Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Hedmark fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hedmark fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

- Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Karakteren 1
Agder fylke 0,5
Akershus fylke (utgått) 0,3 0,4 0,3 0,4
Aust-Agder fylke (utgått) 0,9 0,6 0,8
Buskerud fylke (utgått) 0,8 0,2 0,5 0,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 2,2 1,9 1,5 1,8
Hedmark fylke (utgått) 0,9 0,7 0,8 0,8
Hordaland fylke (utgått) 0,7 0,5 0,4 0,6
Innlandet fylke 0,6
Møre og Romsdal fylke 0,4 0,3 0,2 0,4
Nordland fylke 0,6 0,6 1,0 0,9 0,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 1,0 0,7
Norske skoler i utlandet 0,0 0,0
Oppland fylke (utgått) 0,7 0,9 1,2 0,7
Oslo fylke 0,4 0,6 0,2 0,4 0,2
Rogaland fylke 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 0,5 0,6 0,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 0,6 0,7
Telemark fylke (utgått) 1,2 0,6 0,4 1,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 0,5 0,7 1,2 0,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 0,8 0,8 0,6
Vest-Agder fylke (utgått) 0,9 0,4 0,4
Vestfold fylke (utgått) 0,5 0,6 0,5 0,3
Vestfold og Telemark fylke 0,6
Vestland fylke 0,3
Viken fylke 0,4
Østfold fylke (utgått) 0,9 1,1 0,6 0,7
Karakteren 2
Agder fylke 5,5
Akershus fylke (utgått) 5,3 5,3 4,1 4,1
Aust-Agder fylke (utgått) 6,8 7,3 5,3
Buskerud fylke (utgått) 6,4 6,3 6,2 6,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,1 12,3 11,7 9,8
Hedmark fylke (utgått) 7,8 6,5 6,4 6,6
Hordaland fylke (utgått) 6,1 5,8 5,6 6,4
Innlandet fylke 5,7
Møre og Romsdal fylke 7,8 6,6 4,5 5,9
Nordland fylke 7,3 7,2 6,8 7,4 5,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 8,5 6,9
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 9,0 6,8 6,5 5,3
Oslo fylke 5,7 4,8 4,7 4,7 3,3
Rogaland fylke 5,4 5,6 5,9 6,3 5,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 6,5 5,9 5,4
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 7,8 7,0
Telemark fylke (utgått) 8,7 8,9 7,8 7,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 7,4 7,4 7,9 5,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 6,8 7,6 6,6
Vest-Agder fylke (utgått) 6,1 7,2 5,6
Vestfold fylke (utgått) 6,6 6,3 6,0 6,2
Vestfold og Telemark fylke 6,4
Vestland fylke 5,4
Viken fylke 4,2
Østfold fylke (utgått) 8,1 7,8 8,2 6,6
Karakteren 3
Agder fylke 18,0
Akershus fylke (utgått) 15,1 15,4 14,0 15,6
Aust-Agder fylke (utgått) 21,3 17,3 20,1 15,5
Buskerud fylke (utgått) 19,8 18,8 17,7 19,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 23,0 19,9 22,2 17,7
Hedmark fylke (utgått) 20,7 19,0 18,7 19,6
Hordaland fylke (utgått) 19,0 18,5 17,3 17,6
Innlandet fylke 17,1
Møre og Romsdal fylke 19,1 18,3 19,8 17,3 17,6
Nordland fylke 19,9 18,0 18,4 16,9 16,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 22,3 20,0
Norske skoler i utlandet 23,3 29,6 17,1 0,0 15,9
Oppland fylke (utgått) 19,1 19,1 18,8 18,0
Oslo fylke 15,6 15,2 15,4 13,9 13,0
Rogaland fylke 20,0 18,1 18,8 18,2 18,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 19,0 19,4 16,6 16,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 17,5 18,2
Telemark fylke (utgått) 20,2 21,5 18,9 19,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 17,3
Troms Romsa fylke (utgått) 20,1 20,8 19,1 17,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 18,4 19,1 16,9
Vest-Agder fylke (utgått) 19,4 19,1 18,9 18,0
Vestfold fylke (utgått) 20,7 20,0 21,1 18,8
Vestfold og Telemark fylke 17,7
Vestland fylke 16,2
Viken fylke 15,9
Østfold fylke (utgått) 20,2 20,8 19,9 19,3
Karakteren 4
Agder fylke 31,1
