Skolebidrag 8.-10. trinn

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke
Alle grunnskoler med adresse i Vest-Agder fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 8.-10. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no.

Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18
Skolebidrag 8.-10. trinn 0,0 0,0 -0,3 -0,1
Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18
Faktiske karakterpoeng 33,0 33,5 34,4 35,2
Forventet karakterpoeng 33,0 33,5 34,6 35,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no