telemark fylke 0,6
Vestland fylke 0,5
Viken fylke 0,4
Østfold fylke (utgått) 0,8 1,1 0,6 0,6
Karakteren 2
Agder fylke 8,5
Akershus fylke (utgått) 7,3 6,7 6,2 5,6
Aust-Agder fylke (utgått) 10,3 9,6 9,3 10,8
Buskerud fylke (utgått) 8,3 8,0 7,9 8,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 12,7 14,5 14,6 14,9
Hedmark fylke (utgått) 11,7 10,4 8,5 8,9
Hordaland fylke (utgått) 8,6 8,6 7,8 8,4
Innlandet fylke 8,1
Møre og Romsdal fylke 10,4 9,1 7,9 7,1 5,5
Nordland fylke 10,3 9,9 10,1 8,9 8,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 10,2 10,8
Norske skoler i utlandet 0,0
Oppland fylke (utgått) 10,4 10,6 10,5 8,3
Oslo fylke 8,6 8,9 8,9 6,9 5,2
Rogaland fylke 9,0 9,4 9,1 8,5 7,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 8,2 8,6 8,2 8,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 9,2 8,9
Telemark fylke (utgått) 10,8 10,9 9,1 11,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 8,2
Troms Romsa fylke (utgått) 8,3 9,5 10,5 8,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 9,0 8,0 7,6
Vest-Agder fylke (utgått) 10,0 10,5 9,6 8,5
Vestfold fylke (utgått) 8,4 9,6 8,8 8,8
Vestfold og Telemark fylke 7,8
Vestland fylke 6,3
Viken fylke 5,9
Østfold fylke (utgått) 11,0 11,2 10,8 10,0
Karakteren 3
Agder fylke 24,7
Akershus fylke (utgått) 25,5 26,4 25,2 24,4
Aust-Agder fylke (utgått) 28,2 28,0 28,7 25,6
Buskerud fylke (utgått) 29,4 26,4 27,2 28,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 28,2 29,4 29,1 25,7
Hedmark fylke (utgått) 28,6 29,4 26,7 25,7
Hordaland fylke (utgått) 28,0 28,1 25,2 26,0
Innlandet fylke 22,9
Møre og Romsdal fylke 28,0 30,3 27,7 27,8 26,5
Nordland fylke 27,8 30,1 26,1 27,5 24,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 25,5 27,9
Norske skoler i utlandet 36,4 23,5 30,6 27,9
Oppland fylke (utgått) 27,8 24,8 26,5 25,9
Oslo fylke 27,6 25,9 27,7 25,2 22,5
Rogaland fylke 29,0 28,6 27,1 27,2 25,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 28,3 29,6 26,6 26,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 26,2 24,1
Telemark fylke (utgått) 29,1 26,8 28,8 30,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 21,7
Troms Romsa fylke (utgått) 26,0 27,4 25,1 25,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 25,7 24,9 21,4
Vest-Agder fylke (utgått) 29,5 27,3 28,0 26,3
Vestfold fylke (utgått) 27,2 29,1 28,3 28,4
Vestfold og Telemark fylke 25,3
Vestland fylke 24,3
Viken fylke 23,4
Østfold fylke (utgått) 27,6 30,5 29,2 27,1
Karakteren 4
Agder fylke 36,9
Akershus fylke (utgått) 38,2 37,1 39,4 38,6
Aust-Agder fylke (utgått) 33,5 31,9 33,9 31,4
Buskerud fylke (utgått) 35,2 36,4 35,6 35,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 29,5 29,8 30,1 29,6
Hedmark fylke (utgått) 33,3 31,0 35,0 34,8
Hordaland fylke (utgått) 35,8 34,7 38,2 36,2
Innlandet fylke 33,4
Møre og Romsdal fylke 36,2 34,4 35,3 35,3 35,0
Nordland fylke 32,1 33,0 32,6 33,1 33,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 32,2 31,8
Norske skoler i utlandet 18,2 33,3 41,4 32,6
