Skolebidrag 8.-10. trinn

Illustrasjon for en enhet
Røros kommune
Kommunenr 5025
Alle grunnskoler med adresse i Røros kommune (offentlige og private)

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 8.-10. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no.

Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19
Skolebidrag 8.-10. trinn
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 1,2 0,8 0,5 1,4 1,0
Røros skole
Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19
Faktiske karakterpoeng
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 34,8 34,1 35,2 36,2 36,9
Røros skole
Forventet karakterpoeng
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 33,6 33,3 34,7 34,8 35,9
Røros skole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no