Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Gloppen kommune
Kommunenr 4650
Alle grunnskoler med adresse i Gloppen kommune (offentlige og private)

- Tysk 1 standpunkt

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Karakteren 1
Alver kommune 0,0 0,0 0,0
Askvoll kommune
Askøy kommune
Aurland kommune
Austevoll kommune 0,0
Austrheim kommune 0,0 0,0 0,0
Bergen kommune
Bjørnafjorden kommune 0,0 0,0 0,0
Bremanger kommune 0,0 0,0 0,0
Bømlo kommune
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjaler kommune
Gloppen kommune 0,0 0,0 0,0
Gulen kommune
Hyllestad kommune
Høyanger kommune
Kinn kommune 0,0 0,0 0,0
Kvam kommune 0,0 0,0 0,0
Kvinnherad kommune
Luster kommune 0,0 0,0 0,0
Lærdal kommune
Masfjorden kommune 0,0
Modalen kommune
Osterøy kommune 0,0 0,0 0,0
Samnanger kommune 0,0
Sogndal kommune 0,0 0,0 0,0
Solund kommune 0,0
Stad kommune 0,0 0,0 0,0
Stord kommune 0,0 0,0 0,0
Stryn kommune 0,0 0,0 0,0
Sunnfjord kommune 0,0 0,0 0,0
Sveio kommune 0,0 0,0 0,0
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 0,0 0,0 0,0
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 0,0
Vik kommune 0,0 0,0
Voss kommune 0,0 0,0 0,0
Øygarden kommune 0,0 0,0 0,0
Årdal kommune 0,0 0,0 0,0
Karakteren 2
Alver kommune
Askvoll kommune 0,0 0,0 0,0
Askøy kommune
Aurland kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune
Bjørnafjorden kommune
Bremanger kommune 0,0 0,0 0,0
Bømlo kommune 0,0 0,0 0,0
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjaler kommune
Gloppen kommune
Gulen kommune
Hyllestad kommune
Høyanger kommune
Kinn kommune
Kvam kommune
Kvinnherad kommune
Luster kommune
Lærdal kommune
Masfjorden kommune 0,0
Modalen kommune
Osterøy kommune 0,0 0,0 0,0
Samnanger kommune 0,0
Sogndal kommune 14,7
Solund kommune 0,0
Stad kommune
Stord kommune 0,0 0,0 0,0
Stryn kommune
Sunnfjord kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Vik kommune 0,0 0,0
Voss kommune
Øygarden kommune
Årdal kommune
Karakteren 3
Alver kommune 18,2
Askvoll kommune
Askøy kommune 19,2 24,1 16,3
Aurland kommune 0,0
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 18,4 21,7 14,0
Bjørnafjorden kommune
Bremanger kommune 50,0
Bømlo kommune
Eidfjord kommune
Etne kommune 47,1
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjaler kommune
Gloppen kommune 27,3
Gulen kommune
Hyllestad kommune
Høyanger kommune
Kinn kommune
Kvam kommune
Kvinnherad kommune 28,8
Luster kommune
Lærdal kommune
Masfjorden kommune
Modalen kommune
Osterøy kommune
Samnanger kommune
Sogndal kommune 18,7
Solund kommune 0,0
Stad kommune 22,2
Stord kommune
Stryn kommune 33,3
Sunnfjord kommune 18,1
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Vik kommune 0,0 0,0
Voss kommune 33,3 36,4 31,3
Øygarden kommune 12,3
Årdal kommune
Karakteren 4
Alver kommune 25,5
Askvoll kommune
Askøy kommune 25,6 37,9 18,4
Aurland kommune 0,0
Austevoll kommune
Austrheim kommune 27,3
Bergen kommune 30,1 33,1 26,0
Bjørnafjorden kommune 28,6 31,1 25,6
Bremanger kommune
Bømlo kommune 44,4 50,0 41,7
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjaler kommune
Gloppen kommune
Gulen kommune
Hyllestad kommune
Høyanger kommune
Kinn kommune 47,4 48,1 46,7
Kvam kommune 50,0
Kvinnherad kommune 32,7 19,4 52,4
Luster kommune 44,1
Lærdal kommune
Masfjorden kommune
Modalen kommune
Osterøy kommune
Samnanger kommune
Sogndal kommune 34,7 31,7 38,2
Solund kommune
Stad kommune 55,6 44,4 63,0
Stord kommune 35,9
Stryn kommune 37,0
Sunnfjord kommune 43,6 47,2 39,0
Sveio kommune 43,8
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 41,2 37,5 44,4
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 42,9
Vik kommune
Voss kommune 40,7 31,8 46,9
Øygarden kommune 24,7
Årdal kommune 25,7
Karakteren 5
Alver kommune 36,4 42,1 33,3
Askvoll kommune 47,1
Askøy kommune 32,1
Aurland kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune 36,4
Bergen kommune 34,1 30,9 38,5
Bjørnafjorden kommune 34,5 26,7 43,6
Bremanger kommune
Bømlo kommune 38,9
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjaler kommune
Gloppen kommune 31,8
Gulen kommune 60,9
Hyllestad kommune
Høyanger kommune
Kinn kommune 26,3
Kvam kommune
Kvinnherad kommune 21,2
Luster kommune 38,2
Lærdal kommune
Masfjorden kommune
Modalen kommune
Osterøy kommune 38,9
Samnanger kommune 46,7
Sogndal kommune 22,7 17,1 29,4
Solund kommune
Stad kommune
Stord kommune 38,5 31,6 45,0
Stryn kommune
Sunnfjord kommune 21,3 15,1 29,3
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 31,4
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Vik kommune 57,9
Voss kommune 14,8
Øygarden kommune 54,8 47,5 63,6
Årdal kommune 45,7
Karakteren 6
Alver kommune
Askvoll kommune 0,0 0,0 0,0
Askøy kommune
Aurland kommune 0,0
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 12,3 8,1 18,1
Bjørnafjorden kommune 21,4
Bremanger kommune 0,0 0,0 0,0
Bømlo kommune
Eidfjord kommune
Etne kommune 0,0 0,0 0,0
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjaler kommune
Gloppen kommune
Gulen kommune
Hyllestad kommune
Høyanger kommune
Kinn kommune
Kvam kommune
Kvinnherad kommune
Luster kommune
Lærdal kommune
Masfjorden kommune 0,0
Modalen kommune
Osterøy kommune
Samnanger kommune
Sogndal kommune 9,3
Solund kommune 0,0
Stad kommune
Stord kommune
Stryn kommune
Sunnfjord kommune
Sveio kommune 0,0 0,0 0,0
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 0,0
Vik kommune
Voss kommune
Øygarden kommune
Årdal kommune 0,0 0,0 0,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no