Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Granvin kommune (utgått)
Kommunenr 1234
Kun utgåtte skoler med adresse i Granvin kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk skriftlig standpunkt
Fjell kommune (utgått) 3,8 4,0 3,7 3,9 4,1
Fusa kommune (utgått) 3,6 3,8 4,0 4,3 4,4
Granvin kommune (utgått) 4,2 4,2 4,3 4,0 4,7
Jondal kommune (utgått) 3,4 4,2 3,5 3,4 3,3
Lindås kommune (utgått) 3,9 4,1 3,8 3,8 4,1
Meland kommune (utgått) 3,9 4,0 4,0 4,1 4,2
Odda kommune (utgått) 4,1 4,3 3,6 4,0 4,0
Os kommune (utgått) 3,9 3,8 4,0 4,2 3,8
Radøy kommune (utgått) 3,8 3,7 3,9 4,1 3,7
Sund kommune (utgått) 4,1 3,9 3,8 4,1 3,8
Ullensvang kommune (utgått) 4,1 3,8 4,1 3,9 3,7
Voss kommune (utgått) 3,8 4,0 4,0 4,0 3,8
Øygarden kommune (utgått) 4,1 3,9 3,8 3,9 4,1
Engelsk muntlig standpunkt
Fjell kommune (utgått) 4,2 4,2 4,1 4,1 4,5
Fusa kommune (utgått) 4,2 3,9 4,3 4,7 4,6
Granvin kommune (utgått) 4,1 4,2 4,0 3,6 4,9
Jondal kommune (utgått) 3,7 4,4 3,7 3,8 3,6
Lindås kommune (utgått) 4,2 4,2 4,2 4,1 4,5
Meland kommune (utgått) 4,2 4,2 4,4 4,4 4,5
Odda kommune (utgått) 4,1 4,2 4,0 4,2 4,2
Os kommune (utgått) 4,3 4,2 4,4 4,4 4,1
Radøy kommune (utgått) 4,1 4,2 4,0 4,4 4,0
Sund kommune (utgått) 4,2 4,2 4,1 4,5 4,1
Ullensvang kommune (utgått) 4,3 4,1 4,4 4,5 4,0
Voss kommune (utgått) 4,1 4,1 4,2 4,2 4,1
Øygarden kommune (utgått) 4,3 4,2 4,0 4,4 4,4
Fransk 1 standpunkt
Fjell kommune (utgått) 3,7 4,0 4,3 3,9 4,5
Fusa kommune (utgått)
Granvin kommune (utgått)
Jondal kommune (utgått)
Lindås kommune (utgått) 4,2 4,3 4,1 4,1 4,2
Meland kommune (utgått)
Odda kommune (utgått)
Os kommune (utgått) 3,5 4,3 4,1 4,5 3,9
Radøy kommune (utgått)
Sund kommune (utgått)
Ullensvang kommune (utgått)
Voss kommune (utgått) 4,2 4,6 4,1 4,4 4,5
Øygarden kommune (utgått)
Spansk 1 standpunkt
Fjell kommune (utgått) 4,3 4,2 4,3 4,2 4,4
Fusa kommune (utgått) 4,8 4,8 4,7 4,9 4,3
Granvin kommune (utgått)
Jondal kommune (utgått)
Lindås kommune (utgått) 4,4 4,5 4,4 4,4 4,5
Meland kommune (utgått) 4,4 4,3 4,4 4,3 4,4
Odda kommune (utgått) 4,7 4,9 4,2 4,5 4,9
Os kommune (utgått) 4,0 4,3 4,0 4,2 4,3
Radøy kommune (utgått) 3,9 4,2 4,4 4,5 4,5
Sund kommune (utgått) 3,8 4,3 4,3 4,6 4,3
Ullensvang kommune (utgått) 4,0 3,6 3,6 4,1 4,5
Voss kommune (utgått) 3,6 3,3 3,2 4,4 3,5
Øygarden kommune (utgått) 4,8 3,8 4,0 4,2
Tysk 1 standpunkt
Fjell kommune (utgått) 3,8 3,3 4,0 4,3 4,1
Fusa kommune (utgått) 3,5 4,3 5,0 3,6 4,9
Granvin kommune (utgått) 4,6 4,4
