Skolebidrag 8.-10. trinn

Illustrasjon for en enhet
Vinje kommune
Kommunenr 3825
Alle grunnskoler med adresse i Vinje kommune (offentlige og private)

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 8.-10. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no.

Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19
Skolebidrag 8.-10. trinn
Edland skule - Avd skule 0,2 2,0
Rauland skule - Avd skule -2,9 0,8 1,2 1,0 -0,1
Øyfjell oppvekstsenter - Avd skule
Åmot skule - Avd skule -3,1 -6,1 -5,3 -5,5 -5,1
Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19
Faktiske karakterpoeng
Edland skule - Avd skule 32,2 33,9
Rauland skule - Avd skule 31,3 29,7 32,7 36,1 37,2
Øyfjell oppvekstsenter - Avd skule
Åmot skule - Avd skule 27,7 25,8 27,0 27,8 29,1
Forventet karakterpoeng
Edland skule - Avd skule 32,0 31,9
Rauland skule - Avd skule 34,1 29,0 31,5 35,1 37,3
Øyfjell oppvekstsenter - Avd skule
Åmot skule - Avd skule 30,9 31,9 32,3 33,3 34,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no