Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Bamble kommune
Kommunenr 3813
Alle grunnskoler med adresse i Bamble kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk skriftlig standpunkt
Bamble kommune Fellestjenester Oppvekst
Bamble kommune Paletten Innføringsavd.
Bamble ungdomsskole
Grasmyr ungdomsskole 3,7 4,0 4,0 4,0 3,9
Herre skole 3,9 3,3 4,5 3,7
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 3,4 3,3 4,1 3,4 3,9
Rugtvedt skole 4,1 3,6 3,9 3,1 4,3
Rønholt skole 3,1 3,9 4,1 3,8
Stathelle barneskole
Engelsk muntlig standpunkt
Bamble kommune Fellestjenester Oppvekst
Bamble kommune Paletten Innføringsavd.
Bamble ungdomsskole
Grasmyr ungdomsskole 3,9 4,4 4,1 4,6 4,1
Herre skole 3,9 3,6 4,7 3,9
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 4,3 3,6 4,3 4,2 4,6
Rugtvedt skole 4,0 4,0 4,2 3,6 4,3
Rønholt skole 3,4 3,9 4,0 4,2
Stathelle barneskole
Spansk 1 standpunkt
Bamble kommune Fellestjenester Oppvekst
Bamble kommune Paletten Innføringsavd.
Bamble ungdomsskole
Grasmyr ungdomsskole 4,0 3,5 3,7 4,3
Herre skole
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 4,3 3,6 3,8 4,0
Rugtvedt skole
Rønholt skole
Stathelle barneskole
Tysk 1 standpunkt
Bamble kommune Fellestjenester Oppvekst
Bamble kommune Paletten Innføringsavd.
Bamble ungdomsskole
Grasmyr ungdomsskole 4,3 4,7 4,3 4,0 3,9
Herre skole 3,4 3,5 4,1 3,6
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 4,2 4,1 4,8 3,6 4,2
Rugtvedt skole 3,8 4,0 4,2 3,3 4,3
Rønholt skole 3,2 4,2 4,4 4,6
Stathelle barneskole
Kunst og håndverk standpunkt
Bamble kommune Fellestjenester Oppvekst
Bamble kommune Paletten Innføringsavd.
Bamble ungdomsskole
Grasmyr ungdomsskole 4,2 4,0 4,3 4,3 4,4
Herre skole 4,5 4,6 4,4 4,6
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 4,2 4,4 4,5 4,5 4,0
Rugtvedt skole 4,7 4,6 4,7 4,0 4,5
Rønholt skole 4,7 4,6 5,0 4,5
Stathelle barneskole
Kroppsøving
Bamble kommune Fellestjenester Oppvekst
Bamble kommune Paletten Innføringsavd.
Bamble ungdomsskole
Grasmyr ungdomsskole 4,8 4,8 4,8 4,8 4,4
Herre skole 4,4 4,5 4,9 4,7
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 4,4 4,7 4,7 4,5 4,6
Rugtvedt skole 4,4 4,4 4,3 3,9 4,7
Rønholt skole 4,1 4,6 4,1 4,4
Stathelle barneskole
Matematikk standpunkt
Bamble kommune Fellestjenester Oppvekst
Bamble kommune Paletten Innføringsavd.
Bamble ungdomsskole
Grasmyr ungdomsskole 3,7 3,6 3,7 3,7 4,0
Herre skole 2,9 2,9 3,8 3,5
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 3,4 3,8 3,5 3,8 3,7
Rugtvedt skole 3,1 3,3 4,1 2,7 3,8
Rønholt skole 3,0 3,7 3,7 3,6
Stathelle barneskole
Mat og helse standpunkt
Bamble kommune Fellestjenester Oppvekst
Bamble kommune Paletten Innføringsavd.
