Skolebidrag 8.-10. trinn

Illustrasjon for en enhet
Nissedal kommune
Kommunenr 3822
Alle grunnskoler med adresse i Nissedal kommune (offentlige og private)

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 8.-10. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no.

Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19
Skolebidrag 8.-10. trinn
Kyrkjebygda oppvekstsenter - Avdeling skule
Tveit skule / Nissedal ungdomsskule -3,8 -4,0 -2,8 -4,5
Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19
Faktiske karakterpoeng
Kyrkjebygda oppvekstsenter - Avdeling skule
Tveit skule / Nissedal ungdomsskule 24,5 24,3 28,6 27,1
Forventet karakterpoeng
Kyrkjebygda oppvekstsenter - Avdeling skule
Tveit skule / Nissedal ungdomsskule 28,3 28,3 31,4 31,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no