Skolebidrag 8.-10. trinn

Illustrasjon for en enhet
Kvænangen kommune
Kommunenr 1943
Alle grunnskoler med adresse i Kvænangen kommune (offentlige og private)

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 8.-10. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no.

Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18
Skolebidrag 8.-10. trinn
Balsfjord kommune -2,3 -1,4 -2,5 -1,2
Bardu kommune -0,8 -2,7 -0,5 1,4
Berg kommune
Dyrøy kommune 0,8 -1,8 -6,0 -7,1
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune -3,1 -1,9 0,4 -1,8
Gratangen kommune -0,3 0,9
Harstad - Hárstták kommune -1,0 -1,8 -1,6 -0,7
Ibestad kommune -3,5 -1,1 2,3
Karlsøy kommune -0,3 -0,1 1,1 0,7
Kvæfjord kommune -1,2 -0,7 -1,4 1,3
Kvænangen kommune -1,0 -0,6 1,7 1,8
Lenvik kommune -1,9 -1,1 -0,8 -0,4
Loabák - Lavangen kommune 4,4 -0,6 -1,3
Lyngen kommune 3,1 -0,1 -3,2 -2,3
Målselv kommune -0,5 -0,4 -0,3 -0,7
Nordreisa kommune -3,2 -0,9 -1,4 -2,1
Salangen kommune 4,1 -0,9 -3,0 -3,9
Skjervøy kommune 1,4 0,2 -0,5 -3,4
Skånland kommune -1,2 -1,1 -0,6 0,0
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune -1,8 -2,1 -1,5 -1,1
Sørreisa kommune 1,2 -0,8 -0,7 -1,4
Torsken kommune 3,1
Tranøy kommune -0,5 -2,4 -3,5 -3,3
Tromsø kommune -0,6 -0,5 -0,1 0,2
Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18
Faktiske karakterpoeng
Balsfjord kommune 28,9 31,5 30,9 31,9
Bardu kommune 32,4 29,6 33,3 37,4
Berg kommune
Dyrøy kommune 30,0 28,2 26,6 25,1
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 28,2 30,9 33,9 33,2
Gratangen kommune 29,0 36,4
Harstad - Hárstták kommune 31,5 31,8 32,9 35,3
Ibestad kommune 30,7 32,6 39,7
Karlsøy kommune 32,8 32,7 33,7 35,4
Kvæfjord kommune 29,9 31,3 32,2 35,5
Kvænangen kommune 31,3 31,4 35,4 36,1
Lenvik kommune 30,0 31,2 32,5 34,2
Loabák - Lavangen kommune 37,2 28,4 28,7
Lyngen kommune 34,8 32,9 30,6 31,6
Målselv kommune 32,3 32,9 34,1 34,5
Nordreisa kommune 28,3 30,8 31,6 31,5
Salangen kommune 36,5 31,0 29,3 30,8
Skjervøy kommune 32,1 31,3 32,5 31,3
Skånland kommune 30,5 32,9 32,7 33,2
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 31,1 31,4 31,8 31,5
Sørreisa kommune 33,3 31,6 32,3 33,3
Torsken kommune 37,2
Tranøy kommune 29,5 29,0 31,2 32,6
Tromsø kommune 34,5 35,0 36,8 37,7
Forventet karakterpoeng
Balsfjord kommune 31,2 32,9 33,4 33,1
Bardu kommune 33,2 32,3 33,8 36,1
Berg kommune
Dyrøy kommune 29,2 30,0 32,6 32,1
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 31,3 32,8 33,5 34,9
Gratangen kommune 29,3 35,4
Harstad - Hárstták kommune 32,5 33,7 34,5 36,1
Ibestad kommune 34,2 33,7 37,4
Karlsøy kommune 33,1 32,8 32,6 34,6
Kvæfjord kommune 31,1 32,0 33,6 34,2
Kvænangen kommune 32,3 32,0 33,6 34,3
Lenvik kommune 31,9 32,4 33,4 34,5
Loabák - Lavangen kommune 32,8 29,0 30,0
Lyngen kommune 31,7 32,9 33,7 34,0
Målselv kommune 32,8 33,3 34,4 35,2
Nordreisa kommune 31,5 31,7 32,9 33,6
Salangen kommune 32,4 31,9 32,3 34,6
Skjervøy kommune 30,8 31,1 33,1 34,7
Skånland kommune 31,7 34,0 33,3 33,2
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 32,9 33,4 33,3 32,6
Sørreisa kommune 32,2 32,4 33,0 34,7
Torsken kommune 34,1
Tranøy kommune 30,1 31,5 34,6 35,9
Tromsø kommune 35,1 35,5 36,9 37,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no