Skolebidrag 8.-10. trinn

Illustrasjon for en enhet
Ulvik kommune
Kommunenr 1233
Alle grunnskoler med adresse i Ulvik kommune (offentlige og private)

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 8.-10. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no.

Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18
Skolebidrag 8.-10. trinn
Askøy kommune -0,2 -0,1 0,4 -0,1
Austevoll kommune 0,1 1,7 -0,8 -2,0
Austrheim kommune -0,9 -0,7 2,8 1,4
Bergen kommune 1,1 1,0 1,1 1,0
Bømlo kommune -1,0 0,1 -0,4 -1,2
Eidfjord kommune -2,2
Etne kommune -2,0 -1,6 -0,1 -0,3
Fedje kommune
Fitjar kommune -2,3 -1,4 -0,9 -2,1
Fjell kommune 0,8 0,3 0,5 1,4
Fusa kommune -0,3 -1,6 -0,6 0,9
Granvin kommune -0,1 -2,2 -0,2
Jondal kommune 2,2 3,6 2,5 -3,4
Kvam kommune -0,7 -1,0 1,5 1,5
Kvinnherad kommune -0,6 0,6 0,1 -0,2
Lindås kommune -0,4 -0,9 -0,5 0,2
Masfjorden kommune 1,1 2,6 2,0 0,0
Meland kommune -0,9 -1,7 -0,3 0,7
Modalen kommune
Odda kommune 0,4 -1,8 -1,4 -2,7
Os kommune -1,1 0,5 1,0 0,9
Osterøy kommune -1,3 -1,0 -2,5 -2,0
Radøy kommune -1,5 -1,5 -1,4 -0,1
Samnanger kommune 2,4 -2,5 0,2 0,4
Stord kommune -0,7 0,4 0,9 0,3
Sund kommune -2,0 -0,1 -0,3 -1,0
Sveio kommune -3,1 -1,8 -0,2 -0,7
Tysnes kommune -0,1 1,4 1,7 -0,7
Ullensvang kommune -0,2 0,9 -0,5 -1,5
Ulvik kommune -2,0 -1,9
Vaksdal kommune 0,6 -0,1 -0,5 0,8
Voss kommune -1,7 -1,0 -0,6 -1,2
Øygarden kommune 0,3 1,4 -0,1 -0,4
Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18
Faktiske karakterpoeng
Askøy kommune 32,0 32,8 34,4 34,9
Austevoll kommune 32,5 34,7 33,4 32,4
Austrheim kommune 30,9 32,9 37,0 34,1
Bergen kommune 35,5 35,8 36,7 37,5
Bømlo kommune 30,7 32,4 33,8 33,3
Eidfjord kommune 32,5
Etne kommune 30,5 30,5 33,3 34,6
Fedje kommune
Fitjar kommune 30,4 30,9 32,1 32,6
Fjell kommune 32,7 32,3 33,1 34,8
Fusa kommune 31,2 31,9 34,3 36,6
Granvin kommune 34,8 32,6 35,6
Jondal kommune 35,1 37,7 36,6 27,3
Kvam kommune 32,9 32,5 35,2 36,6
Kvinnherad kommune 31,9 33,2 34,5 35,0
Lindås kommune 32,0 31,5 32,8 34,3
Masfjorden kommune 33,9 36,9 38,7 37,2
Meland kommune 31,7 30,0 33,0 36,4
Modalen kommune
Odda kommune 34,2 32,8 33,5 33,2
Os kommune 32,1 33,0 35,2 36,2
Osterøy kommune 30,5 32,7 31,5 31,8
Radøy kommune 30,3 30,5 32,1 34,6
Samnanger kommune 35,8 32,0 36,5 37,5
Stord kommune 31,7 33,7 34,9 35,3
Sund kommune 30,4 32,4 32,2 32,4
Sveio kommune 29,7 30,6 33,5 34,4
Tysnes kommune 34,4 36,9 37,2 36,2
Ullensvang kommune 33,2 34,7 34,6 34,5
Ulvik kommune 31,8 34,1
Vaksdal kommune 32,4 31,4 32,8 35,9
Voss kommune 31,4 32,6 34,1 34,0
Øygarden kommune 31,8 33,5 33,0 33,6
Forventet karakterpoeng
Askøy kommune 32,2 32,9 34,0 35,0
Austevoll kommune 32,3 33,0 34,3 34,5
Austrheim kommune 31,8 33,6 34,2 32,7
Bergen kommune 34,4 34,8 35,6 36,6
Bømlo kommune 31,8 32,3 34,3 34,5
Eidfjord kommune 34,8
Etne kommune 32,5 32,1 33,4 34,9
Fedje kommune
Fitjar kommune 32,7 32,4 33,0 34,8
Fjell kommune 31,9 32,0 32,6 33,4
Fusa kommune 31,4 33,5 34,8 35,7
Granvin kommune 34,9 34,8 35,8
Jondal kommune 32,8 34,1 34,1 30,7
Kvam kommune 33,5 33,6 33,6 35,0
Kvinnherad kommune 32,5 32,6 34,4 35,2
Lindås kommune 32,4 32,4 33,3 34,0
Masfjorden kommune 32,8 34,3 36,7 37,2
Meland kommune 32,6 31,7 33,2 35,7
Modalen kommune
Odda kommune 33,8 34,6 34,9 35,8
Os kommune 33,2 32,5 34,1 35,3
Osterøy kommune 31,9 33,6 33,9 33,8
Radøy kommune 31,8 32,0 33,5 34,7
Samnanger kommune 33,4 34,4 36,2 37,1
Stord kommune 32,3 33,3 34,1 35,0
Sund kommune 32,4 32,4 32,5 33,3
Sveio kommune 32,8 32,4 33,7 35,1
Tysnes kommune 34,5 35,5 35,6 37,0
Ullensvang kommune 33,4 33,8 35,1 36,0
Ulvik kommune 33,8 36,0
Vaksdal kommune 31,8 31,6 33,3 35,1
Voss kommune 33,2 33,6 34,8 35,1
Øygarden kommune 31,5 32,1 33,1 34,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no