Skolebidrag 8.-10. trinn

Illustrasjon for en enhet
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 8.-10. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no.

Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18
Skolebidrag 8.-10. trinn 0,1 -0,1 0,2
Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18
Faktiske karakterpoeng 32,2 32,4 33,9
Forventet karakterpoeng 32,1 32,5 33,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no