Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Hedmark fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hedmark fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

- Tysk 1 standpunkt

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Karakteren 1
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 0,4 0,3
Aust-Agder fylke (utgått)
Buskerud fylke (utgått)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått)
Hordaland fylke (utgått) 0,6 0,5
Innlandet fylke 0,6
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke 1,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 0,8
Telemark fylke (utgått) 1,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke 0,5 0,6
Vest-Agder fylke (utgått)
Vestfold fylke (utgått)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke 0,4
Viken fylke 0,3
Østfold fylke (utgått)
Karakteren 2
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 5,7 4,5
Aust-Agder fylke (utgått)
Buskerud fylke (utgått)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 8,7 5,7
Hedmark fylke (utgått)
Hordaland fylke (utgått) 6,3 6,1
Innlandet fylke 4,8
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke 8,8 6,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 6,9
Telemark fylke (utgått) 6,5 9,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke 6,4 4,5
Vest-Agder fylke (utgått)
Vestfold fylke (utgått)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke 5,3
Viken fylke 4,9
Østfold fylke (utgått)
Karakteren 3
Agder fylke 17,6
Akershus fylke (utgått) 21,1 21,2 18,6 18,8
Aust-Agder fylke (utgått) 25,0 21,2 23,3 24,6
Buskerud fylke (utgått) 23,9 20,4 21,7 17,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 21,7 17,6 20,3 22,0
Hedmark fylke (utgått) 18,5 22,3 21,5 16,6
Hordaland fylke (utgått) 24,8 19,9 19,6 22,4
Innlandet fylke 17,0
Møre og Romsdal fylke 19,3 18,9 16,3 19,2 17,3
Nordland fylke 22,5 23,4 18,8 21,9 19,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 21,1 21,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 23,3 19,7 20,4 18,0
Oslo fylke 19,8 18,4 21,1 18,1 16,7
Rogaland fylke 22,9 24,4 22,9 20,5 20,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 23,3 22,7 25,6 20,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 23,0 21,1
Telemark fylke (utgått) 24,3 20,5 21,9 26,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 15,7
Troms Romsa fylke (utgått) 22,3 21,0 16,9 21,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 19,7 17,8 17,1
Vest-Agder fylke (utgått) 19,2 19,4 18,4 18,4
Vestfold fylke (utgått) 22,7 21,5 21,5 22,2
Vestfold og Telemark fylke 19,6
Vestland fylke 18,7
Viken fylke 17,6
Østfold fylke (utgått) 22,0 21,5 20,7 20,8
Karakteren 4
Agder fylke 33,1
Akershus fylke (utgått) 33,2 30,9 32,6 30,8
Aust-Agder fylke (utgått) 31,9 32,5 32,8 31,9
Buskerud fylke (utgått) 30,7 34,3 32,1 34,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 25,5 35,8 34,0 35,2
Hedmark fylke (utgått) 34,7 34,1 33,5 31,7
Hordaland fylke (utgått) 32,0 34,8 34,2 31,1
Innlandet fylke 31,7
Møre og Romsdal fylke 34,6 35,3 30,4 32,8 34,3
Nordland fylke 36,3 32,5 34,0 34,9 34,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 31,9 35,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 33,9 34,3 32,5 35,4
Oslo fylke 34,9 33,6 31,4 31,3 30,7
Rogaland fylke 31,9 32,4 31,2 33,6 30,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 35,9 37,0 37,5 32,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 30,2 35,4
Telemark fylke (utgått) 35,7 30,2 34,4 27,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 33,6
Troms Romsa fylke (utgått) 32,0 33,0 30,3 32,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 32,7 31,7 32,6
Vest-Agder fylke (utgått) 33,6 30,6 34,1 31,9
Vestfold fylke (utgått) 30,6 32,3 34,1 29,4
Vestfold og Telemark fylke 31,1
Vestland fylke 33,1
Viken fylke 31,4
Østfold fylke (utgått) 30,1 32,2 29,5 31,3
Karakteren 5
Agder fylke 32,8
Akershus fylke (utgått) 28,1 30,0 31,2 30,5
Aust-Agder fylke (utgått) 30,3 28,4 29,8 27,8
Buskerud fylke (utgått) 31,0 29,5 30,0 30,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 35,9 36,5 35,4 32,4
Hedmark fylke (utgått) 26,7 28,0 29,6 35,8
Hordaland fylke (utgått) 27,4 29,0 27,9 28,7
Innlandet fylke 33,4
Møre og Romsdal fylke 30,5 32,6 34,3 28,6 29,0
Nordland fylke 25,0 28,0 28,9 27,8 29,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 31,4 30,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 28,7 28,7 31,1 32,5
Oslo fylke 26,7 31,6 28,3 31,8 33,1
Rogaland fylke 26,6 27,1 27,4 27,1 29,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 28,6 30,6 24,5 35,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 31,4 29,4
Telemark fylke (utgått) 25,2 34,5 29,0 28,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 32,4
Troms Romsa fylke (utgått) 28,0 33,0 34,1 31,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 31,5 33,7 33,7
Vest-Agder fylke (utgått) 28,4 30,1 31,0 30,3
Vestfold fylke (utgått) 30,2 27,8 29,2 27,4
Vestfold og Telemark fylke 32,5
Vestland fylke 32,6
Viken fylke 30,4
Østfold fylke (utgått) 29,2 30,4 29,6 30,4
Karakteren 6
Agder fylke 12,0
Akershus fylke (utgått) 10,5 11,8 12,7 14,9
Aust-Agder fylke (utgått) 6,7 9,7 9,1
Buskerud fylke (utgått) 7,4 10,3 11,3 13,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,7
Hedmark fylke (utgått) 10,7 11,2 10,5 10,1
Hordaland fylke (utgått) 8,9 9,6 11,4 10,8
Innlandet fylke 12,5
Møre og Romsdal fylke 8,5 7,3 13,4 14,2 15,1
Nordland fylke 8,9 10,7 9,1 11,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 7,6 8,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 8,7 10,9 10,5 9,6
Oslo fylke 12,9 11,7 14,2 14,5 17,2
Rogaland fylke 10,3 10,0 10,3 13,4 13,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 6,4 5,5 7,1 6,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 7,7 8,7
Telemark fylke (utgått) 7,2 8,5 7,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 10,9
Troms Romsa fylke (utgått) 11,0 6,8 13,1 9,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 8,9 10,0 11,6
Vest-Agder fylke (utgått) 11,9 13,0 11,3 14,5
Vestfold fylke (utgått) 10,0 11,4 9,1 11,7
Vestfold og Telemark fylke 10,1
Vestland fylke 9,9
Viken fylke 15,3
Østfold fylke (utgått) 10,6 9,0 11,3 9,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no