Skolebidrag 8.-10. trinn

Illustrasjon for en enhet
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) vises her.

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 8.-10. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no.

Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Skolebidrag 8.-10. trinn
Akershus fylke -0,1
Aust-Agder fylke -0,2
Buskerud fylke 0,1
Finnmark Finnmárku fylke -2,0
Hedmark fylke 0,2
Hordaland fylke 0,6
Møre og Romsdal fylke 0,1
Nordland fylke -0,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 0,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 0,1
Oslo fylke -0,6
Rogaland fylke -0,1
Sogn og Fjordane fylke 0,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 0,9
Telemark fylke -0,6
Troms Romsa fylke -0,8
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke -0,3
Vestfold fylke 0,2
Østfold fylke 0,8
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Faktiske karakterpoeng
Akershus fylke 36,3
Aust-Agder fylke 34,0
Buskerud fylke 34,9
Finnmark Finnmárku fylke 31,3
Hedmark fylke 34,3
Hordaland fylke 35,3
Møre og Romsdal fylke 34,9
Nordland fylke 33,5
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 33,9
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 34,3
Oslo fylke 37,1
Rogaland fylke 35,3
Sogn og Fjordane fylke 35,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 35,7
Telemark fylke 33,3
Troms Romsa fylke 34,3
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 34,4
Vestfold fylke 35,2
Østfold fylke 34,7
Forventet karakterpoeng
Akershus fylke 36,5
Aust-Agder fylke 34,2
Buskerud fylke 34,8
Finnmark Finnmárku fylke 33,3
Hedmark fylke 34,1
Hordaland fylke 34,8
Møre og Romsdal fylke 34,7
Nordland fylke 34,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 33,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 34,2
Oslo fylke 37,7
Rogaland fylke 35,4
Sogn og Fjordane fylke 35,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 34,8
Telemark fylke 33,9
Troms Romsa fylke 35,1
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 34,6
Vestfold fylke 35,0
Østfold fylke 33,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no