Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Bindal kommune
Kommunenr 1811
Alle grunnskoler med adresse i Bindal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk skriftlig standpunkt
Bindalseidet skole Sa (privat) 4,3 5,0 4,6
Terråk skole 4,4 4,1 4,2
Engelsk muntlig standpunkt
Bindalseidet skole Sa (privat) 4,4 5,1 4,9
Terråk skole 4,2 4,7 4,1
Spansk 1 standpunkt
Bindalseidet skole Sa (privat)
Terråk skole
Tysk 1 standpunkt
Bindalseidet skole Sa (privat)
Terråk skole 4,3 4,5 4,1 4,8
Kunst og håndverk standpunkt
Bindalseidet skole Sa (privat) 5,0 5,0 4,3
Terråk skole 4,9 5,1 5,0
Kroppsøving
Bindalseidet skole Sa (privat) 5,0 4,3 4,1
Terråk skole 4,9 4,3 4,3
Matematikk standpunkt
Bindalseidet skole Sa (privat) 3,0 3,9 3,8
Terråk skole 4,0 4,1 3,6
Mat og helse standpunkt
Bindalseidet skole Sa (privat) 4,8 5,1 4,5
Terråk skole 4,6 5,4 5,1
Musikk standpunkt
Bindalseidet skole Sa (privat) 4,1 5,0 5,0
Terråk skole 4,6 5,1 4,7
Naturfag standpunkt
Bindalseidet skole Sa (privat) 4,6 5,0 4,0
Terråk skole 4,3 3,9 4,4
Norsk hovedmål standpunkt
Bindalseidet skole Sa (privat) 4,3 5,0 4,4
Terråk skole 3,8 3,7 3,1
Norsk sidemål standpunkt
Bindalseidet skole Sa (privat) 4,2 4,3
Terråk skole 3,7 3,8
Norsk muntlig standpunkt
Bindalseidet skole Sa (privat) 4,2 4,9 4,6
Terråk skole 4,7 4,6 4,1
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt
Bindalseidet skole Sa (privat) 5,4 4,6 4,6
Terråk skole 3,7 4,2 4,2
Samfunnsfag standpunkt
Bindalseidet skole Sa (privat) 4,4 4,7 4,4
Terråk skole 4,3 4,6 4,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no