Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune
Kommunenr 1940
Alle grunnskoler med adresse i Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk skriftlig standpunkt
Balsfjord kommune 4,0 4,1 4,0 3,9 3,9
Bardu kommune 3,7 3,6 3,9 4,0 3,6
Berg kommune 4,1 4,5 4,7
Dyrøy kommune 3,6 3,4 4,0 3,3 4,2
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 3,7 3,9 3,5 3,8 3,4
Gratangen kommune 3,9 4,5 4,3 3,7 3,0
Harstad - Hárstták kommune 3,7 3,9 3,7 4,0 4,0
Ibestad kommune 3,6 3,9 4,2 3,5 3,6
Karlsøy kommune 4,2 3,6 3,8 4,1 3,5
Kvæfjord kommune 3,6 3,7 3,9 4,0 3,9
Kvænangen kommune 4,0 4,6 4,1 4,3 3,9
Lenvik kommune 3,6 3,9 3,7 4,1 3,8
Loabák - Lavangen kommune 4,1 3,7 3,2 3,5 4,3
Lyngen kommune 4,0 4,3 3,4 3,7 4,3
Målselv kommune 4,1 3,9 4,0 3,8 4,1
Nordreisa kommune 4,0 3,8 4,1 3,5 4,3
Salangen kommune 3,8 3,5 3,7 3,5 4,0
Skjervøy kommune 3,6 4,4 4,2 4,3 4,2
Skånland kommune 3,9 4,0 3,9 3,9 3,7
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 3,9 4,5 3,7 4,2 4,5
Sørreisa kommune 4,4 4,2 4,2 4,0 3,8
Torsken kommune 4,1 4,4 3,1 3,9
Tranøy kommune 3,4 3,7 3,5 3,8 3,8
Tromsø kommune 4,0 4,0 4,1 4,1 4,0
Engelsk muntlig standpunkt
Balsfjord kommune 4,2 4,3 4,1 4,1 4,2
Bardu kommune 4,2 3,8 4,2 4,3 3,9
Berg kommune 4,2 4,6 5,2
Dyrøy kommune 3,5 3,3 3,8 3,6 3,9
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 4,0 4,2 3,7 4,1 4,0
Gratangen kommune 4,3 4,6 4,7 4,0 2,8
Harstad - Hárstták kommune 4,0 4,0 4,1 4,3 4,2
Ibestad kommune 3,7 4,3 4,6 3,9 4,2
Karlsøy kommune 4,4 3,9 4,2 4,4 4,2
Kvæfjord kommune 4,0 4,1 4,3 4,2 4,3
Kvænangen kommune 3,8 4,8 3,6 4,1 3,8
Lenvik kommune 4,0 4,1 4,0 4,3 4,0
Loabák - Lavangen kommune 4,3 4,0 3,7 3,8 4,4
Lyngen kommune 4,4 4,5 3,7 4,0 4,4
Målselv kommune 4,1 4,3 4,3 4,0 4,5
Nordreisa kommune 4,2 3,7 4,1 3,7 4,3
Salangen kommune 3,8 3,9 3,9 3,8 4,3
Skjervøy kommune 3,9 4,7 4,5 4,5 4,5
Skånland kommune 4,0 4,1 4,2 3,9 4,0
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 4,2 4,3 3,5 4,4 4,5
Sørreisa kommune 4,6 4,6 4,3 4,3 4,2
Torsken kommune 4,3 4,8 3,4 4,0
Tranøy kommune 3,6 4,0 4,1 3,8 4,0
Tromsø kommune 4,3 4,3 4,4 4,3 4,3
Fransk 1 standpunkt
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Berg kommune
Dyrøy kommune
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune
Gratangen kommune
Harstad - Hárstták kommune 4,4
Ibestad kommune
Karlsøy kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Lenvik kommune
Loabák - Lavangen kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune
Nordreisa kommune
Salangen kommune
Skjervøy kommune
Skånland kommune
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune
