Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Dønna kommune
Kommunenr 1827
Alle grunnskoler med adresse i Dønna kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk skriftlig standpunkt
Bindal kommune 3,8 4,4 3,8 4,4 3,8
Bokn kommune 3,8 3,7 4,5 4,1
Bø kommune 3,8 3,6 4,5 4,0 3,7
Dønna kommune 3,9 4,2 4,2 4,0 4,4
Flakstad kommune 4,4 3,7 3,9 4,2 4,1
Flatanger kommune 4,2 3,4 4,2 3,9 4,3
Grane kommune 3,8 4,1 3,8 4,0 4,1
Høylandet kommune 3,9 4,0 4,0 4,5 4,2
Leka kommune 4,1 4,6
Lierne kommune 4,2 4,0 4,1 4,5 4,0
Lødingen kommune 4,1 3,8 4,2 4,2 4,1
Moskenes kommune 4,7 3,9 3,9 4,1 3,4
Osen kommune 4,1 3,7 3,4 4,0
Rødøy kommune 4,5 4,1 4,2 4,0 4,3
Træna kommune 3,9
Engelsk muntlig standpunkt
Bindal kommune 3,9 4,3 4,1 4,8 4,2
Bokn kommune 4,1 4,0 5,0 4,8
Bø kommune 4,2 4,1 4,5 4,2 4,0
Dønna kommune 4,4 4,3 4,4 4,2 4,7
Flakstad kommune 4,5 4,1 4,0 4,3 4,8
Flatanger kommune 4,2 4,0 4,5 4,4 4,4
Grane kommune 4,3 4,5 4,6 4,9 4,7
Høylandet kommune 4,5 4,2 4,2 4,6 4,3
Leka kommune 4,4 4,7
Lierne kommune 4,5 4,7 4,4 5,0 4,5
Lødingen kommune 4,2 4,2 4,7 4,0 4,3
Moskenes kommune 4,8 4,7 4,3 4,4 3,6
Osen kommune 4,2 3,5 3,7 3,8
Rødøy kommune 4,7 4,4 4,4 3,9 4,4
Træna kommune 4,0
Fransk 1 standpunkt
Bindal kommune
Bokn kommune
Bø kommune
Dønna kommune
Flakstad kommune
Flatanger kommune
Grane kommune
Høylandet kommune
Leka kommune
Lierne kommune
Lødingen kommune
Moskenes kommune
Osen kommune
Rødøy kommune
Træna kommune
Spansk 1 standpunkt
Bindal kommune 4,0
Bokn kommune 4,5 4,3 3,7 4,2 4,2
Bø kommune 3,0 3,5 3,4 2,9 3,3
Dønna kommune
Flakstad kommune 4,1
Flatanger kommune 4,9 4,4
Grane kommune 4,4 3,6 3,9 4,0 3,8
Høylandet kommune 4,9 4,6 4,5 4,5 4,4
Leka kommune
Lierne kommune 4,1 3,7 4,0 4,4 4,4
Lødingen kommune 4,4 4,1 4,1 3,9 4,3
Moskenes kommune
Osen kommune
Rødøy kommune
Træna kommune
Tysk 1 standpunkt
Bindal kommune 4,3 4,5 4,3 4,1
Bokn kommune
Bø kommune 3,3 2,6 2,8 3,1
Dønna kommune 5,0 4,2 4,4 4,9
Flakstad kommune 4,4 4,3
Flatanger kommune
Grane kommune
Høylandet kommune
Leka kommune 4,0
Lierne kommune 4,8 4,9 5,3
Lødingen kommune
Moskenes kommune
Osen kommune
Rødøy kommune 4,5 3,9 4,3
Træna kommune
Kunst og håndverk standpunkt
Bindal kommune 4,6 5,0 4,7 5,1 4,9
Bokn kommune 4,7 4,7 4,7 4,3
Bø kommune 4,8 4,4 4,9 5,4 4,6
Dønna kommune 4,5 4,9 4,7 4,6 4,7
Flakstad kommune 4,8 4,8 4,6 4,5 4,6
Flatanger kommune 5,2 4,9 5,0 4,6 4,8
Grane kommune 4,8 4,0 4,6 5,0 4,6
Høylandet kommune 4,6 4,9 4,9 4,9 4,9
Leka kommune 4,7 5,1
Lierne kommune 4,8 4,6 4,8 4,8 4,5
Lødingen kommune 4,5 4,4 4,6 4,8 4,7
Moskenes kommune 4,8 4,0 4,8 4,3 3,0
Osen kommune 4,8 4,0 4,7 4,8
Rødøy kommune 4,9 4,6 5,0 4,8 4,8
Træna kommune 4,8
Kroppsøving
Bindal kommune 4,9 5,0 4,6 4,3 4,4
