Skolebidrag 8.-10. trinn

Illustrasjon for en enhet
Naustdal kommune (utgått)
Kommunenr 1433
Kun utgåtte skoler med adresse i Naustdal kommune (utgått) vises her.

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 8.-10. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no.

Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19
Skolebidrag 8.-10. trinn
Balestrand kommune (utgått) 3,4 3,0 -0,5 2,0
Eid kommune (utgått) 1,6 1,8 1,4 0,6 1,2
Flora kommune (utgått) -1,7 -2,3 -2,2 -2,0 -0,7
Førde kommune (utgått) -0,5 -0,5 0,1 0,1 0,8
Gaular kommune (utgått) 1,1 1,3 2,3 1,5 -0,1
Hornindal kommune (utgått) 3,9 4,1 2,3
Jølster kommune (utgått) 0,7 0,7 1,6 0,4 -1,0
Leikanger kommune (utgått) -1,9 -0,6 -0,7 -0,2 1,0
Naustdal kommune (utgått) -2,5 -2,6 -2,1 -2,1 -2,8
Selje kommune (utgått) 1,7 1,0 0,9 2,8 2,7
Sogndal kommune (utgått) 0,8 0,9 0,5 -0,5 0,3
Vågsøy kommune (utgått) 1,2 -0,7 -0,2 0,3 -0,5
Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19
Faktiske karakterpoeng
Balestrand kommune (utgått) 39,2 35,7 32,0 37,0
Eid kommune (utgått) 34,4 35,2 35,6 35,4 37,2
Flora kommune (utgått) 31,6 31,1 31,9 33,1 35,3
Førde kommune (utgått) 35,2 35,1 36,8 37,4 38,6
Gaular kommune (utgått) 35,7 35,8 37,6 38,0 35,9
Hornindal kommune (utgått) 38,1 37,3 36,4
Jølster kommune (utgått) 32,9 34,9 38,6 38,6 36,7
Leikanger kommune (utgått) 36,1 35,9 33,1 33,8 35,9
Naustdal kommune (utgått) 31,5 31,6 32,7 31,5 30,8
Selje kommune (utgått) 35,1 33,9 35,2 38,4 38,3
Sogndal kommune (utgått) 36,8 37,2 37,0 37,3 38,0
Vågsøy kommune (utgått) 35,9 34,2 36,4 37,0 35,2
Forventet karakterpoeng
Balestrand kommune (utgått) 35,8 32,8 32,4 35,0
Eid kommune (utgått) 32,7 33,5 34,1 34,7 36,0
Flora kommune (utgått) 33,3 33,3 34,1 35,1 36,1
Førde kommune (utgått) 35,7 35,7 36,7 37,3 37,8
Gaular kommune (utgått) 34,7 34,5 35,3 36,5 36,0
Hornindal kommune (utgått) 34,3 33,3 34,1
Jølster kommune (utgått) 32,2 34,1 37,0 38,2 37,7
Leikanger kommune (utgått) 38,0 36,5 33,8 34,0 34,9
Naustdal kommune (utgått) 33,9 34,2 34,8 33,6 33,5
Selje kommune (utgått) 33,4 32,9 34,3 35,6 35,6
Sogndal kommune (utgått) 36,0 36,3 36,6 37,8 37,7
Vågsøy kommune (utgått) 34,7 34,9 36,7 36,8 35,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no