Skolebidrag 8.-10. trinn

Illustrasjon for en enhet
Stryn kommune
Kommunenr 4651
Alle grunnskoler med adresse i Stryn kommune (offentlige og private)

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 8.-10. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no.

Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19
Skolebidrag 8.-10. trinn
Loen skule
Nordsida skule
Olden skule 0,3 -0,3 1,2 1,2 -0,7
Oppstryn skule
Rand skule
Stryn ungdomsskule -0,5 1,4 2,5 0,6 -0,6
Tonning skule
Vikane skule
Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19
Faktiske karakterpoeng
Loen skule
Nordsida skule
Olden skule 33,1 33,0 34,7 36,7 35,5
Oppstryn skule
Rand skule
Stryn ungdomsskule 34,5 36,1 37,1 36,3 36,8
Tonning skule
Vikane skule
Forventet karakterpoeng
Loen skule
Nordsida skule
Olden skule 32,7 33,4 33,4 35,5 36,3
Oppstryn skule
Rand skule
Stryn ungdomsskule 34,9 34,7 34,6 35,7 37,4
Tonning skule
Vikane skule
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no