Sørreisa kommune
Torsken kommune
Tranøy kommune
Tromsø kommune 4,1 4,1 4,3 4,3 4,1
Spansk 1 standpunkt
Balsfjord kommune 4,2
Bardu kommune 4,3 3,9 3,6 4,1 3,9
Berg kommune 4,9
Dyrøy kommune
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune
Gratangen kommune
Harstad - Hárstták kommune 3,9 3,8 3,6 4,1 4,2
Ibestad kommune 4,7
Karlsøy kommune
Kvæfjord kommune 4,7 4,4 4,1 4,5 3,8
Kvænangen kommune 4,8
Lenvik kommune 3,9 4,2 3,9 4,4 4,1
Loabák - Lavangen kommune 4,3 3,6
Lyngen kommune 5,8
Målselv kommune 4,2 3,7 4,4 3,3
Nordreisa kommune 4,8 4,1 4,5 4,8 5,1
Salangen kommune 3,7 4,0 4,9 4,7
Skjervøy kommune
Skånland kommune 3,9 4,2 4,9 4,3
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 4,7 4,2 4,0 4,5
Sørreisa kommune 5,6 5,0 3,9 4,4 4,3
Torsken kommune
Tranøy kommune
Tromsø kommune 4,1 3,9 4,2 4,3 4,4
Tysk 1 standpunkt
Balsfjord kommune 4,3 4,0 3,5 4,1 4,2
Bardu kommune 4,1 3,6 3,9 4,6 4,0
Berg kommune 4,7
Dyrøy kommune
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 4,5 4,8
Gratangen kommune
Harstad - Hárstták kommune 4,2 4,0 3,8 4,1 4,2
Ibestad kommune
Karlsøy kommune 3,9 4,0 4,7 3,7
Kvæfjord kommune 3,9 4,7 4,5 4,4
Kvænangen kommune 5,3
Lenvik kommune 3,5 4,3 4,0 4,0 4,2
Loabák - Lavangen kommune 4,0
Lyngen kommune 3,8 3,9 4,2 4,8
Målselv kommune 4,8 5,0 4,8 4,2 4,3
Nordreisa kommune 4,3 4,3 3,3 4,2
Salangen kommune
Skjervøy kommune 3,5 4,4 4,5 3,1 4,0
Skånland kommune 3,6 3,5
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 3,6
Sørreisa kommune 4,6 4,5
Torsken kommune 4,0
Tranøy kommune 2,8
Tromsø kommune 4,4 4,2 4,1 4,7 4,2
Kunst og håndverk standpunkt
Balsfjord kommune 4,6 4,6 4,5 4,1 4,6
Bardu kommune 4,6 4,6 4,8 4,8 4,8
Berg kommune 4,1 4,7 5,2 4,7
Dyrøy kommune 4,0 3,9 3,8 3,6 4,3
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune
Gratangen kommune 4,3 3,7 4,5 4,1 4,0
Harstad - Hárstták kommune 4,3 4,4 4,4 4,4 4,6
Ibestad kommune 4,3 4,4 4,1 4,4 4,4
Karlsøy kommune 4,6 4,6 4,3 4,3 4,2
Kvæfjord kommune 4,5 4,5 4,7 4,7 4,3
Kvænangen kommune 4,2 4,3 4,4 4,3 4,9
Lenvik kommune 4,2 4,3 4,4 4,6 4,6
Loabák - Lavangen kommune 5,4 5,1 4,4 5,6 5,4
Lyngen kommune 4,5 4,8 4,2 4,7 4,6
Målselv kommune 4,2 4,5 4,4 4,4 4,5
Nordreisa kommune 4,5 4,4 4,8 4,6 5,0
Salangen kommune 4,6 4,2 4,3 4,6 4,9
Skjervøy kommune 4,7 4,6 4,6 4,5 4,8
Skånland kommune 4,5 4,6 4,7 4,2 4,4
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 4,8 4,6 4,3 4,5 4,8
Sørreisa kommune 4,4 4,3 4,4 4,5 4,5
Torsken kommune 4,3 4,4 3,8 4,0
Tranøy kommune 4,5 4,4 4,4 4,4 4,8
Tromsø kommune 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5
Kroppsøving
