Skolebidrag 8.-10. trinn

Illustrasjon for en enhet
Gulen kommune
Kommunenr 4635
Alle grunnskoler med adresse i Gulen kommune (offentlige og private)

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 8.-10. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no.

Indikator og nøkkeltall 2018-19
Skolebidrag 8.-10. trinn
Brekke skule -4,5
Byrknes skule
Dalsøyra skule
Eivindvik skule
Indikator og nøkkeltall 2018-19
Faktiske karakterpoeng
Brekke skule 34,3
Byrknes skule
Dalsøyra skule
Eivindvik skule
Forventet karakterpoeng
Brekke skule 38,8
Byrknes skule
Dalsøyra skule
Eivindvik skule
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no