Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Hedmark fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hedmark fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

- Fransk 1 standpunkt

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Karakteren 1
Agder fylke
Akershus fylke (utgått)
Aust-Agder fylke (utgått)
Buskerud fylke (utgått) 0,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 0,0
Hedmark fylke (utgått)
Hordaland fylke (utgått)
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet 0,0 0,0
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 0,7 1,0
Rogaland fylke 1,1 1,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 0,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått)
Vestfold fylke (utgått) 1,6
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått)
Karakteren 2
Agder fylke
Akershus fylke (utgått)
Aust-Agder fylke (utgått)
Buskerud fylke (utgått) 4,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 20,8 0,0
Hedmark fylke (utgått)
Hordaland fylke (utgått)
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 10,6
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet 0,0 0,0
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 6,6 6,0
Rogaland fylke 5,7 5,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått) 5,7 8,0 11,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 10,8
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått)
Vestfold fylke (utgått) 9,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått)
Karakteren 3
Agder fylke 15,4
Akershus fylke (utgått) 19,0 16,3 17,3 16,4
Aust-Agder fylke (utgått) 19,9 20,3 26,1 18,1
Buskerud fylke (utgått) 21,8 20,6 18,3 21,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 21,3 18,2 19,0 20,1
Hordaland fylke (utgått) 21,4 16,2 15,5 17,0
Innlandet fylke 14,9
Møre og Romsdal fylke 18,5 14,7 14,2 20,7 18,0
Nordland fylke 22,1 23,7 12,6 16,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 21,0 16,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 19,1 16,5 15,4 15,0
Oslo fylke 19,7 18,0 16,2 16,4 15,8
Rogaland fylke 19,1 17,0 20,9 18,5 14,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 26,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 21,0 15,0
Telemark fylke (utgått) 23,8 29,5 17,3 23,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 15,6 21,1 20,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 19,5 19,7 17,4
Vest-Agder fylke (utgått) 15,8 21,8 11,2 18,2
Vestfold fylke (utgått) 23,5 22,1 17,3 15,2
Vestfold og Telemark fylke 16,7
Vestland fylke 13,8
Viken fylke 16,7
Østfold fylke (utgått) 20,2 20,1 23,7 20,7
Karakteren 4
Agder fylke 28,3
Akershus fylke (utgått) 28,0 30,7 28,0 30,1
Aust-Agder fylke (utgått) 31,9 28,4 28,7
Buskerud fylke (utgått) 26,5 30,0 26,7 30,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 26,4 27,3
Hedmark fylke (utgått) 28,6 34,4 31,2 32,6
Hordaland fylke (utgått) 30,0 32,5 32,5 29,9
Innlandet fylke 35,3
Møre og Romsdal fylke 33,0 31,9 40,7 32,3 30,7
Nordland fylke 22,6 28,1 28,9 25,3 33,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 30,7 35,4
Norske skoler i utlandet 0,0
Oppland fylke (utgått) 32,8 25,9 32,9 31,0
Oslo fylke 28,5 28,4 29,3 30,1 30,2
Rogaland fylke 29,1 32,0 27,3 35,9 30,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 30,8 39,2 31,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 29,9 33,9
Telemark fylke (utgått) 28,6 34,1 32,0 26,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 24,8
Troms Romsa fylke (utgått) 30,4 23,8 31,7 26,5
Trøndelag - Trööndelage fylke 30,2 30,6 29,6
Vest-Agder fylke (utgått) 32,7 26,1 34,3 35,2
Vestfold fylke (utgått) 24,5 26,4 32,1 31,6
Vestfold og Telemark fylke 31,7
Vestland fylke 29,8
Viken fylke 30,0
Østfold fylke (utgått) 27,0 25,9 28,6 31,2
Karakteren 5
Agder fylke 34,4
Akershus fylke (utgått) 31,4 34,0 32,4 31,7
Aust-Agder fylke (utgått) 34,3 37,8 35,2 31,9
Buskerud fylke (utgått) 30,5 28,9 30,2 28,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 26,4 53,8 40,9
Hedmark fylke (utgått) 31,9 29,1 28,3 26,3
Hordaland fylke (utgått) 31,1 33,2 33,2 35,0
Innlandet fylke 31,7
Møre og Romsdal fylke 26,6 37,1 28,4 27,3 34,6
Nordland fylke 27,4 22,3 34,6 32,7 23,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 36,4 26,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 27,0 35,3 32,9 33,5
Oslo fylke 30,8 31,6 30,5 28,0 28,0
Rogaland fylke 30,0 30,8 32,9 26,3 35,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 31,8 36,4 33,8 28,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 30,9 32,6
Telemark fylke (utgått) 35,2 19,3 28,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 41,9
Troms Romsa fylke (utgått) 35,1 38,5 38,2 30,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 30,4 31,1 33,3
Vest-Agder fylke (utgått) 33,7 34,5 35,1 30,1
Vestfold fylke (utgått) 32,6 27,3 24,2 31,0
Vestfold og Telemark fylke 31,3
Vestland fylke 34,9
Viken fylke 30,6
Østfold fylke (utgått) 30,4 30,3 26,5 28,0
Karakteren 6
Agder fylke 17,8
Akershus fylke (utgått) 15,5 14,2 17,2 16,7
Aust-Agder fylke (utgått) 9,0 8,8 14,9
Buskerud fylke (utgått) 14,5 12,3 16,5 14,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 25,7
Hedmark fylke (utgått) 12,3 13,0 13,9 14,3
Hordaland fylke (utgått) 10,7 11,4 12,0 12,2
Innlandet fylke 13,5
Møre og Romsdal fylke 15,9 12,4 13,0 9,8
Nordland fylke 21,1 13,7 17,0 18,7 21,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 8,5 14,6
Norske skoler i utlandet 0,0
Oppland fylke (utgått) 18,0 19,2 14,7 16,5
Oslo fylke 13,7 15,5 17,0 19,6 21,8
Rogaland fylke 14,0 12,0 12,1 12,2 15,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 15,9 12,2 15,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 9,1 10,6
Telemark fylke (utgått) 12,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 16,3
Troms Romsa fylke (utgått) 13,9 13,5
Trøndelag - Trööndelage fylke 13,1 11,6 15,0
Vest-Agder fylke (utgått) 13,8 13,9 12,7 13,1
Vestfold fylke (utgått) 9,7 15,8 15,7 18,4
Vestfold og Telemark fylke 12,6
Vestland fylke 15,2
Viken fylke 17,9
Østfold fylke (utgått) 12,1 13,5 10,6 12,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no