Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Fjaler kommune
Kommunenr 4646
Alle grunnskoler med adresse i Fjaler kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk skriftlig standpunkt
Dingemoen skule
Fjaler ungdomsskule 3,9
Flekke skule
Våge skule 3,4
Engelsk muntlig standpunkt
Dingemoen skule
Fjaler ungdomsskule 4,2
Flekke skule
Våge skule 4,3
Spansk 1 standpunkt
Dingemoen skule
Fjaler ungdomsskule 4,4 5,0 4,1
Flekke skule
Våge skule
Tysk 1 standpunkt
Dingemoen skule
Fjaler ungdomsskule
Flekke skule
Våge skule
Kunst og håndverk standpunkt
Dingemoen skule
Fjaler ungdomsskule 4,8
Flekke skule
Våge skule 4,6
Kroppsøving
Dingemoen skule
Fjaler ungdomsskule 4,4
Flekke skule
Våge skule 4,1
Matematikk standpunkt
Dingemoen skule
Fjaler ungdomsskule 3,9
Flekke skule
Våge skule 3,7
Mat og helse standpunkt
Dingemoen skule
Fjaler ungdomsskule 4,5
Flekke skule
Våge skule 4,1
Musikk standpunkt
Dingemoen skule
Fjaler ungdomsskule 4,6
Flekke skule
Våge skule 3,9
Naturfag standpunkt
Dingemoen skule
Fjaler ungdomsskule 3,9
Flekke skule
Våge skule 4,0
Norsk hovedmål standpunkt
Dingemoen skule
Fjaler ungdomsskule 4,1
Flekke skule
Våge skule 4,1
Norsk sidemål standpunkt
Dingemoen skule
Fjaler ungdomsskule 4,4
Flekke skule
Våge skule 4,1
Norsk muntlig standpunkt
Dingemoen skule
Fjaler ungdomsskule 4,5
Flekke skule
Våge skule 4,7
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt
Dingemoen skule
Fjaler ungdomsskule 4,7
Flekke skule
Våge skule 4,3
Samfunnsfag standpunkt
Dingemoen skule
Fjaler ungdomsskule 4,5
Flekke skule
Våge skule 4,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no