Oppland fylke (utgått) 33,3 33,2 33,0 33,6
Oslo fylke 36,5 35,3 35,7 37,6 35,7
Rogaland fylke 35,5 35,3 36,2 35,0 35,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 35,8 34,6 39,3 36,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 36,0 37,2
Telemark fylke (utgått) 34,6 33,3 33,8 33,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 34,7
Troms Romsa fylke (utgått) 35,2 33,3 33,4 35,5
Trøndelag - Trööndelage fylke 33,8 34,7 35,4
Vest-Agder fylke (utgått) 34,2 34,8 35,2 36,5
Vestfold fylke (utgått) 36,0 33,3 33,9 33,8
Vestfold og Telemark fylke 35,0
Vestland fylke 36,8
Viken fylke 36,7
Østfold fylke (utgått) 33,9 32,2 33,8 33,3
Karakteren 5
Agder fylke 23,7
Akershus fylke (utgått) 24,9 25,0 24,2 25,9
Aust-Agder fylke (utgått) 21,6 24,9 23,7 24,2
Buskerud fylke (utgått) 21,9 23,6 24,5 22,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 24,5 20,6 20,3 23,7
Hedmark fylke (utgått) 21,6 22,6 23,2 22,8
Hordaland fylke (utgått) 22,9 23,9 22,5 24,1
Innlandet fylke 27,0
Møre og Romsdal fylke 21,6 22,2 23,8 24,7 27,1
Nordland fylke 23,7 22,7 25,0 24,0 25,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 25,0 23,2
Norske skoler i utlandet 24,2 29,4 27,6 20,9
Oppland fylke (utgått) 21,6 23,7 23,4 24,5
Oslo fylke 22,7 24,4 22,3 24,5 29,0
Rogaland fylke 22,3 22,3 23,4 24,3 25,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 22,8 21,8 22,2 24,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 24,4 24,9
Telemark fylke (utgått) 20,0 24,0 23,2 21,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 26,9
Troms Romsa fylke (utgått) 24,4 23,7 25,2 24,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 25,0 25,3 28,5
Vest-Agder fylke (utgått) 21,9 21,5 22,2 23,7
Vestfold fylke (utgått) 23,2 23,1 23,9 22,0
Vestfold og Telemark fylke 25,1
Vestland fylke 26,2
Viken fylke 27,2
Østfold fylke (utgått) 22,6 20,1 21,6 22,9
Karakteren 6
Agder fylke 5,7
Akershus fylke (utgått) 3,8 4,5 4,7 5,1
Aust-Agder fylke (utgått) 4,9 3,8 7,3
Buskerud fylke (utgått) 4,7 5,2 4,5 4,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,8 4,8 3,9 4,2
Hedmark fylke (utgått) 4,0 5,9 5,7 7,0
Hordaland fylke (utgått) 4,1 4,3 5,9 4,7
Innlandet fylke 8,0
Møre og Romsdal fylke 3,3 3,4 4,7 4,7 5,5
Nordland fylke 5,4 4,0 5,4 5,6 7,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 6,4 5,6
Norske skoler i utlandet 20,6
Oppland fylke (utgått) 5,9 6,5 5,4 7,1
Oslo fylke 3,9 4,8 4,9 5,1 7,5
Rogaland fylke 3,6 4,0 3,9 4,5 5,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,5 3,1 3,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,7 4,2
Telemark fylke (utgått) 4,9 4,3 4,4 3,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 7,7
Troms Romsa fylke (utgått) 5,6 5,5 5,3 6,7
Trøndelag - Trööndelage fylke 5,8 6,4 6,5
Vest-Agder fylke (utgått) 3,6 5,0 4,4 4,3
Vestfold fylke (utgått) 4,8 4,6 4,8 6,5
Vestfold og Telemark fylke 6,1
Vestland fylke 5,9
Viken fylke 6,3
Østfold fylke (utgått) 4,0 4,9 4,1 6,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no