Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Gloppen kommune
Kommunenr 4650
Alle grunnskoler med adresse i Gloppen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2019-20
Engelsk skriftlig standpunkt
Breim skule
Gloppen ungdomsskule
Hyen skule
Nordstranda skule
Sandane skule
Engelsk muntlig standpunkt
Breim skule
Gloppen ungdomsskule
Hyen skule
Nordstranda skule
Sandane skule
Spansk 1 standpunkt
Breim skule
Gloppen ungdomsskule 4,4
Hyen skule
Nordstranda skule
Sandane skule
Tysk 1 standpunkt
Breim skule
Gloppen ungdomsskule
Hyen skule
Nordstranda skule
Sandane skule
Kunst og håndverk standpunkt
Breim skule
Gloppen ungdomsskule
Hyen skule
Nordstranda skule
Sandane skule
Kroppsøving
Breim skule
Gloppen ungdomsskule
Hyen skule
Nordstranda skule
Sandane skule
Matematikk standpunkt
Breim skule
Gloppen ungdomsskule
Hyen skule
Nordstranda skule
Sandane skule
Mat og helse standpunkt
Breim skule
Gloppen ungdomsskule
Hyen skule
Nordstranda skule
Sandane skule
Musikk standpunkt
Breim skule
Gloppen ungdomsskule
Hyen skule
Nordstranda skule
Sandane skule
Naturfag standpunkt
Breim skule
Gloppen ungdomsskule
Hyen skule
Nordstranda skule
Sandane skule
Norsk hovedmål standpunkt
Breim skule
Gloppen ungdomsskule
Hyen skule
Nordstranda skule
Sandane skule
Norsk sidemål standpunkt
Breim skule
Gloppen ungdomsskule
Hyen skule
Nordstranda skule
Sandane skule
Norsk muntlig standpunkt
Breim skule
Gloppen ungdomsskule
Hyen skule
Nordstranda skule
Sandane skule
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt
Breim skule
Gloppen ungdomsskule
Hyen skule
Nordstranda skule
Sandane skule
Samfunnsfag standpunkt
Breim skule
Gloppen ungdomsskule
Hyen skule
Nordstranda skule
Sandane skule
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no