Skolebidrag 8.-10. trinn

Illustrasjon for en enhet
Gulen kommune
Kommunenr 4635
Alle grunnskoler med adresse i Gulen kommune (offentlige og private)

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 8.-10. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no.

Indikator og nøkkeltall Offentlig
Skolebidrag 8.-10. trinn
Brekke skule -4,5
Byrknes skule
Dalsøyra skule
Eivindvik skule
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Faktiske karakterpoeng
Brekke skule 34,3
Byrknes skule
Dalsøyra skule
Eivindvik skule
Forventet karakterpoeng
Brekke skule 38,8
Byrknes skule
Dalsøyra skule
Eivindvik skule
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no