Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Frøya kommune
Kommunenr 5014
Alle grunnskoler med adresse i Frøya kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk skriftlig standpunkt
Dyrøy oppvekstsenter - Avd skole
Frøya ungdomsskole 4,1
Mausund oppvekstsenter - Avd skole
Nabeita oppvekstsenter - Avd skole
Nordskag oppvekstsenter - Avd skole
Sistranda barneskole
Sørburøy skole
Engelsk muntlig standpunkt
Dyrøy oppvekstsenter - Avd skole
Frøya ungdomsskole 4,2
Mausund oppvekstsenter - Avd skole
Nabeita oppvekstsenter - Avd skole
Nordskag oppvekstsenter - Avd skole
Sistranda barneskole
Sørburøy skole
Spansk 1 standpunkt
Dyrøy oppvekstsenter - Avd skole
Frøya ungdomsskole 4,5
Mausund oppvekstsenter - Avd skole
Nabeita oppvekstsenter - Avd skole
Nordskag oppvekstsenter - Avd skole
Sistranda barneskole 4,2 4,1 4,1 4,0
Sørburøy skole
Tysk 1 standpunkt
Dyrøy oppvekstsenter - Avd skole
Frøya ungdomsskole
Mausund oppvekstsenter - Avd skole
Nabeita oppvekstsenter - Avd skole
Nordskag oppvekstsenter - Avd skole
Sistranda barneskole
Sørburøy skole
Kunst og håndverk standpunkt
Dyrøy oppvekstsenter - Avd skole
Frøya ungdomsskole 5,1
Mausund oppvekstsenter - Avd skole
Nabeita oppvekstsenter - Avd skole
Nordskag oppvekstsenter - Avd skole
Sistranda barneskole
Sørburøy skole
Kroppsøving
Dyrøy oppvekstsenter - Avd skole
Frøya ungdomsskole 4,4
Mausund oppvekstsenter - Avd skole
Nabeita oppvekstsenter - Avd skole
Nordskag oppvekstsenter - Avd skole
Sistranda barneskole
Sørburøy skole
Matematikk standpunkt
Dyrøy oppvekstsenter - Avd skole
Frøya ungdomsskole 3,8
Mausund oppvekstsenter - Avd skole
Nabeita oppvekstsenter - Avd skole
Nordskag oppvekstsenter - Avd skole
Sistranda barneskole
Sørburøy skole
Mat og helse standpunkt
Dyrøy oppvekstsenter - Avd skole
Frøya ungdomsskole 4,5
Mausund oppvekstsenter - Avd skole
Nabeita oppvekstsenter - Avd skole
Nordskag oppvekstsenter - Avd skole
Sistranda barneskole
Sørburøy skole
Musikk standpunkt
Dyrøy oppvekstsenter - Avd skole
Frøya ungdomsskole 4,3
Mausund oppvekstsenter - Avd skole
Nabeita oppvekstsenter - Avd skole
Nordskag oppvekstsenter - Avd skole
Sistranda barneskole
Sørburøy skole
Naturfag standpunkt
Dyrøy oppvekstsenter - Avd skole
Frøya ungdomsskole 4,2
Mausund oppvekstsenter - Avd skole
Nabeita oppvekstsenter - Avd skole
Nordskag oppvekstsenter - Avd skole
Sistranda barneskole
Sørburøy skole
Norsk hovedmål standpunkt
Dyrøy oppvekstsenter - Avd skole
Frøya ungdomsskole 3,6
Mausund oppvekstsenter - Avd skole
Nabeita oppvekstsenter - Avd skole
Nordskag oppvekstsenter - Avd skole
Sistranda barneskole
Sørburøy skole
Norsk sidemål standpunkt
Dyrøy oppvekstsenter - Avd skole
Frøya ungdomsskole
Mausund oppvekstsenter - Avd skole
Nabeita oppvekstsenter - Avd skole
Nordskag oppvekstsenter - Avd skole
Sistranda barneskole
Sørburøy skole
Norsk muntlig standpunkt
Dyrøy oppvekstsenter - Avd skole
Frøya ungdomsskole 4,0
Mausund oppvekstsenter - Avd skole
Nabeita oppvekstsenter - Avd skole
Nordskag oppvekstsenter - Avd skole
Sistranda barneskole
Sørburøy skole
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt
Dyrøy oppvekstsenter - Avd skole
Frøya ungdomsskole 4,4
Mausund oppvekstsenter - Avd skole
Nabeita oppvekstsenter - Avd skole
Nordskag oppvekstsenter - Avd skole
Sistranda barneskole
Sørburøy skole
Samfunnsfag standpunkt
Dyrøy oppvekstsenter - Avd skole
Frøya ungdomsskole 4,1
Mausund oppvekstsenter - Avd skole
Nabeita oppvekstsenter - Avd skole
Nordskag oppvekstsenter - Avd skole
Sistranda barneskole
Sørburøy skole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no