Skolebidrag 8.-10. trinn

Illustrasjon for en enhet
Alstahaug kommune
Kommunenr 1820
Alle grunnskoler med adresse i Alstahaug kommune (offentlige og private)

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 8.-10. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no.

Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19
Skolebidrag 8.-10. trinn
Bjarnetjønna skole
Sandnes barneskole
Sandnessjøen ungdomsskole 1,1 0,3 0,4 1,5 -0,2
Søvik oppvekstsenter - Avd skole
Tjøtta oppvekstsenter - Avd skole
Ura skole
Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19
Faktiske karakterpoeng
Bjarnetjønna skole
Sandnes barneskole
Sandnessjøen ungdomsskole 32,8 33,0 34,0 35,7 34,3
Søvik oppvekstsenter - Avd skole
Tjøtta oppvekstsenter - Avd skole
Ura skole
Forventet karakterpoeng
Bjarnetjønna skole
Sandnes barneskole
Sandnessjøen ungdomsskole 31,7 32,8 33,6 34,2 34,5
Søvik oppvekstsenter - Avd skole
Tjøtta oppvekstsenter - Avd skole
Ura skole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no