Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Fjaler kommune
Kommunenr 4646
Alle grunnskoler med adresse i Fjaler kommune (offentlige og private)

- Engelsk muntlig standpunkt

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Karakteren 1
Alver kommune
Askvoll kommune 0,0 0,0
Askøy kommune
Aurland kommune 0,0 0,0 0,0
Austevoll kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Austrheim kommune 0,0 0,0 0,0 0,0
Bergen kommune 0,5 0,3 0,3 0,4
Bjørnafjorden kommune
Bremanger kommune 0,0 0,0
Bømlo kommune 0,0 0,0
Eidfjord kommune 0,0 0,0
Etne kommune 0,0
Fedje kommune 0,0 0,0
Fitjar kommune 0,0 0,0 0,0
Fjaler kommune 0,0 0,0 0,0
Gloppen kommune 0,0 0,0
Gulen kommune 0,0 0,0
Hyllestad kommune 0,0 0,0 0,0 0,0
Høyanger kommune 0,0 0,0
Kinn kommune
Kvam kommune 0,0 0,0
Kvinnherad kommune 0,0
Luster kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærdal kommune 0,0 0,0 0,0
Masfjorden kommune 0,0
Modalen kommune 0,0 0,0
Osterøy kommune 0,0 0,0 0,0 0,0
Samnanger kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sogndal kommune 0,0
Solund kommune 0,0 0,0 0,0
Stad kommune
Stord kommune 2,5
Stryn kommune 0,0
Sunnfjord kommune
Sveio kommune 0,0 0,0 0,0
Tysnes kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ullensvang kommune
Ulvik kommune 0,0 0,0 0,0
Vaksdal kommune 0,0 0,0 0,0
Vik kommune 0,0
Voss kommune
Øygarden kommune
Årdal kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Karakteren 2
Alver kommune
Askvoll kommune 0,0
Askøy kommune
Aurland kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 4,0 3,4 3,1 2,3
Bjørnafjorden kommune
Bremanger kommune
Bømlo kommune 5,3 7,6 6,6
Eidfjord kommune 0,0
Etne kommune
Fedje kommune 0,0 0,0
Fitjar kommune
Fjaler kommune
Gloppen kommune 6,3
Gulen kommune 0,0 0,0
Hyllestad kommune 0,0 0,0
Høyanger kommune
Kinn kommune
Kvam kommune
Kvinnherad kommune 3,3
Luster kommune 0,0 0,0
Lærdal kommune 0,0 0,0 0,0
Masfjorden kommune
Modalen kommune 0,0 0,0
Osterøy kommune 7,0 5,5 5,8
Samnanger kommune 0,0 0,0 0,0
Sogndal kommune
Solund kommune 0,0 0,0
Stad kommune 0,0
Stord kommune 5,0
Stryn kommune 8,5 9,2 5,5 7,6
Sunnfjord kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune 0,0 0,0
Ullensvang kommune
Ulvik kommune 0,0 0,0
Vaksdal kommune 0,0
Vik kommune
Voss kommune
Øygarden kommune
Årdal kommune 16,1
Karakteren 3
Alver kommune 16,0
Askvoll kommune 25,6 17,6
Askøy kommune 20,7 15,4 19,7 16,9 22,2
Aurland kommune 0,0
Austevoll kommune 19,7 26,0 18,9 13,6
Austrheim kommune 23,1 21,4
Bergen kommune 16,1 15,6 13,8 14,2 12,0
Bjørnafjorden kommune 18,1
Bremanger kommune 18,8 28,6 13,8
Bømlo kommune 16,6 18,6 19,4 20,4 21,6
Eidfjord kommune 0,0
Etne kommune 21,2 17,0 15,5 20,4
Fedje kommune 0,0
Fitjar kommune 30,6 20,8 14,8
Fjaler kommune 20,0
Gloppen kommune 14,3 19,7 21,1
Gulen kommune
Hyllestad kommune
Høyanger kommune 21,8 14,3 14,8 26,7
Kinn kommune 18,9
Kvam kommune 17,3 20,3 16,7 15,9
Kvinnherad kommune 13,3 17,3 15,6 17,6 14,4
Luster kommune 22,9 33,3 26,2 12,5 25,0
Lærdal kommune 0,0
Masfjorden kommune
Modalen kommune
Osterøy kommune 17,4 23,4 21,8 23,3 14,7
Samnanger kommune
Sogndal kommune 18,3
Solund kommune 0,0 0,0
Stad kommune 15,3
Stord kommune 19,0 22,6 18,9 13,1 18,3
Stryn kommune 23,4 23,4 26,4 18,2 20,3
Sunnfjord kommune 17,0
Sveio kommune 15,7 23,6 30,6
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 28,8
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 26,2 31,7 35,1
Vik kommune 25,7
Voss kommune 15,7
Øygarden kommune 18,2
Årdal kommune 29,0 24,2 19,6 31,4 30,4
Karakteren 4
Alver kommune 31,2
Askvoll kommune 42,9 46,2 50,0 41,4 44,1
Askøy kommune 32,8 38,0 31,7 36,6 32,8
Aurland kommune 45,5
Austevoll kommune 31,8 28,6 41,5 37,9 27,4