Bokn kommune 4,6 3,9 4,3 4,3
Bø kommune 4,0 3,8 4,9 4,3 4,2
Dønna kommune 4,5 4,8 4,7 4,1 4,6
Flakstad kommune 4,6 4,2 4,3 4,1 4,7
Flatanger kommune 4,6 4,9 5,2 4,8 4,7
Grane kommune 4,6 4,5 4,6 4,7 4,5
Høylandet kommune 4,7 5,1 4,7 4,9 4,8
Leka kommune 5,3 5,1
Lierne kommune 4,7 5,0 4,9 4,8 4,8
Lødingen kommune 4,7 4,8 4,8 5,0 4,8
Moskenes kommune 5,5 4,3 4,6 4,7 4,2
Osen kommune 4,5 3,9 4,8 4,5
Rødøy kommune 4,8 4,9 4,8 4,4 4,8
Træna kommune 4,8
Matematikk standpunkt
Bindal kommune 3,3 3,7 3,6 4,0 3,7
Bokn kommune 4,1 4,3 4,0 4,1
Bø kommune 2,8 3,0 3,2 3,3 3,0
Dønna kommune 3,7 3,8 4,2 4,0 4,5
Flakstad kommune 3,8 3,3 3,8 3,8 3,7
Flatanger kommune 3,3 2,7 3,4 3,2 3,6
Grane kommune 3,1 3,2 4,1 3,9 3,5
Høylandet kommune 3,6 3,4 4,1 4,0 3,8
Leka kommune 3,7 3,9
Lierne kommune 3,2 3,6 3,6 4,3 3,9
Lødingen kommune 3,4 3,2 3,0 3,4 3,6
Moskenes kommune 4,2 3,1 3,4 4,2 2,2
Osen kommune 3,5 3,5 3,1 3,8
Rødøy kommune 4,0 3,9 3,9 3,6 3,9
Træna kommune 3,8
Mat og helse standpunkt
Bindal kommune 4,4 4,7 4,8 5,3 5,1
Bokn kommune 5,4 4,4 4,4 4,8
Bø kommune 4,5 4,4 4,8 4,9 4,4
Dønna kommune 4,7 4,8 5,0 4,7 5,1
Flakstad kommune 4,9 4,3 4,2 4,0 4,3
Flatanger kommune 4,6 4,8 5,1 4,8 4,5
Grane kommune 4,3 4,5 4,5 4,8 4,6
Høylandet kommune 4,9 5,0 5,1 5,1 4,7
Leka kommune 4,7
Lierne kommune 5,2 4,5 4,6 4,7 5,4
Lødingen kommune 4,7 4,8 4,8 4,6 4,9
Moskenes kommune 5,2 4,9 4,6 4,1
Osen kommune 4,4 4,2 4,6 4,2
Rødøy kommune 4,8 4,8 4,5 4,7 4,8
Træna kommune 4,4
Musikk standpunkt
Bindal kommune 4,4 4,4 4,7 5,1 4,4
Bokn kommune 4,8 4,0 4,6 3,9
Bø kommune 4,8 4,9 5,4 5,0 5,1
Dønna kommune 4,7 4,9 4,4 4,7 5,1
Flakstad kommune 4,2 4,1 4,2 4,1 4,2
Flatanger kommune 4,9 4,8 5,0 4,3 4,4
Grane kommune 4,6 4,8 4,6 4,8 4,5
Høylandet kommune 4,7 4,8 5,1 4,5 4,4
Leka kommune 4,7 5,3
Lierne kommune 4,8 5,2 4,6 4,6 4,9
Lødingen kommune 4,2 4,3 4,8 4,5 4,6
Moskenes kommune 4,9 3,6 3,8 4,6 3,6
Osen kommune 4,5 4,0 3,7 3,0
Rødøy kommune 4,6 4,5 4,7 4,6 4,8
Træna kommune 4,3
Naturfag standpunkt
Bindal kommune 3,5 4,4 4,0 4,3 4,0
Bokn kommune 4,7 4,4 4,4 3,7
Bø kommune 4,0 3,8 4,0 4,0 4,3
Dønna kommune 4,5 4,0 4,3 4,3 4,6
Flakstad kommune 4,4 3,9 4,3 4,1 4,2
Flatanger kommune 4,5 4,3 4,6 4,5 4,6
Grane kommune 4,4 4,5 4,1 4,5 4,2
Høylandet kommune 4,5 4,6 4,5 5,2 4,2
Leka kommune 5,1 5,1
Lierne kommune 4,3 4,2 4,0 4,6 4,6
Lødingen kommune 4,4 3,7 3,8 3,8 3,9
Moskenes kommune 3,9 3,4 3,7 4,1 2,8
Osen kommune 4,2 3,8 4,1 4,5
Rødøy kommune 4,5 4,4 4,5 4,3 4,5
Træna kommune 4,3
Norsk hovedmål standpunkt
Bindal kommune 3,6 4,0 3,8 4,2 3,8
Bokn kommune 3,7 3,3 4,3 3,8
Bø kommune 3,6 3,3 3,8 3,8 3,6
Dønna kommune 4,1 3,7 4,2 3,9 4,3
Flakstad kommune 4,3 3,5 3,8 3,7 3,7
Flatanger kommune 4,4 3,6 4,2 3,8 4,1
