Skolebidrag 8.-10. trinn

Illustrasjon for en enhet
Lillehammer kommune
Kommunenr 0501
Alle grunnskoler med adresse i Lillehammer kommune (offentlige og private)

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 8.-10. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no.

Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18
Skolebidrag 8.-10. trinn
Dovre kommune 1,6 3,1 2,1 1,4
Etnedal kommune 1,4 0,8 0,5 -2,1
Gausdal kommune 2,8 2,9 2,8 2,0
Gjøvik kommune 0,0 -0,1 -0,1 0,6
Gran kommune 0,2 -1,2 -1,4 -1,5
Jevnaker kommune -0,3 1,7 0,2 -1,0
Lesja kommune -1,0 -1,1 -2,2 -1,8
Lillehammer kommune 2,0 0,9 0,9 1,7
Lom kommune 1,7 0,2 0,6 -1,2
Lunner kommune 0,2 0,0 0,9 0,6
Nord-Aurdal kommune 0,2 0,4 0,2 0,1
Nord-Fron kommune -0,9 -1,8 -1,1 1,4
Nordre Land kommune 0,1 -1,0 -2,3 -0,9
Ringebu kommune 0,0 -0,2 1,5 3,1
Sel kommune 0,3 0,4 -0,2 -0,7
Skjåk kommune 2,1 0,0 -1,2 -3,1
Søndre Land kommune -1,9 -0,1 2,3 2,6
Sør-Aurdal kommune 0,0 0,3 -0,1 -0,2
Sør-Fron kommune -2,0 -3,6 -1,9 -2,0
Vang kommune -0,4 1,8 -0,3 -3,2
Vestre Slidre kommune -1,0 -0,6 0,0 1,0
Vestre Toten kommune -0,5 -1,0 -0,1 -0,8
Vågå kommune -2,8 -2,9 -1,0 -1,0
Østre Toten kommune 1,4 0,9 -0,5 -0,8
Øyer kommune 5,1 4,7 2,1 3,0
Øystre Slidre kommune 0,9 0,2 -3,5 -2,4
Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18
Faktiske karakterpoeng
Dovre kommune 33,5 36,6 37,9 37,9
Etnedal kommune 31,5 34,6 35,6 34,1
Gausdal kommune 33,2 33,0 34,7 36,2
Gjøvik kommune 32,4 33,4 34,6 36,1
Gran kommune 32,6 31,3 32,4 33,4
Jevnaker kommune 32,4 33,1 33,1 33,3
Lesja kommune 34,3 34,1 33,4 34,3
Lillehammer kommune 36,4 35,8 37,0 38,7
Lom kommune 35,8 35,7 36,7 32,3
Lunner kommune 32,4 33,2 35,5 37,0
Nord-Aurdal kommune 31,8 32,5 33,5 34,9
Nord-Fron kommune 34,3 32,6 33,6 37,1
Nordre Land kommune 30,5 30,3 30,5 32,7
Ringebu kommune 33,0 32,5 34,5 37,7
Sel kommune 32,8 32,3 33,5 34,1
Skjåk kommune 35,0 34,2 33,7 32,6
Søndre Land kommune 29,9 31,7 36,5 37,0
Sør-Aurdal kommune 31,9 33,9 34,2 33,0
Sør-Fron kommune 31,4 29,7 34,8 35,4
Vang kommune 31,9 33,6 31,9 31,0
Vestre Slidre kommune 29,8 31,8 34,3 35,8
Vestre Toten kommune 31,8 31,2 32,4 33,2
Vågå kommune 29,4 28,4 30,7 32,0
Østre Toten kommune 32,6 33,8 33,7 33,7
Øyer kommune 35,4 37,9 37,5 38,3
Øystre Slidre kommune 35,1 35,0 30,7 32,2
Forventet karakterpoeng
Dovre kommune 31,9 33,5 35,8 36,5
Etnedal kommune 30,1 33,8 35,1 36,3
Gausdal kommune 30,5 30,1 32,0 34,2
Gjøvik kommune 32,4 33,5 34,7 35,5
Gran kommune 32,4 32,5 33,8 34,9
Jevnaker kommune 32,7 31,4 32,9 34,4
Lesja kommune 35,3 35,2 35,5 36,1
Lillehammer kommune 34,4 34,9 36,1 36,9
Lom kommune 34,1 35,5 36,1 33,5
Lunner kommune 32,2 33,2 34,6 36,4
Nord-Aurdal kommune 31,7 32,0 33,3 34,8
Nord-Fron kommune 35,2 34,4 34,7 35,8
Nordre Land kommune 30,4 31,3 32,8 33,6
Ringebu kommune 33,0 32,7 32,9 34,5
Sel kommune 32,4 31,9 33,7 34,8
Skjåk kommune 32,9 34,3 34,9 35,7
Søndre Land kommune 31,7 31,8 34,2 34,4
Sør-Aurdal kommune 31,9 33,6 34,3 33,3
Sør-Fron kommune 33,4 33,3 36,6 37,4
Vang kommune 32,3 31,8 32,2 34,2
Vestre Slidre kommune 30,8 32,4 34,3 34,9
Vestre Toten kommune 32,2 32,2 32,5 34,0
Vågå kommune 32,3 31,3 31,7 33,0
Østre Toten kommune 31,1 32,9 34,1 34,5
Øyer kommune 30,3 33,2 35,4 35,3
Øystre Slidre kommune 34,1 34,7 34,2 34,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no