Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Hedmark fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hedmark fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

- Kunst og håndverk standpunkt

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Karakteren 1
Agder fylke 0,2
Akershus fylke (utgått) 0,3 0,1 0,2 0,3
Aust-Agder fylke (utgått) 0,5
Buskerud fylke (utgått) 0,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 1,6
Hedmark fylke (utgått)
Hordaland fylke (utgått) 0,1 0,2 0,3
Innlandet fylke 0,2
Møre og Romsdal fylke 0,2
Nordland fylke 0,3 0,2 0,2 0,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet 0,0 0,0
Oppland fylke (utgått) 0,5
Oslo fylke 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 0,3 0,3
Telemark fylke (utgått) 0,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 0,4
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke 0,3 0,4 0,2
Vest-Agder fylke (utgått)
Vestfold fylke (utgått) 0,2 0,2 0,3
Vestfold og Telemark fylke 0,2
Vestland fylke 0,2
Viken fylke 0,3
Østfold fylke (utgått) 0,2 0,3
Karakteren 2
Agder fylke 2,0
Akershus fylke (utgått) 2,2 2,5 2,1 2,2
Aust-Agder fylke (utgått) 1,8
Buskerud fylke (utgått) 1,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,5
Hedmark fylke (utgått)
Hordaland fylke (utgått) 2,4 2,3 2,0
Innlandet fylke 1,7
Møre og Romsdal fylke 1,1
Nordland fylke 2,7 2,3 2,5 2,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet 0,0
Oppland fylke (utgått) 1,9
Oslo fylke 2,1 2,8 2,6 2,3 1,9
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 2,9 2,4
Telemark fylke (utgått) 3,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 2,5
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke 2,6 2,5 2,6
Vest-Agder fylke (utgått)
Vestfold fylke (utgått) 3,3 2,7 2,1
Vestfold og Telemark fylke 2,6
Vestland fylke 1,9
Viken fylke 2,6
Østfold fylke (utgått) 2,9 1,9
Karakteren 3
Agder fylke 12,4
Akershus fylke (utgått) 12,9 12,0 11,7 11,0
Aust-Agder fylke (utgått) 14,3 13,3 12,8 12,2
Buskerud fylke (utgått) 14,1 13,2 11,3 12,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,7 13,3 13,6 12,0
Hedmark fylke (utgått) 13,0 12,7 12,1 11,1
Hordaland fylke (utgått) 12,5 13,3 11,8 11,6
Innlandet fylke 11,8
Møre og Romsdal fylke 12,2 11,6 10,9 11,0 8,9
Nordland fylke 12,5 12,0 10,6 11,8 10,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 13,0 12,7
Norske skoler i utlandet 0,0
Oppland fylke (utgått) 13,4 11,9 10,6 11,4
Oslo fylke 13,9 12,2 11,7 12,1 9,8
Rogaland fylke 13,7 12,2 13,1 13,0 10,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 11,7 10,0 9,0 10,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 14,1 13,0
Telemark fylke (utgått) 16,8 13,4 13,5 11,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 12,0
Troms Romsa fylke (utgått) 11,4 12,9 11,5 10,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 13,5 14,1 10,9
Vest-Agder fylke (utgått) 13,8 10,5 13,4 12,4
Vestfold fylke (utgått) 16,0 16,0 13,5 14,0
Vestfold og Telemark fylke 13,0
Vestland fylke 11,6
Viken fylke 11,7
Østfold fylke (utgått) 14,7 16,2 15,1 15,4
Karakteren 4
Agder fylke 36,4
Akershus fylke (utgått) 35,0 34,7 34,4 33,1
Aust-Agder fylke (utgått) 37,4 37,6 37,0 35,1
Buskerud fylke (utgått) 36,7 36,5 35,5 34,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 32,4 32,9 34,5 33,2
Hedmark fylke (utgått) 34,1 34,1 33,7 35,0
