Skolebidrag 8.-10. trinn

Illustrasjon for en enhet
Buskerud fylke
Alle grunnskoler med adresse i Buskerud fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 8.-10. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no.

Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18
Skolebidrag 8.-10. trinn -0,3 -0,1 0,1 0,1
Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18
Faktiske karakterpoeng 33,1 33,8 34,9 35,7
Forventet karakterpoeng 33,4 33,9 34,8 35,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no