Jondal kommune (utgått) 3,8 3,9 4,3
Lindås kommune (utgått) 3,9 3,9 4,1 4,2 4,6
Meland kommune (utgått) 4,2 4,6 4,7 4,0 4,5
Odda kommune (utgått) 3,9 4,1 4,2 4,5 4,2
Os kommune (utgått) 4,0 3,8 4,2 4,6 4,1
Radøy kommune (utgått) 4,2 3,9 3,6 4,6
Sund kommune (utgått) 4,3 3,9 5,0 4,8 4,6
Ullensvang kommune (utgått) 3,6 3,6 4,3 4,0
Voss kommune (utgått) 3,7 3,6 3,5 3,9 3,7
Øygarden kommune (utgått) 4,3 4,8
Kunst og håndverk standpunkt
Fjell kommune (utgått) 4,4 4,5 4,3 4,6 4,7
Fusa kommune (utgått) 4,8 3,8 4,4 4,2 4,6
Granvin kommune (utgått) 4,8 4,5 4,6 4,5 4,5
Jondal kommune (utgått) 5,1 4,5 3,7 4,3 4,1
Lindås kommune (utgått) 4,4 4,5 4,5 4,4 4,6
Meland kommune (utgått) 4,4 4,5 4,7 4,6 4,5
Odda kommune (utgått) 4,3 4,2 4,3 4,6 4,4
Os kommune (utgått) 4,4 4,5 4,7 4,7 4,5
Radøy kommune (utgått) 4,8 4,6 4,4 4,4 4,9
Sund kommune (utgått) 4,5 4,3 4,5 4,7 4,6
Ullensvang kommune (utgått) 4,6 4,3 4,7 4,3 4,6
Voss kommune (utgått) 4,4 4,5 4,4 4,2 4,5
Øygarden kommune (utgått) 4,1 4,4 4,6 4,4 4,5
Kroppsøving
Fjell kommune (utgått) 4,7 4,6 4,6 4,7 4,8
Fusa kommune (utgått) 4,9 4,6 4,9 4,9 4,9
Granvin kommune (utgått) 4,8 4,2 4,4 4,4 4,5
Jondal kommune (utgått) 4,5 4,3 4,7 4,5 4,3
Lindås kommune (utgått) 4,7 4,6 4,6 4,8 4,8
Meland kommune (utgått) 4,9 4,8 5,0 4,8 4,7
Odda kommune (utgått) 4,4 4,6 4,7 4,7 4,7
Os kommune (utgått) 4,5 4,7 4,5 4,8 4,4
Radøy kommune (utgått) 5,2 5,0 4,8 5,1 5,1
Sund kommune (utgått) 4,7 4,6 4,6 4,8 4,6
Ullensvang kommune (utgått) 4,5 4,5 4,7 4,4 4,7
Voss kommune (utgått) 4,3 4,4 4,4 4,3 4,4
Øygarden kommune (utgått) 4,4 4,5 4,5 4,6 4,7
Matematikk standpunkt
Fjell kommune (utgått) 3,5 3,5 3,5 3,7 3,8
Fusa kommune (utgått) 3,7 3,6 3,5 3,9 4,4
Granvin kommune (utgått) 4,0 3,2 3,8 2,6 4,5
Jondal kommune (utgått) 3,2 3,2 2,5 3,1 3,1
Lindås kommune (utgått) 3,1 3,3 3,7 3,8 3,7
Meland kommune (utgått) 3,5 3,5 3,7 3,6 3,5
Odda kommune (utgått) 3,2 3,8 3,2 3,6 3,7
Os kommune (utgått) 3,5 3,4 3,5 3,6 3,5
Radøy kommune (utgått) 3,3 3,7 3,8 3,5 3,9
Sund kommune (utgått) 4,0 3,7 3,6 3,9 3,8
Ullensvang kommune (utgått) 3,5 3,1 3,6 3,5 3,7
Voss kommune (utgått) 3,2 3,5 3,3 3,6 3,4
Øygarden kommune (utgått) 3,4 3,2 3,4 3,6 3,8
Mat og helse standpunkt
Fjell kommune (utgått) 4,6 4,5 4,5 4,7 4,7
Fusa kommune (utgått) 4,6 4,5 4,8 4,7 4,6
Granvin kommune (utgått) 4,7 4,5 4,6 4,3 4,4
Jondal kommune (utgått) 4,6 4,7 4,4 4,5 5,2
Lindås kommune (utgått) 4,7 4,7 4,8 4,8 4,7