Balsfjord kommune 4,6 4,6 4,4 4,6 4,9
Bardu kommune 4,8 4,5 4,6 5,3 4,5
Berg kommune 4,8 5,0 5,2 4,5
Dyrøy kommune 4,7 4,1 4,8 4,8 5,0
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 5,1 4,9 4,8 5,1 4,5
Gratangen kommune 4,6 4,7 5,5 4,3 4,8
Harstad - Hárstták kommune 4,5 4,6 4,7 4,7 4,7
Ibestad kommune 4,7 4,6 4,8 4,8 5,0
Karlsøy kommune 5,0 4,9 5,0 4,9 4,5
Kvæfjord kommune 4,7 4,9 4,5 5,2 4,4
Kvænangen kommune 4,8 4,9 5,0 5,0 4,2
Lenvik kommune 4,5 4,5 4,7 4,6 4,8
Loabák - Lavangen kommune 5,0 5,1 5,1 4,4 4,6
Lyngen kommune 4,9 5,2 4,9 5,1 4,9
Målselv kommune 4,5 4,6 4,6 4,3 4,8
Nordreisa kommune 4,3 4,2 4,8 4,5 4,6
Salangen kommune 4,1 4,4 4,4 4,7 4,5
Skjervøy kommune 4,2 4,6 4,7 4,1 4,5
Skånland kommune 4,4 4,7 4,3 4,4 4,6
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 4,8 5,1 4,9 4,8 4,7
Sørreisa kommune 4,4 4,4 4,1 4,4 4,6
Torsken kommune 4,6 4,5 4,1 4,4
Tranøy kommune 4,1 4,3 4,5 4,4 4,8
Tromsø kommune 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7
Matematikk standpunkt
Balsfjord kommune 3,6 3,8 3,1 3,3 3,4
Bardu kommune 3,0 3,2 3,5 3,6 3,4
Berg kommune 3,6 4,7 4,8
Dyrøy kommune 3,6 3,6 4,4 3,8 3,7
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 3,6 3,6 3,6 3,5 3,6
Gratangen kommune 3,8 4,3 4,0 3,1 3,2
Harstad - Hárstták kommune 3,4 3,5 3,4 3,7 3,8
Ibestad kommune 3,5 3,7 3,9 3,2 3,3
Karlsøy kommune 4,0 3,2 3,9 3,3 2,9
Kvæfjord kommune 3,9 3,8 3,3 4,0 3,4
Kvænangen kommune 3,3 3,4 3,7 4,5 4,3
Lenvik kommune 3,3 3,4 3,3 3,6 3,6
Loabák - Lavangen kommune 3,8 2,8 2,9 3,3 3,1
Lyngen kommune 3,9 3,7 3,8 3,4 3,7
Målselv kommune 3,2 3,5 3,7 3,2 3,7
Nordreisa kommune 3,6 3,1 3,6 3,5 3,8
Salangen kommune 3,3 3,3 3,4 3,7 3,9
Skjervøy kommune 3,1 3,3 3,7 3,4 3,6
Skånland kommune 3,5 3,5 3,6 3,6 3,8
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 3,3 3,7 2,8 3,4 3,6
Sørreisa kommune 3,6 3,6 3,6 3,8 3,6
Torsken kommune 4,6 4,5 3,0 3,5
Tranøy kommune 3,1 3,5 3,9 3,6 4,1
Tromsø kommune 3,4 3,6 3,6 3,7 3,8
Mat og helse standpunkt
Balsfjord kommune 4,4 4,5 4,4 4,4 4,3
Bardu kommune 4,7 4,5 4,6 4,6 4,4
Berg kommune 5,0 5,6 5,8 6,0
Dyrøy kommune 5,2 4,1 4,8 4,1 4,4
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 4,9
Gratangen kommune 4,4 4,5 5,2 4,0
Harstad - Hárstták kommune 4,4 4,5 4,4 4,5 4,6
Ibestad kommune 4,3 4,1 4,5 4,3 4,6
Karlsøy kommune 5,0 4,8 5,4 4,5 3,9
Kvæfjord kommune 4,0 4,4 4,4 4,4 4,3
Kvænangen kommune 4,1 4,5 4,5 4,7 4,6
Lenvik kommune 4,5 4,6 4,4 4,3 4,4
Loabák - Lavangen kommune
Lyngen kommune 4,7 4,8 4,5 4,5 4,9
Målselv kommune 4,3 4,3 4,4 4,5 4,4
Nordreisa kommune 4,5 4,4 4,5 4,3 4,7
Salangen kommune 4,7 4,3 4,4 4,8 4,7
