Skolebidrag 8.-10. trinn

Illustrasjon for en enhet
Rogaland fylke
Alle grunnskoler med adresse i Rogaland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 8.-10. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no.

Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19
Skolebidrag 8.-10. trinn
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) -0,5 -0,3 -0,1 -0,2 -0,3
Aust-Agder fylke (utgått) 0,4 0,2 -0,2 0,0 0,1
Buskerud fylke (utgått) -0,3 -0,1 0,1 0,1 -0,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) -1,8 -1,6 -2,0 -1,8 -1,5
Hedmark fylke (utgått) 0,0 0,2 0,2 0,1 0,4
Hordaland fylke (utgått) 0,2 0,4 0,6 0,5 0,3
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2
Nordland fylke -0,4 -0,6 -0,6 -0,6 0,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 0,1 -0,1 0,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 0,5 0,2 0,1 0,2 0,0
Oslo fylke -0,3 -0,4 -0,6 -0,6 -0,3
Rogaland fylke 0,4 0,2 -0,1 -0,1 -0,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 0,1 0,1 0,2 -0,1 0,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 0,7 0,9 0,9
Telemark fylke (utgått) -0,6 -0,8 -0,6 -0,3 -0,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) -0,6 -0,9 -0,8 -0,4 -0,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 0,4 0,2
Vest-Agder fylke (utgått) 0,0 0,0 -0,3 -0,1 0,3
Vestfold fylke (utgått) 0,3 0,0 0,2 0,4 0,2
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 0,6 0,7 0,8 0,9 0,4
Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19
Faktiske karakterpoeng
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 34,5 35,1 36,3 37,1 37,2
Aust-Agder fylke (utgått) 32,8 33,0 34,0 35,4 35,8
Buskerud fylke (utgått) 33,1 33,8 34,9 35,7 35,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 30,5 31,1 31,3 32,4 32,9
Hedmark fylke (utgått) 32,6 33,3 34,3 35,1 35,6
Hordaland fylke (utgått) 33,7 34,2 35,3 36,1 36,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 33,6 34,0 34,9 35,5 35,7
Nordland fylke 32,0 32,3 33,5 34,5 35,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 32,2 32,4 33,9
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 33,0 33,2 34,3 35,4 35,2
Oslo fylke 35,7 36,2 37,1 38,1 38,6
Rogaland fylke 34,4 34,6 35,3 36,1 36,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 34,2 34,4 35,5 36,0 36,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 34,2 34,7 35,7
Telemark fylke (utgått) 31,7 32,0 33,3 34,7 34,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 32,7 33,0 34,3 35,6 36,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 35,7 35,8
Vest-Agder fylke (utgått) 33,0 33,5 34,4 35,2 35,8
Vestfold fylke (utgått) 33,8 34,1 35,2 36,0 36,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 32,7 33,3 34,7 35,6 35,3
Forventet karakterpoeng
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 35,1 35,4 36,5 37,3 37,5
Aust-Agder fylke (utgått) 32,3 32,8 34,2 35,4 35,7
Buskerud fylke (utgått) 33,4 33,9 34,8 35,7 35,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 32,3 32,7 33,3 34,1 34,4
Hedmark fylke (utgått) 32,6 33,1 34,1 35,0 35,2
Hordaland fylke (utgått) 33,5 33,9 34,8 35,6 36,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 33,5 33,8 34,7 35,4 35,4
Nordland fylke 32,4 32,9 34,1 35,0 35,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 32,1 32,5 33,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 32,5 33,1 34,2 35,1 35,2
Oslo fylke 36,0 36,6 37,7 38,7 38,9
Rogaland fylke 33,9 34,4 35,4 36,3 36,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 34,1 34,4 35,3 36,0 36,4
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 33,5 33,8 34,8
Telemark fylke (utgått) 32,3 32,8 33,9 34,9 35,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 33,3 33,9 35,1 36,0 36,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 35,2 35,6
Vest-Agder fylke (utgått) 33,0 33,5 34,6 35,3 35,5
Vestfold fylke (utgått) 33,5 34,1 35,0 35,7 36,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 32,1 32,6 33,9 34,7 34,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no