Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Balestrand kommune
Kommunenr 1418
Alle grunnskoler med adresse i Balestrand kommune (offentlige og private)

- Norsk hovedmål standpunkt

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Karakteren 1
Askvoll kommune 0,0 0,0 0,0
Aurland kommune 0,0
Balestrand kommune 0,0
Bremanger kommune 0,0 0,0 0,0
Eid kommune
Fjaler kommune 0,0 0,0 0,0
Flora kommune 0,0 0,0 0,0
Førde kommune
Gaular kommune 0,0 0,0 0,0
Gloppen kommune
Gulen kommune 0,0 0,0 0,0
Hornindal kommune 0,0 0,0 0,0
Hyllestad kommune 0,0
Høyanger kommune
Jølster kommune 0,0 0,0 0,0
Leikanger kommune 0,0 0,0 0,0
Luster kommune
Lærdal kommune
Naustdal kommune
Selje kommune 0,0 0,0 0,0
Sogndal kommune
Solund kommune 0,0 0,0
Stryn kommune
Vik kommune 0,0 0,0 0,0
Vågsøy kommune
Årdal kommune
Karakteren 2
Askvoll kommune
Aurland kommune 0,0
Balestrand kommune 0,0
Bremanger kommune
Eid kommune
Fjaler kommune 0,0 0,0 0,0
Flora kommune 7,8
Førde kommune 24,4
Gaular kommune
Gloppen kommune
Gulen kommune
Hornindal kommune 0,0 0,0 0,0
Hyllestad kommune
Høyanger kommune
Jølster kommune
Leikanger kommune
Luster kommune
Lærdal kommune 22,2
Naustdal kommune
Selje kommune
Sogndal kommune
Solund kommune 0,0 0,0
Stryn kommune
Vik kommune
Vågsøy kommune
Årdal kommune
Karakteren 3
Askvoll kommune
Aurland kommune
Balestrand kommune
Bremanger kommune 36,5
Eid kommune 27,1
Fjaler kommune 21,4
Flora kommune 34,4 44,0 25,3
Førde kommune 31,3 42,3 22,4
Gaular kommune 16,3
Gloppen kommune 17,6
Gulen kommune 30,6
Hornindal kommune 28,6
Hyllestad kommune
Høyanger kommune 14,8
Jølster kommune 31,4
Leikanger kommune
Luster kommune 26,1 36,4 16,7
Lærdal kommune
Naustdal kommune 34,3
Selje kommune
Sogndal kommune 21,5
Solund kommune 0,0 0,0
Stryn kommune 27,3 34,7 21,3
Vik kommune
Vågsøy kommune 35,7
Årdal kommune 33,3 47,6 23,3
Karakteren 4
Askvoll kommune 44,8
Aurland kommune 46,2
Balestrand kommune
Bremanger kommune 38,5 21,4 58,3
Eid kommune 45,7 31,3 57,9
Fjaler kommune 42,9 42,1 43,5
Flora kommune 35,7 36,0 35,4
Førde kommune 29,5 24,4 33,7
Gaular kommune 37,2 45,0 30,4
Gloppen kommune 35,3 32,7 38,9
Gulen kommune 38,9 35,0 43,8
Hornindal kommune 38,1
Hyllestad kommune
Høyanger kommune 38,9 48,3 28,0
Jølster kommune 45,7
Leikanger kommune 46,2
Luster kommune 39,1 27,3 50,0
Lærdal kommune 51,9
Naustdal kommune 25,7
Selje kommune 39,5 50,0 30,0
Sogndal kommune 30,1 28,3 31,9
Solund kommune
Stryn kommune 39,1 42,9 36,1
Vik kommune 40,0
Vågsøy kommune 38,6 32,6 48,1
Årdal kommune 27,5
Karakteren 5
Askvoll kommune 34,5
Aurland kommune
Balestrand kommune
Bremanger kommune
Eid kommune 27,1
Fjaler kommune 35,7
Flora kommune 18,2
Førde kommune 19,9
Gaular kommune 27,9
Gloppen kommune 34,1 30,6 38,9
Gulen kommune
Hornindal kommune 33,3 0,0 53,8
Hyllestad kommune 41,2
Høyanger kommune 31,5
Jølster kommune
Leikanger kommune
Luster kommune 20,3
Lærdal kommune
Naustdal kommune 17,1
Selje kommune 31,6
Sogndal kommune 31,2 26,1 36,2
Solund kommune
Stryn kommune 21,8
Vik kommune 30,0
Vågsøy kommune
Årdal kommune 23,5
Karakteren 6
Askvoll kommune 0,0 0,0 0,0
Aurland kommune
Balestrand kommune
Bremanger kommune
Eid kommune 0,0 0,0 0,0
Fjaler kommune 0,0 0,0 0,0
Flora kommune 3,9 0,0 7,6
Førde kommune
Gaular kommune
Gloppen kommune
Gulen kommune 0,0 0,0 0,0
Hornindal kommune 0,0 0,0 0,0
Hyllestad kommune
Høyanger kommune 0,0 0,0 0,0
Jølster kommune
Leikanger kommune
Luster kommune
Lærdal kommune 0,0 0,0 0,0
Naustdal kommune
Selje kommune
Sogndal kommune 9,7
Solund kommune 0,0 0,0
Stryn kommune
Vik kommune
Vågsøy kommune
Årdal kommune
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no