Skolebidrag 8.-10. trinn

Illustrasjon for en enhet
Aurland kommune
Kommunenr 4641
Alle grunnskoler med adresse i Aurland kommune (offentlige og private)

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 8.-10. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no.

Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19
Skolebidrag 8.-10. trinn
Aurland barne- og ungdomsskule 4,5 2,0 0,5 -1,4 -0,7
Flåm skule
Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19
Faktiske karakterpoeng
Aurland barne- og ungdomsskule 37,9 35,2 36,7 35,1 35,6
Flåm skule
Forventet karakterpoeng
Aurland barne- og ungdomsskule 33,4 33,2 36,3 36,6 36,3
Flåm skule
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no