Skjervøy kommune 4,5 4,7 5,4 5,6 5,6
Skånland kommune 4,1 4,9 4,3 4,6 4,6
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 4,4 5,0 4,6 4,5 4,6
Sørreisa kommune 4,6 4,6 4,0 4,4 4,3
Torsken kommune 4,6 4,8 4,0 4,2
Tranøy kommune 4,1 4,3 3,9 4,4 4,7
Tromsø kommune 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
Musikk standpunkt
Balsfjord kommune 4,1 4,4 4,3 4,4 4,5
Bardu kommune 4,8 4,7 4,5 4,3 4,1
Berg kommune 5,1 5,2 5,0
Dyrøy kommune 3,9 4,2 4,7 4,1 4,2
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 4,1 4,2
Gratangen kommune 4,2 4,4 4,8 4,6 3,5
Harstad - Hárstták kommune 4,3 4,3 4,3 4,4 4,5
Ibestad kommune 4,6 4,5 4,2 4,4 4,3
Karlsøy kommune 4,1 4,4 3,8 4,2 3,7
Kvæfjord kommune 4,3 4,6 4,3 4,7 4,3
Kvænangen kommune 4,7 5,1 5,4 5,1 4,3
Lenvik kommune 4,3 4,4 4,5 4,3 4,3
Loabák - Lavangen kommune 5,0 5,3 4,5 4,1 4,5
Lyngen kommune 4,3 4,7 4,3 4,2 4,1
Målselv kommune 4,5 4,6 4,6 4,4 4,2
Nordreisa kommune 4,4 3,8 4,5 4,1 4,6
Salangen kommune 4,1 4,4 4,4 3,8 4,3
Skjervøy kommune 4,0 4,6 4,5 4,3 4,2
Skånland kommune 4,0 3,9 4,3 4,2 4,7
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 3,9 4,5 4,1 4,9 4,6
Sørreisa kommune 4,3 4,2 4,3 4,6 4,3
Torsken kommune 4,1 4,6 3,9 4,4
Tranøy kommune 3,6 3,8 3,9 3,9 4,3
Tromsø kommune 4,3 4,4 4,5 4,4 4,3
Naturfag standpunkt
Balsfjord kommune 4,3 4,5 3,8 4,0 4,2
Bardu kommune 3,9 3,8 4,1 3,9 3,9
Berg kommune 4,0 4,7 5,5
Dyrøy kommune 4,7 3,9 3,9 3,4 3,9
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 4,7 4,5
Gratangen kommune 4,3 4,9 5,2 4,1 3,3
Harstad - Hárstták kommune 3,9 4,1 4,0 4,0 4,3
Ibestad kommune 3,8 3,9 3,7 3,8 3,8
Karlsøy kommune 3,9 4,2 4,2 3,7 4,3
Kvæfjord kommune 4,0 4,2 4,2 4,4 4,3
Kvænangen kommune 3,8 4,3 4,6 5,0 4,8
Lenvik kommune 4,2 4,3 4,5 4,6 4,5
Loabák - Lavangen kommune 4,4 4,0 3,8 4,2 4,4
Lyngen kommune 4,4 4,8 4,2 4,1 4,0
Målselv kommune 3,4 4,1 4,0 3,6 4,2
Nordreisa kommune 4,2 3,9 4,4 3,8 4,4
Salangen kommune 4,0 3,9 3,8 3,9 4,3
Skjervøy kommune 3,8 4,3 4,1 4,0 4,0
Skånland kommune 3,9 4,1 4,2 3,9 4,1
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 4,3 4,3 3,9 4,6 4,3
Sørreisa kommune 4,2 3,9 3,7 4,2 4,4
Torsken kommune 4,3 4,7 3,4 3,1
Tranøy kommune 3,7 4,1 3,8 3,9 4,2
Tromsø kommune 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2
Norsk hovedmål standpunkt
Balsfjord kommune 4,1 3,9 3,6 3,7 3,6
Bardu kommune 3,9 3,8 3,7 3,5 3,4
Berg kommune 3,6 4,5 4,8
Dyrøy kommune 4,3 3,6 4,2 3,6 4,0
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 3,5 3,7 3,5 3,7 3,5
Gratangen kommune 3,8 4,0 4,3 3,9 2,7
Harstad - Hárstták kommune 3,5 3,8 3,8 3,8 3,9