Hordaland fylke (utgått) 36,2 36,0 34,9 34,9
Innlandet fylke 30,5
Møre og Romsdal fylke 39,5 38,6 37,7 36,5 35,1
Nordland fylke 31,4 33,5 33,0 31,7 31,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 36,8 36,2
Norske skoler i utlandet 30,3
Oppland fylke (utgått) 35,7 33,2 35,1 33,7
Oslo fylke 33,5 32,9 32,6 30,1 30,2
Rogaland fylke 38,0 38,7 37,3 35,9 33,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 37,1 34,3 34,5 35,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 35,6 36,3
Telemark fylke (utgått) 37,2 36,2 36,3 39,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 29,7
Troms Romsa fylke (utgått) 34,3 29,5 31,5 32,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 36,4 34,2 33,0
Vest-Agder fylke (utgått) 38,5 39,4 38,4 33,7
Vestfold fylke (utgått) 36,8 36,5 36,9 33,3
Vestfold og Telemark fylke 33,9
Vestland fylke 31,9
Viken fylke 32,8
Østfold fylke (utgått) 37,6 39,2 36,8 36,5
Karakteren 5
Agder fylke 38,8
Akershus fylke (utgått) 39,4 39,8 40,5 39,1
Aust-Agder fylke (utgått) 40,6 40,0 38,5 37,9
Buskerud fylke (utgått) 36,6 37,2 38,4 38,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 41,3 34,4 35,4 35,5
Hedmark fylke (utgått) 40,3 38,2 40,7 38,1
Hordaland fylke (utgått) 38,0 38,3 39,1 38,4
Innlandet fylke 41,0
Møre og Romsdal fylke 40,7 40,4 41,8 42,6 43,5
Nordland fylke 40,3 39,5 41,1 41,1 41,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 40,2 39,1
Norske skoler i utlandet 28,6 50,0 42,2
Oppland fylke (utgått) 39,4 42,6 42,3 41,9
Oslo fylke 38,7 37,7 36,7 38,8 38,0
Rogaland fylke 37,0 37,9 39,7 39,5 42,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 39,1 44,0 44,6 41,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 37,9 37,8
Telemark fylke (utgått) 37,5 38,4 38,4 38,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 39,2
Troms Romsa fylke (utgått) 42,6 43,8 42,0 43,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 37,3 39,0 39,1
Vest-Agder fylke (utgått) 38,8 41,4 38,7 44,1
Vestfold fylke (utgått) 36,5 34,8 36,3 38,9
Vestfold og Telemark fylke 38,9
Vestland fylke 41,2
Viken fylke 39,0
Østfold fylke (utgått) 36,7 32,0 34,8 35,8
Karakteren 6
Agder fylke 10,1
Akershus fylke (utgått) 10,2 10,9 11,1 14,2
Aust-Agder fylke (utgått) 5,4 7,5 8,8 12,5
Buskerud fylke (utgått) 10,4 11,0 12,6 11,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,2 13,7 12,7 14,1
Hedmark fylke (utgått) 9,9 12,2 11,4 13,6
Hordaland fylke (utgått) 10,8 9,9 11,9 12,6
Innlandet fylke 15,0
Møre og Romsdal fylke 6,3 7,7 8,4 8,4 11,2
Nordland fylke 12,9 12,5 12,6 12,5 13,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 7,3 8,6
Norske skoler i utlandet 33,3 47,1 40,0 28,6 35,6
Oppland fylke (utgått) 8,8 9,9 9,4 10,7
Oslo fylke 11,5 14,1 16,1 16,6 19,8
Rogaland fylke 9,3 9,1 8,1 9,6 11,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 10,4 10,1 10,6 11,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 9,3 10,2
Telemark fylke (utgått) 5,9 8,5 8,9 8,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 16,1
Troms Romsa fylke (utgått) 9,8 11,0 12,4 13,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 9,9 9,8 14,3
Vest-Agder fylke (utgått) 7,2 7,2 7,5 8,2
Vestfold fylke (utgått) 7,9 9,2 10,4 11,5
Vestfold og Telemark fylke 11,4
Vestland fylke 13,2
Viken fylke 13,6
Østfold fylke (utgått) 8,2 9,4 10,5 10,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no