Skolebidrag 8.-10. trinn

Illustrasjon for en enhet
Rollag kommune
Kommunenr 0632
Alle grunnskoler med adresse i Rollag kommune (offentlige og private)

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 8.-10. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no.

Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18
Skolebidrag 8.-10. trinn
Drammen kommune -0,1 0,0 0,2 0,2
Flesberg kommune -3,1 -3,0 -2,1 0,4
Flå kommune -0,4 -0,9 -1,1
Gol kommune -0,7 -0,7 1,6 2,5
Hemsedal kommune 0,6 -2,5 -2,6 -1,7
Hol kommune 2,2 0,2 0,4 1,1
Hole kommune 3,4 2,5 1,8 2,5
Hurum kommune -2,1 -0,5 0,1 -0,5
Kongsberg kommune 0,2 0,4 -0,3 -0,4
Krødsherad kommune -2,2 -5,5 -0,6 0,4
Lier kommune 0,4 0,6 0,9 0,3
Modum kommune -2,0 -1,5 -0,9 -0,1
Nedre Eiker kommune -0,7 -0,8 0,3 0,5
Nes kommune 2,5 2,0 1,3 1,3
Nore og Uvdal kommune -1,3 0,2 -0,9 -1,8
Ringerike kommune -1,2 -0,7 -1,0 -1,4
Rollag kommune 1,1 -2,0 -3,1 0,1
Røyken kommune -0,2 0,2 0,4 0,4
Sigdal kommune -0,9 -1,7 -2,7 -2,2
Øvre Eiker kommune -1,0 -0,5 -0,4 -0,2
Ål kommune 0,9 1,2 1,8 1,0
Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18
Faktiske karakterpoeng
Drammen kommune 33,7 34,4 35,5 36,2
Flesberg kommune 28,9 30,1 32,5 35,4
Flå kommune 32,4 31,0 32,1
Gol kommune 31,0 31,0 32,5 33,2
Hemsedal kommune 34,0 31,9 32,1 33,6
Hol kommune 35,2 34,6 35,5 36,8
Hole kommune 37,7 36,9 37,7 39,5
Hurum kommune 31,1 33,7 34,8 33,7
Kongsberg kommune 34,8 35,5 36,3 37,0
Krødsherad kommune 29,9 29,6 35,2 36,5
Lier kommune 35,2 35,4 36,4 37,1
Modum kommune 29,7 31,4 32,9 35,0
Nedre Eiker kommune 32,1 31,8 34,2 35,5
Nes kommune 37,9 37,5 37,4 38,2
Nore og Uvdal kommune 30,0 31,8 32,6 31,8
Ringerike kommune 31,0 32,8 33,5 34,0
Rollag kommune 35,1 32,3 32,9 37,9
Røyken kommune 34,0 34,4 35,4 36,5
Sigdal kommune 31,5 32,2 30,5 31,5
Øvre Eiker kommune 31,0 31,8 33,3 34,7
Ål kommune 33,8 34,7 35,3 36,1
Forventet karakterpoeng
Drammen kommune 33,8 34,4 35,3 36,0
Flesberg kommune 32,0 33,0 34,6 35,0
Flå kommune 32,8 32,0 33,2
Gol kommune 31,6 31,7 30,9 30,6
Hemsedal kommune 33,4 34,3 34,6 35,2
Hol kommune 33,0 34,3 35,1 35,7
Hole kommune 34,2 34,5 35,9 37,0
Hurum kommune 33,2 34,2 34,6 34,2
Kongsberg kommune 34,6 35,1 36,6 37,4
Krødsherad kommune 32,1 35,1 35,8 36,1
Lier kommune 34,8 34,8 35,5 36,8
Modum kommune 31,8 33,0 33,8 35,1
Nedre Eiker kommune 32,8 32,6 33,8 34,9
Nes kommune 35,4 35,5 36,2 36,9
Nore og Uvdal kommune 31,3 31,6 33,5 33,6
Ringerike kommune 32,2 33,4 34,6 35,4
Rollag kommune 34,1 34,3 36,0 37,8
Røyken kommune 34,1 34,2 35,0 36,2
Sigdal kommune 32,5 33,9 33,3 33,7
Øvre Eiker kommune 32,0 32,3 33,6 35,0
Ål kommune 32,9 33,6 33,5 35,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no