Ibestad kommune 3,8 3,7 4,4 3,4 3,2
Karlsøy kommune 4,3 3,6 3,7 3,7 3,5
Kvæfjord kommune 3,8 3,8 3,7 3,9 3,8
Kvænangen kommune 3,8 4,4 4,3 4,7 4,0
Lenvik kommune 3,7 3,7 3,8 4,0 4,1
Loabák - Lavangen kommune 3,9 3,7 3,2 3,4 3,6
Lyngen kommune 4,2 4,4 4,3 4,1 4,3
Målselv kommune 3,9 4,1 4,1 3,8 3,9
Nordreisa kommune 4,0 3,7 4,1 3,8 4,2
Salangen kommune 3,8 3,7 3,5 4,2 4,0
Skjervøy kommune 3,7 4,3 3,6 3,9 3,9
Skånland kommune 3,8 4,1 4,1 4,0 3,9
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 4,2 4,5 4,2 4,3 4,1
Sørreisa kommune 4,0 3,8 3,6 4,1 3,6
Torsken kommune 3,9 3,6 3,1 3,3
Tranøy kommune 3,7 3,8 3,9 3,7 4,2
Tromsø kommune 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0
Norsk sidemål standpunkt
Balsfjord kommune 3,7 3,5 3,4 3,3 3,2
Bardu kommune 3,5 3,4 3,5 3,5 3,6
Berg kommune 3,4 4,6 5,0
Dyrøy kommune 3,5 3,1 3,2 3,1 3,7
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 3,6 3,3 3,4 3,2 2,3
Gratangen kommune 3,6 3,8
Harstad - Hárstták kommune 3,3 3,5 3,6 3,6 3,8
Ibestad kommune 3,9 3,9 4,2 3,4 3,3
Karlsøy kommune 3,8 3,6 3,7 3,7 3,6
Kvæfjord kommune 3,5 3,5 3,5 3,7 3,3
Kvænangen kommune 3,3 3,9 3,9 4,5 3,8
Lenvik kommune 3,5 3,5 3,6 3,7 3,8
Loabák - Lavangen kommune 3,6 3,8 2,9 3,5 3,7
Lyngen kommune 3,9 4,2 4,0 4,1 3,9
Målselv kommune 3,7 3,8 3,7 3,7 4,0
Nordreisa kommune 3,6 3,5 4,0 3,6 4,0
Salangen kommune 3,6 3,8 3,1 4,1 3,9
Skjervøy kommune 3,4 4,0 3,6 3,7 4,1
Skånland kommune 3,6 3,7 3,8 3,7 3,8
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 4,3 4,0 3,6 4,2 3,6
Sørreisa kommune 3,7 3,6 3,4 3,8 3,5
Torsken kommune 3,8 3,6 3,0
Tranøy kommune 3,2 3,4 3,7 3,4 4,3
Tromsø kommune 3,7 3,6 3,7 3,7 3,8
Norsk muntlig standpunkt
Balsfjord kommune 4,4 4,3 3,9 3,9 4,2
Bardu kommune 4,4 4,3 4,1 4,0 3,9
Berg kommune 4,1 4,8 5,3
Dyrøy kommune 3,8 3,6 4,3 3,9 4,2
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 4,3 4,2 3,9 4,3 3,8
Gratangen kommune 4,3 4,5 4,8 4,1 3,0
Harstad - Hárstták kommune 4,0 4,1 4,2 4,4 4,2
Ibestad kommune 4,0 3,9 4,5 3,8 4,0
Karlsøy kommune 4,3 4,3 4,0 4,0 3,8
Kvæfjord kommune 4,1 4,4 4,4 4,4 4,0
Kvænangen kommune 4,4 4,3 4,7 5,0 4,1
Lenvik kommune 4,1 4,1 4,2 4,2 4,3
Loabák - Lavangen kommune 4,3 4,4 3,7 3,9 4,2
Lyngen kommune 4,6 4,7 4,7 4,3 4,5
Målselv kommune 4,1 4,4 4,4 3,9 4,4
Nordreisa kommune 4,3 3,9 4,4 4,2 4,3
Salangen kommune 3,7 3,7 3,9 4,7 4,4
Skjervøy kommune 4,2 4,6 4,0 4,1 4,4
Skånland kommune 4,0 4,2 4,3 3,8 4,1
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 4,6 4,7 4,4 4,5 4,2
Sørreisa kommune 4,3 3,9 3,9 4,6 4,2
Torsken kommune 4,1 4,3 3,4 3,9
Tranøy kommune 3,9 3,9 4,3 3,9 4,6