Grane kommune 3,7 4,3 4,2 4,0 4,2
Høylandet kommune 4,2 4,0 3,8 4,1 3,9
Leka kommune 4,3 4,6
Lierne kommune 4,1 4,3 4,1 4,1 3,9
Lødingen kommune 3,8 3,6 3,8 4,2 3,4
Moskenes kommune 4,0 3,2 3,7 3,8 2,9
Osen kommune 3,9 3,5 3,2 4,0
Rødøy kommune 4,4 4,3 4,5 3,9 4,5
Træna kommune 4,1
Norsk sidemål standpunkt
Bindal kommune 3,3 3,8 3,5 3,9 3,7
Bokn kommune 3,5 3,3 4,5 3,8
Bø kommune 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6
Dønna kommune 3,8 4,1 4,1 3,4 4,2
Flakstad kommune 3,8 3,1 3,6 3,3 3,5
Flatanger kommune 4,5 3,1 3,6 3,4 3,9
Grane kommune 3,5 3,7 3,8 3,7 3,6
Høylandet kommune 3,8 3,6 3,6 3,8 3,5
Leka kommune 4,0 3,7
Lierne kommune 3,6 3,8 3,6 3,8 3,9
Lødingen kommune 3,3 3,3 3,0 3,3 3,2
Moskenes kommune 3,6 2,6 3,2 3,4 2,3
Osen kommune 3,7 2,8 2,9 3,4
Rødøy kommune 4,0 3,8 4,2 3,7 4,0
Træna kommune
Norsk muntlig standpunkt
Bindal kommune 3,9 4,5 4,1 4,7 4,2
Bokn kommune 4,2 4,3 4,6 4,3
Bø kommune 3,8 4,0 3,9 4,2 4,1
Dønna kommune 4,5 4,1 4,5 4,5 4,5
Flakstad kommune 4,6 4,1 4,4 4,3 4,8
Flatanger kommune 4,3 4,0 4,6 4,2 4,1
Grane kommune 4,5 4,6 4,7 5,0 4,8
Høylandet kommune 4,5 4,2 4,4 4,6 4,2
Leka kommune 4,6 5,1
Lierne kommune 4,6 4,7 4,4 4,4 4,2
Lødingen kommune 4,2 4,3 4,6 4,3 4,4
Moskenes kommune 4,5 3,7 3,7 4,4 3,7
Osen kommune 4,4 3,5 4,1 4,1
Rødøy kommune 4,5 4,6 4,5 4,0 4,7
Træna kommune 4,3
Religion, livssyn og etikk standpunkt
Bindal kommune 4,1
Bokn kommune 4,3
Bø kommune 4,0
Dønna kommune 4,4
Flakstad kommune 4,3
Flatanger kommune 4,2
Grane kommune 3,7
Høylandet kommune 4,5
Leka kommune
Lierne kommune 4,4
Lødingen kommune 4,5
Moskenes kommune 4,7
Osen kommune 4,5
Rødøy kommune 4,6
Træna kommune
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt
Bindal kommune 4,4 4,2 4,3 4,3
Bokn kommune 4,0 4,3 4,3
Bø kommune 4,0 4,5 3,9 3,6
Dønna kommune 4,2 4,7 4,2 4,4
Flakstad kommune 4,2 4,6 4,4 4,8
Flatanger kommune 3,9 4,6 4,3 4,3
Grane kommune 4,3 4,8 4,9 4,6
Høylandet kommune 4,5 4,4 4,8 4,3
Leka kommune 4,7 4,9
Lierne kommune 4,1 4,4 4,5 4,3
Lødingen kommune 4,2 4,4 4,5 4,3
Moskenes kommune 4,1 4,1 3,3 3,3
Osen kommune 3,7 4,1 4,2
Rødøy kommune 4,4 4,5 4,1 4,8
Træna kommune 4,0
Samfunnsfag standpunkt
Bindal kommune 4,9 4,4 4,4 4,6 4,3
Bokn kommune 4,1 4,4 4,8 4,5
Bø kommune 4,1 4,2 4,1 3,8 3,9
Dønna kommune 4,6 4,1 4,8 4,4 4,2
Flakstad kommune 4,3 4,1 4,2 4,5 4,2
Flatanger kommune 4,4 4,0 4,5 4,2 4,8
Grane kommune 4,6 4,2 4,5 4,5 4,3
Høylandet kommune 4,4 4,0 5,0 4,8 4,4
Leka kommune 5,4 5,1
Lierne kommune 4,5 4,5 4,3 4,6 4,5
Lødingen kommune 4,6 4,2 3,9 4,4 4,1
Moskenes kommune 4,8 4,3 4,0 4,0 3,5
Osen kommune 4,3 3,9 4,1 4,2
Rødøy kommune 4,9 4,4 4,7 4,5 4,7
Træna kommune 4,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no