Meland kommune (utgått) 4,5 4,6 4,8 4,7 4,7
Odda kommune (utgått) 4,4 4,7 4,4 4,7 4,5
Os kommune (utgått) 4,5 4,7 4,7 4,6 4,5
Radøy kommune (utgått) 4,6 4,7 4,6 4,6 4,7
Sund kommune (utgått) 4,8 4,9 4,7 4,9 4,3
Ullensvang kommune (utgått) 4,6 4,3 4,6 4,8 5,0
Voss kommune (utgått) 4,2 4,2 4,2 4,4 4,2
Øygarden kommune (utgått) 4,8 4,7 4,6 4,9 5,0
Musikk standpunkt
Fjell kommune (utgått) 4,4 4,5 4,2 4,4 4,4
Fusa kommune (utgått) 4,7 4,4 4,5 4,6 4,7
Granvin kommune (utgått) 4,1 4,2 4,3 3,5 4,3
Jondal kommune (utgått) 4,5 4,9 4,8 4,6 4,8
Lindås kommune (utgått) 4,7 4,6 4,7 4,9 4,7
Meland kommune (utgått) 4,2 4,8 4,5 4,8 4,5
Odda kommune (utgått) 4,4 4,6 4,6 4,4 4,3
Os kommune (utgått) 4,4 4,7 4,5 4,5 4,4
Radøy kommune (utgått) 4,2 4,4 4,3 4,2 4,5
Sund kommune (utgått) 4,9 4,3 4,5 4,8 4,5
Ullensvang kommune (utgått) 4,3 4,4 4,1 4,3 4,3
Voss kommune (utgått) 4,4 4,4 4,2 4,3 4,2
Øygarden kommune (utgått) 4,5 4,6 4,1 4,7 5,0
Naturfag standpunkt
Fjell kommune (utgått) 4,2 4,2 4,0 4,2 4,2
Fusa kommune (utgått) 4,5 4,4 4,4 4,3 4,7
Granvin kommune (utgått) 4,3 4,3 4,4 4,0 4,6
Jondal kommune (utgått) 3,5 3,7 3,6 4,2 3,8
Lindås kommune (utgått) 4,0 4,2 4,4 4,3 4,5
Meland kommune (utgått) 4,0 4,3 4,4 4,2 4,4
Odda kommune (utgått) 4,1 4,4 3,9 4,2 4,2
Os kommune (utgått) 4,2 4,1 4,2 4,0 4,1
Radøy kommune (utgått) 3,7 4,3 4,0 4,0 4,1
Sund kommune (utgått) 4,7 4,4 4,3 4,8 4,6
Ullensvang kommune (utgått) 3,9 3,8 4,0 4,1 4,1
Voss kommune (utgått) 4,1 3,9 4,0 4,1 4,0
Øygarden kommune (utgått) 4,2 4,2 4,2 4,3 4,2
Norsk hovedmål standpunkt
Fjell kommune (utgått) 3,6 3,8 3,7 3,8 3,9
Fusa kommune (utgått) 3,9 3,8 3,8 4,0 4,3
Granvin kommune (utgått) 4,2 4,3 3,9 4,0 4,4
Jondal kommune (utgått) 3,3 3,9 3,6 3,0 3,7
Lindås kommune (utgått) 3,8 3,7 3,8 3,9 3,9
Meland kommune (utgått) 3,8 3,8 4,0 3,8 3,7
Odda kommune (utgått) 3,8 4,0 3,3 4,1 3,6
Os kommune (utgått) 3,7 3,7 3,8 3,9 3,6
Radøy kommune (utgått) 3,5 3,7 3,4 3,8 3,8
Sund kommune (utgått) 4,2 3,9 3,8 4,0 3,7
Ullensvang kommune (utgått) 3,7 3,8 4,1 3,9 4,0
Voss kommune (utgått) 3,7 3,8 4,0 3,9 3,7
Øygarden kommune (utgått) 4,1 3,9 4,2 4,0 3,9
Norsk sidemål standpunkt
Fjell kommune (utgått) 3,4 3,6 3,5 3,6 3,7
Fusa kommune (utgått) 3,8 3,7 3,8 4,1 4,3
Granvin kommune (utgått) 4,1 4,4 4,1 3,4 4,2
Jondal kommune (utgått) 3,5 4,1 3,5 3,3 3,7
Lindås kommune (utgått) 3,7 3,5 3,7 3,8 3,9
Meland kommune (utgått) 3,9 3,8 4,1 3,9 3,8
Odda kommune (utgått) 3,8 3,9 3,2 3,9 3,7