Austrheim kommune 23,1 53,7 45,2 38,2 22,2
Bergen kommune 34,1 33,1 34,2 33,6 32,8
Bjørnafjorden kommune 36,9
Bremanger kommune 31,3 38,3 26,2 40,7 44,8
Bømlo kommune 36,9 43,2 38,8 40,8 36,4
Eidfjord kommune
Etne kommune 40,4 36,6 36,2 36,7
Fedje kommune
Fitjar kommune 31,6 39,0 35,4 31,5
Fjaler kommune 28,6 31,4 40,7 52,4 57,1
Gloppen kommune 34,3 39,2 40,9 46,4 34,7
Gulen kommune 51,5 56,5 36,4 44,4 31,4
Hyllestad kommune 36,4
Høyanger kommune 38,1 32,7 34,9 29,6 33,3
Kinn kommune 30,8
Kvam kommune 40,4 26,0 31,4 44,4 35,5
Kvinnherad kommune 36,7 32,7 38,0 29,7 39,4
Luster kommune 27,1 31,5 34,4 36,1 34,4
Lærdal kommune 36,8 27,6 33,3
Masfjorden kommune 28,6 55,0 42,9
Modalen kommune 0,0
Osterøy kommune 33,0 26,2 29,1 25,2 42,2
Samnanger kommune 32,0 45,5 37,9 33,3
Sogndal kommune 38,0
Solund kommune
Stad kommune 43,2
Stord kommune 36,2 40,7 38,6 32,9 39,7
Stryn kommune 40,4 36,2 31,0 41,8 55,7
Sunnfjord kommune 38,0
Sveio kommune 28,6 31,5 31,9 27,4 33,9
Tysnes kommune 42,4 28,0 37,9 41,9 70,4
Ullensvang kommune 39,0
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 27,9 36,6 35,3 34,3
Vik kommune 37,1 37,9 34,3 36,7 33,3
Voss kommune 42,1
Øygarden kommune 34,1
Årdal kommune 38,7 43,5 39,2 31,4 32,6
Karakteren 5
Alver kommune 38,5
Askvoll kommune 38,1 28,2 22,5 34,5 38,2
Askøy kommune 31,2 29,0 30,1 29,3 29,1
Aurland kommune 41,2 40,0 27,3 47,4
Austevoll kommune 33,3 32,5 20,8 34,8 35,6
Austrheim kommune 33,3 22,0 35,3 30,6
Bergen kommune 33,4 35,8 36,6 36,1 37,2
Bjørnafjorden kommune 27,2
Bremanger kommune 33,3 36,2 26,2 22,2 29,3
Bømlo kommune 33,7 28,4 28,2 27,0 29,5
Eidfjord kommune
Etne kommune 32,7 21,3 33,8 40,4 30,6
Fedje kommune
Fitjar kommune 36,7 42,1 29,3 29,2 35,2
Fjaler kommune 33,3 25,7 22,2 28,6 17,1
Gloppen kommune 28,6 40,5 28,8 32,1 27,4
Gulen kommune 36,4 36,1 34,3
Hyllestad kommune 31,6 36,4 33,3 35,3 53,8
Høyanger kommune 30,2 27,3 38,1 42,6
Kinn kommune 31,7
Kvam kommune 29,8 39,8 34,3 36,7 32,7
Kvinnherad kommune 28,7 25,0 35,2 27,7 31,1
Luster kommune 38,6 24,6 37,5 31,3
Lærdal kommune 31,6 57,7 37,9 37,0 40,9
Masfjorden kommune 42,9 52,9 45,0
Modalen kommune 50,0
Osterøy kommune 35,7 32,7 30,9 37,9 32,4
Samnanger kommune 40,0 41,4 41,7 38,1
Sogndal kommune 33,1
Solund kommune 53,8
Stad kommune 36,0
Stord kommune 30,1 27,0 31,7 37,8 32,8
Stryn kommune 26,6 23,4 20,7 29,1 16,5
Sunnfjord kommune 30,8
Sveio kommune 38,6 30,3 30,6 25,8 40,7
Tysnes kommune 33,3 40,0 27,6 29,0
Ullensvang kommune 20,3
Ulvik kommune 50,0 46,2
Vaksdal kommune 24,6 41,2 42,9 29,7
Vik kommune 34,5 37,1 40,0 36,7
Voss kommune 27,5
Øygarden kommune 32,5
Årdal kommune 16,1 22,6 27,5 25,5 21,7
Karakteren 6
Alver kommune 11,0
Askvoll kommune 0,0
Askøy kommune 10,8 10,8 12,8 12,4 14,0
Aurland kommune 30,0 0,0
Austevoll kommune 19,2
Austrheim kommune 20,5 16,7 19,4
Bergen kommune 11,9 12,2 11,7 12,6 15,3
Bjørnafjorden kommune 10,9
Bremanger kommune 14,8
Bømlo kommune 7,5 6,0 5,9 7,4
Eidfjord kommune
Etne kommune 19,2
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjaler kommune
Gloppen kommune 11,4 12,7 9,5 10,5
Gulen kommune
Hyllestad kommune 0,0
Høyanger kommune 15,6
Kinn kommune 11,0
Kvam kommune 5,8 11,8 10,0
Kvinnherad kommune 15,4 14,9 13,5 11,7
Luster kommune 9,4
Lærdal kommune 0,0
Masfjorden kommune 28,6
Modalen kommune 0,0
Osterøy kommune 7,0 11,2 12,7 7,8
Samnanger kommune
Sogndal kommune
Solund kommune 0,0
Stad kommune
Stord kommune 7,2 5,3 6,0 7,7 5,2
Stryn kommune 0,0
Sunnfjord kommune 10,8
Sveio kommune 20,0 15,7 11,9
Tysnes kommune 0,0
Ullensvang kommune 6,8
Ulvik kommune 0,0 0,0
Vaksdal kommune 9,8 0,0
Vik kommune
Voss kommune 8,4
Øygarden kommune 9,6
Årdal kommune 0,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no