Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Fjaler kommune
Kommunenr 4646
Alle grunnskoler med adresse i Fjaler kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk skriftlig standpunkt
Dingemoen skule
Fjaler ungdomsskule
Flekke skule
Våge skule
Engelsk muntlig standpunkt
Dingemoen skule
Fjaler ungdomsskule
Flekke skule
Våge skule
Spansk 1 standpunkt
Dingemoen skule
Fjaler ungdomsskule 4,6
Flekke skule
Våge skule
Tysk 1 standpunkt
Dingemoen skule
Fjaler ungdomsskule
Flekke skule
Våge skule
Kunst og håndverk standpunkt
Dingemoen skule
Fjaler ungdomsskule
Flekke skule
Våge skule
Kroppsøving
Dingemoen skule
Fjaler ungdomsskule
Flekke skule
Våge skule
Matematikk standpunkt
Dingemoen skule
Fjaler ungdomsskule
Flekke skule
Våge skule
Mat og helse standpunkt
Dingemoen skule
Fjaler ungdomsskule
Flekke skule
Våge skule
Musikk standpunkt
Dingemoen skule
Fjaler ungdomsskule
Flekke skule
Våge skule
Naturfag standpunkt
Dingemoen skule
Fjaler ungdomsskule
Flekke skule
Våge skule
Norsk hovedmål standpunkt
Dingemoen skule
Fjaler ungdomsskule
Flekke skule
Våge skule
Norsk sidemål standpunkt
Dingemoen skule
Fjaler ungdomsskule
Flekke skule
Våge skule
Norsk muntlig standpunkt
Dingemoen skule
Fjaler ungdomsskule
Flekke skule
Våge skule
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt
Dingemoen skule
Fjaler ungdomsskule
Flekke skule
Våge skule
Samfunnsfag standpunkt
Dingemoen skule
Fjaler ungdomsskule
Flekke skule
Våge skule
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no