Bamble ungdomsskole
Grasmyr ungdomsskole 4,4 4,5 4,6 4,8 4,7
Herre skole 4,2 4,3 4,3 4,3
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 4,2 4,5 4,2 4,5 4,4
Rugtvedt skole 4,4 4,3 4,8 4,3 4,3
Rønholt skole 4,0 4,7 4,7 4,7
Stathelle barneskole
Musikk standpunkt
Bamble kommune Fellestjenester Oppvekst
Bamble kommune Paletten Innføringsavd.
Bamble ungdomsskole
Grasmyr ungdomsskole 4,2 4,3 4,2 4,5 4,3
Herre skole 4,4 4,7 4,6 4,2
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 4,5 4,1 4,2 4,2 4,3
Rugtvedt skole 4,5 4,3 3,7 3,5 4,5
Rønholt skole 4,5 5,4 5,1 4,8
Stathelle barneskole
Naturfag standpunkt
Bamble kommune Fellestjenester Oppvekst
Bamble kommune Paletten Innføringsavd.
Bamble ungdomsskole
Grasmyr ungdomsskole 4,2 4,3 4,2 4,2 4,4
Herre skole 3,8 3,3 4,0 3,7
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 3,7 3,5 4,0 4,1 3,9
Rugtvedt skole 3,9 4,4 4,2 3,3 4,5
Rønholt skole 4,0 4,2 4,4 4,3
Stathelle barneskole
Norsk hovedmål standpunkt
Bamble kommune Fellestjenester Oppvekst
Bamble kommune Paletten Innføringsavd.
Bamble ungdomsskole
Grasmyr ungdomsskole 3,9 4,0 4,2 3,9 4,0
Herre skole 3,8 4,0 3,7 4,1
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 3,3 3,7 4,1 3,8 4,0
Rugtvedt skole 3,6 3,6 4,1 2,8 4,0
Rønholt skole 3,2 4,2 3,8 3,6
Stathelle barneskole
Norsk sidemål standpunkt
Bamble kommune Fellestjenester Oppvekst
Bamble kommune Paletten Innføringsavd.
Bamble ungdomsskole
Grasmyr ungdomsskole 3,5 3,8 4,2 3,5 3,9
Herre skole 3,4 3,6 3,4 3,5
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 3,2 3,6 4,0 3,7 4,0
Rugtvedt skole 3,7 3,5 3,8 2,9 3,7
Rønholt skole 3,2 3,9 3,6 3,7
Stathelle barneskole
Norsk muntlig standpunkt
Bamble kommune Fellestjenester Oppvekst
Bamble kommune Paletten Innføringsavd.
Bamble ungdomsskole
Grasmyr ungdomsskole 4,4 4,3 4,8 4,3 4,2
Herre skole 4,0 4,1 4,3 4,3
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 3,9 4,6 4,4 4,2 4,0
Rugtvedt skole 3,9 4,1 4,2 3,4 4,5
Rønholt skole 3,8 4,2 4,1 4,3
Stathelle barneskole
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt
Bamble kommune Fellestjenester Oppvekst
Bamble kommune Paletten Innføringsavd.
Bamble ungdomsskole
Grasmyr ungdomsskole 4,1 4,2 4,7 4,4 4,5
Herre skole 3,8 4,2 4,2 4,3
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 4,1 3,6 4,1 4,1 4,1
Rugtvedt skole 4,3 3,9 4,1 3,6 4,3
Rønholt skole 3,2 4,3 4,7 4,2
Stathelle barneskole
Samfunnsfag standpunkt
Bamble kommune Fellestjenester Oppvekst
Bamble kommune Paletten Innføringsavd.
Bamble ungdomsskole
Grasmyr ungdomsskole 4,3 4,3 4,6 4,5 4,5
Herre skole 4,2 4,0 4,3 4,4
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 3,8 3,8 4,2 4,0 4,1
Rugtvedt skole 4,0 4,0 4,3 3,5 4,4
Rønholt skole 3,5 4,3 4,1 4,3
Stathelle barneskole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no