Skolebidrag 8.-10. trinn

Illustrasjon for en enhet
Oslo fylke
Alle grunnskoler med adresse i Oslo fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 8.-10. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no.

Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18
Skolebidrag 8.-10. trinn -0,3 -0,4 -0,6 -0,6
Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18
Faktiske karakterpoeng 35,7 36,2 37,1 38,1
Forventet karakterpoeng 36,0 36,6 37,7 38,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no