Tromsø kommune 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3
Religion, livssyn og etikk standpunkt
Balsfjord kommune 4,3
Bardu kommune 4,2
Berg kommune 3,4
Dyrøy kommune 4,1
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 4,4
Gratangen kommune 4,1
Harstad - Hárstták kommune 3,8
Ibestad kommune 4,5
Karlsøy kommune 4,2
Kvæfjord kommune 4,4
Kvænangen kommune 4,5
Lenvik kommune 4,2
Loabák - Lavangen kommune 4,3
Lyngen kommune 4,8
Målselv kommune 4,0
Nordreisa kommune 4,1
Salangen kommune 4,3
Skjervøy kommune 3,9
Skånland kommune 4,0
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 4,5
Sørreisa kommune 4,6
Torsken kommune 4,2
Tranøy kommune 3,8
Tromsø kommune 4,2
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt
Balsfjord kommune 4,5 3,8 3,8 3,8
Bardu kommune 3,4 4,2 4,3 3,8
Berg kommune 4,6 4,9 3,9
Dyrøy kommune 3,7 4,1 3,9 4,0
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 4,0 3,9 3,9 2,6
Gratangen kommune 4,4 4,4 4,3 4,4
Harstad - Hárstták kommune 4,0 4,1 4,1 4,4
Ibestad kommune 4,4 3,8 4,2 4,0
Karlsøy kommune 4,3 4,1 4,1 3,9
Kvæfjord kommune 4,2 3,9 4,6 4,1
Kvænangen kommune 4,7 4,3 4,8 4,8
Lenvik kommune 4,2 4,1 4,3 4,2
Loabák - Lavangen kommune 4,0 3,3 3,8 5,1
Lyngen kommune 4,5 4,3 4,3 4,5
Målselv kommune 4,3 4,5 3,9 4,4
Nordreisa kommune 3,7 4,4 3,8 4,6
Salangen kommune 3,9 3,8 4,2 4,1
Skjervøy kommune 4,6 4,6 4,8 4,5
Skånland kommune 4,3 4,1 3,8 4,0
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 4,7 4,4 4,6 4,1
Sørreisa kommune 3,8 3,8 4,3 3,9
Torsken kommune 4,6 3,3 3,5
Tranøy kommune 4,0 3,8 4,1 4,5
Tromsø kommune 4,3 4,2 4,2 4,4
Samfunnsfag standpunkt
Balsfjord kommune 4,3 4,3 3,8 3,9 4,3
Bardu kommune 4,3 4,0 4,0 4,3 4,2
Berg kommune 3,8 4,8 5,3
Dyrøy kommune 4,0 3,7 4,0 3,9 4,5
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 3,6 4,3
Gratangen kommune 4,3 4,6 5,2 4,0 3,0
Harstad - Hárstták kommune 4,0 4,2 4,2 4,2 4,2
Ibestad kommune 4,2 3,9 3,8 4,5 4,0
Karlsøy kommune 4,2 4,0 4,1 4,0 3,5
Kvæfjord kommune 4,2 4,2 4,2 4,4 3,9
Kvænangen kommune 4,5 4,9 4,9 5,1 4,6
Lenvik kommune 4,2 4,3 4,4 4,3 4,2
Loabák - Lavangen kommune 4,3 4,5 3,8 4,3 4,9
Lyngen kommune 4,6 4,5 4,5 4,7 4,6
Målselv kommune 4,0 4,2 4,3 3,6 4,4
Nordreisa kommune 4,2 3,8 4,5 4,1 4,4
Salangen kommune 3,9 3,9 3,7 4,1 4,3
Skjervøy kommune 3,9 4,4 4,3 4,1 4,7
Skånland kommune 4,0 4,4 4,3 4,0 4,3
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 4,4 4,3 4,0 4,3 4,3
Sørreisa kommune 4,4 4,2 4,1 4,5 4,1
Torsken kommune 4,2 4,1 3,4 3,5
Tranøy kommune 3,9 4,2 3,9 3,9 4,3
Tromsø kommune 4,2 4,3 4,3 4,3 4,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no