Akershus fylke (utgått) 28,8 29,8 29,8 30,1
Aust-Agder fylke (utgått) 28,7 30,0 29,5 30,1
Buskerud fylke (utgått) 28,6 30,6 30,4 30,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 28,2 27,8 28,6 28,1
Hedmark fylke (utgått) 29,8 28,2 31,4 29,5
Hordaland fylke (utgått) 29,7 28,6 28,7 28,8
Innlandet fylke 28,7
Møre og Romsdal fylke 29,8 32,6 30,8 32,3 29,3
Nordland fylke 28,4 31,0 28,6 27,9 31,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 27,8 31,4
Norske skoler i utlandet 33,3 31,4 32,1 25,0
Oppland fylke (utgått) 28,1 28,8 28,8 28,3
Oslo fylke 28,7 28,5 29,1 28,5 27,7
Rogaland fylke 29,5 29,5 28,6 29,7 29,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 31,1 30,2 31,5 31,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 28,6 31,0
Telemark fylke (utgått) 29,7 27,6 27,8 31,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 29,8
Troms Romsa fylke (utgått) 30,8 29,3 28,3 30,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 30,3 29,6 30,0
Vest-Agder fylke (utgått) 27,7 28,4 31,0 29,1
Vestfold fylke (utgått) 30,1 29,0 27,9 31,9
Vestfold og Telemark fylke 30,7
Vestland fylke 30,0
Viken fylke 29,3
Østfold fylke (utgått) 27,0 28,4 28,5 29,3
Karakteren 5
Agder fylke 31,2
Akershus fylke (utgått) 35,8 34,6 36,2 34,0
Aust-Agder fylke (utgått) 28,8 30,3 31,7 32,7
Buskerud fylke (utgått) 32,2 31,1 31,7 31,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 25,8 29,4 23,8 31,1
Hedmark fylke (utgått) 28,6 32,6 29,7 28,1
Hordaland fylke (utgått) 31,3 32,1 33,2 32,8
Innlandet fylke 31,6
Møre og Romsdal fylke 30,8 31,3 31,5 32,3 35,3
Nordland fylke 30,2 30,7 30,4 31,9 32,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 30,1 30,6
Norske skoler i utlandet 29,6 34,3 39,3 43,2
Oppland fylke (utgått) 30,3 31,4 30,2 29,2
Oslo fylke 35,3 34,8 35,1 34,7 35,8
Rogaland fylke 33,2 34,4 33,2 33,1 34,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 33,2 31,9 32,7 34,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 35,4 32,2
Telemark fylke (utgått) 28,1 29,1 30,4 26,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 31,4
Troms Romsa fylke (utgått) 28,4 32,3 31,4 31,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 30,8 30,8 33,0
Vest-Agder fylke (utgått) 34,7 32,4 30,0 32,8
Vestfold fylke (utgått) 30,7 31,5 30,3 29,9
Vestfold og Telemark fylke 30,3
Vestland fylke 34,1
Viken fylke 33,9
Østfold fylke (utgått) 29,8 29,1 30,5 30,3
Karakteren 6
Agder fylke 13,6
Akershus fylke (utgått) 14,7 14,6 15,6 15,8
Aust-Agder fylke (utgått) 13,5 14,5 10,7 15,5
Buskerud fylke (utgått) 12,2 12,9 13,4 12,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 9,6 8,5 12,2 11,6
Hedmark fylke (utgått) 12,3 12,9 12,9 15,3
Hordaland fylke (utgått) 13,2 14,5 14,8 13,8
Innlandet fylke 16,3
Møre og Romsdal fylke 12,2 11,0 13,1 11,8 12,6
Nordland fylke 13,6 12,5 14,8 14,9 14,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 10,3 10,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 12,9 13,0 14,5 18,5
Oslo fylke 14,2 16,0 15,5 17,8 19,9
Rogaland fylke 11,7 12,1 13,1 12,3 12,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 9,7 12,1 12,6 12,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 10,2 10,8
Telemark fylke (utgått) 12,1 12,3 14,7 13,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 14,4
Troms Romsa fylke (utgått) 12,8 9,5 12,1 14,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 12,9 12,1 12,9
Vest-Agder fylke (utgått) 11,2 13,4 12,4 14,2
Vestfold fylke (utgått) 11,6 12,6 14,2 12,9
Vestfold og Telemark fylke 14,3
Vestland fylke 14,1
Viken fylke 16,3
Østfold fylke (utgått) 14,0 12,7 12,3 13,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no