Os kommune (utgått) 3,6 3,8 3,9 4,0 3,7
Radøy kommune (utgått) 3,6 3,7 3,6 3,7 4,1
Sund kommune (utgått) 4,2 3,9 3,8 4,0 3,6
Ullensvang kommune (utgått) 3,8 3,8 4,1 3,9 4,1
Voss kommune (utgått) 3,7 3,8 3,9 4,0 3,7
Øygarden kommune (utgått) 3,9 3,8 4,4 4,1 4,1
Norsk muntlig standpunkt
Fjell kommune (utgått) 4,1 4,1 4,1 4,2 4,3
Fusa kommune (utgått) 4,5 4,0 4,5 4,4 4,5
Granvin kommune (utgått) 4,1 4,2 4,1 3,6 4,8
Jondal kommune (utgått) 3,5 4,2 4,0 3,6 4,0
Lindås kommune (utgått) 4,4 4,1 4,4 4,4 4,5
Meland kommune (utgått) 4,3 4,3 4,5 4,0 4,3
Odda kommune (utgått) 4,2 4,3 3,9 4,4 4,0
Os kommune (utgått) 4,1 4,3 4,4 4,3 4,0
Radøy kommune (utgått) 4,3 4,2 4,1 4,3 4,7
Sund kommune (utgått) 4,4 4,2 4,2 4,4 4,2
Ullensvang kommune (utgått) 4,4 4,2 4,2 4,4 4,5
Voss kommune (utgått) 4,1 4,2 4,0 4,3 4,1
Øygarden kommune (utgått) 4,3 4,2 4,4 4,3 4,4
Religion, livssyn og etikk standpunkt
Fjell kommune (utgått) 4,2
Fusa kommune (utgått) 4,5
Granvin kommune (utgått) 4,3
Jondal kommune (utgått) 3,7
Lindås kommune (utgått) 4,4
Meland kommune (utgått) 4,3
Odda kommune (utgått) 4,2
Os kommune (utgått) 4,1
Radøy kommune (utgått) 4,0
Sund kommune (utgått) 4,4
Ullensvang kommune (utgått) 4,3
Voss kommune (utgått) 3,9
Øygarden kommune (utgått) 4,6
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt
Fjell kommune (utgått) 4,2 4,1 4,4 4,2
Fusa kommune (utgått) 4,0 4,4 4,4 4,7
Granvin kommune (utgått) 3,8 3,8 3,1 4,7
Jondal kommune (utgått) 4,1 4,0 3,5 3,6
Lindås kommune (utgått) 4,2 4,3 4,5 4,5
Meland kommune (utgått) 4,4 4,6 4,6 4,3
Odda kommune (utgått) 4,4 4,1 4,4 4,5
Os kommune (utgått) 4,2 4,4 4,2 4,1
Radøy kommune (utgått) 4,1 4,0 4,3 4,1
Sund kommune (utgått) 4,3 4,0 4,6 4,2
Ullensvang kommune (utgått) 3,7 4,4 4,6 4,5
Voss kommune (utgått) 4,3 4,1 4,4 4,1
Øygarden kommune (utgått) 4,3 4,1 4,6 4,6
Samfunnsfag standpunkt
Fjell kommune (utgått) 4,2 4,2 4,3 4,4 4,3
Fusa kommune (utgått) 4,5 4,2 4,3 4,2 4,4
Granvin kommune (utgått) 4,5 4,5 4,4 4,0 4,2
Jondal kommune (utgått) 3,6 4,3 4,0 3,7 3,9
Lindås kommune (utgått) 4,2 4,3 4,4 4,4 4,6
Meland kommune (utgått) 4,4 4,4 4,4 4,6 4,5
Odda kommune (utgått) 4,1 4,3 4,2 4,3 4,2
Os kommune (utgått) 4,1 4,1 4,4 4,2 4,0
Radøy kommune (utgått) 4,3 4,2 4,1 4,1 4,5
Sund kommune (utgått) 4,4 4,4 4,1 4,7 4,2
Ullensvang kommune (utgått) 4,4 4,0 4,3 4,7 4,2
Voss kommune (utgått) 4,2 4,3 4,2 4,2 4,2
Øygarden kommune (utgått) 4,5 4,2 4,2 4,6 4,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no