Skolebidrag 8.-10. trinn

Illustrasjon for en enhet
Alstahaug kommune
Kommunenr 1820
Alle grunnskoler med adresse i Alstahaug kommune (offentlige og private)

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 8.-10. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no.

Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19
Skolebidrag 8.-10. trinn
Aarborte - Hattfjelldal kommune 0,1 0,8 0,2 0,5 -2,2
Alstahaug kommune 1,4 0,3 0,1 1,2 0,1
Andøy kommune -3,0 -1,2 -1,6 -0,5 -0,9
Ballangen kommune (utgått) 3,3 2,5 0,4 3,0 1,3
Beiarn kommune -2,5 -3,2
Bindal kommune 2,3 1,5 -1,8
Bodø kommune 0,2 -0,3 -0,1 0,4 0,6
Brønnøy kommune -0,4 -1,1 0,1 -0,4 -1,3
Bø kommune -4,3 -2,6 0,5 2,8 2,3
Divtasvuodna - Tysfjord kommune (utgått) -1,4 -2,6 -1,4 -2,0 -3,0
Dønna kommune 3,3 2,0 0,1 0,9 0,4
Evenes kommune -0,3 1,4 0,2 -3,8 -2,5
Fauske - Fuosko kommune -1,5 -1,9 -1,7 -1,7 -0,6
Flakstad kommune 4,0 -2,2 -1,9 -1,7 0,5
Gildeskål kommune 0,5 -1,5 -0,9 -2,5 -3,6
Grane kommune -2,9 -1,1 -0,7 -0,3 1,5
Hábmer - Hamarøy kommune
Hadsel kommune -1,8 -1,1 0,4 0,3 0,7
Hamarøy - Hábmer kommune (utgått) -0,9 1,9 0,6 0,9 -0,7
Hemnes kommune -2,0 -3,9 -2,7 -1,0 -0,1
Herøy kommune -1,4 0,8 -3,1 -6,0 -4,4
Leirfjord kommune -0,4 -2,0 -2,7 -3,6 -1,1
Lurøy kommune 3,0 -3,0 -2,0 3,6 4,0
Lødingen kommune -0,4 -2,2 -1,8 -1,9 1,8
Meløy kommune -1,9 -1,5 -1,9 -3,0 -2,1
Moskenes kommune -1,2 3,6 1,0
Narvik kommune
Narvik kommune (utgått) 0,1 0,3 0,1 0,1 0,8
Nesna kommune 0,3 3,7 3,9 0,3 -0,9
Rana kommune -0,7 -0,7 -1,1 -1,4 -1,2
Rødøy kommune -0,2 -0,1 -0,6 -1,0 0,9
Røst kommune
Saltdal kommune 1,3 0,9 -0,9 -2,0 0,3
Sortland - Suortá kommune 0,2 1,5 0,5 0,1 1,6
Steigen kommune -2,9 -0,8 -0,3 0,4 1,8
Sømna kommune -5,3 -0,6 0,7 -4,3 -0,3
Sørfold kommune -2,2 -0,9 -1,8 -1,8 -2,1
Tjeldsund kommune (utgått) 4,5 3,6 -1,2 0,0 1,1
Træna kommune
Vefsn kommune -1,2 -2,5 -2,1 -2,3 -0,9
Vega kommune -2,8 -5,4 -5,6 -5,3 -0,8
Vestvågøy kommune 0,6 -0,2 -1,1 -1,3 0,1
Vevelstad kommune
Værøy kommune
Vågan kommune 0,8 -0,2 0,2 1,1 1,2
Øksnes kommune -2,0 -0,6 0,0 0,1 -0,2
Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19
Faktiske karakterpoeng
Aarborte - Hattfjelldal kommune 31,7 30,4 33,5 37,5 31,2
Alstahaug kommune 33,1 33,2 34,1 35,9 35,2
Andøy kommune 28,3 29,3 30,0 32,6 33,4
Ballangen kommune (utgått) 35,3 35,0 32,4 36,2 34,8
Beiarn kommune 28,5 28,2
Bindal kommune 37,5 37,1 34,1
Bodø kommune 35,1 34,2 35,2 37,0 37,4
Brønnøy kommune 32,4 31,7 34,3 34,5 32,8
Bø kommune 26,3 28,0 33,1 36,9 37,5
Divtasvuodna - Tysfjord kommune (utgått) 32,0 29,7 33,4 35,8 32,2
Dønna kommune 37,0 36,2 35,4 36,9 36,2
Evenes kommune 34,4 35,3 33,4 32,9 33,2
Fauske - Fuosko kommune 30,2 30,7 31,3 31,6 32,4
Flakstad kommune 36,3 31,7 33,1 34,7 37,0
Gildeskål kommune 30,3 30,3 31,6 30,3 28,1
Grane kommune 27,2 31,2 34,3 34,4 37,1
Hábmer - Hamarøy kommune
Hadsel kommune 29,9 31,7 35,0 35,2 36,1
Hamarøy - Hábmer kommune (utgått) 30,4 31,4 32,4 35,1 37,4
Hemnes kommune 30,3 28,1 29,4 32,7 33,8
Herøy kommune 30,5 34,2 30,9 29,1 33,7
Leirfjord kommune 29,2 28,6 29,7 29,9 31,5
Lurøy kommune 36,3 29,4 31,9 38,3 39,5
Lødingen kommune 33,2 30,6 31,6 32,5 37,0
Meløy kommune 30,0 31,0 31,9 31,2 32,4
Moskenes kommune 30,3 35,6 33,4
Narvik kommune
Narvik kommune (utgått) 31,2 32,6 34,1 34,3 35,5
Nesna kommune 31,1 36,3 37,8 33,1 31,4
Rana kommune 30,7 31,7 33,0 33,3 33,5
Rødøy kommune 33,2 33,8 35,1 35,3 35,2
Røst kommune
Saltdal kommune 34,2 35,2 33,9 32,6 35,7
Sortland - Suortá kommune 31,3 33,0 34,1 35,6 37,6
Steigen kommune 28,6 33,0 35,2 36,0 36,3
Sømna kommune 29,0 31,3 33,9 31,0 34,2
Sørfold kommune 31,5 34,0 34,2 34,0 34,4
Tjeldsund kommune (utgått) 35,7 33,5 31,6 32,0 33,8
Træna kommune
Vefsn kommune 31,1 29,9 31,6 32,5 33,0
Vega kommune 28,2 25,0 26,5 28,2 30,9
Vestvågøy kommune 32,5 32,8 32,4 33,0 34,8
Vevelstad kommune
Værøy kommune
Vågan kommune 33,5 33,2 34,2 35,9 35,6
Øksnes kommune 29,9 32,2 33,2 34,7 36,4
Forventet karakterpoeng
Aarborte - Hattfjelldal kommune 31,5 29,6 33,3 36,9 33,3
Alstahaug kommune 31,6 32,8 34,0 34,7 35,2
Andøy kommune 31,3 30,5 31,5 33,1 34,3
Ballangen kommune (utgått) 31,9 32,5 32,0 33,2 33,5
Beiarn kommune 31,0 31,4
Bindal kommune 35,2 35,6 36,0
Bodø kommune 34,9 34,5 35,3 36,7 36,8
Brønnøy kommune 32,9 32,8 34,2 34,9 34,1
Bø kommune 30,6 30,6 32,6 34,1 35,1
Divtasvuodna - Tysfjord kommune (utgått) 33,4 32,3 34,8 37,9 35,2
Dønna kommune 33,7 34,1 35,3 36,0 35,8
Evenes kommune 34,7 33,9 33,1 36,7 35,7
Fauske - Fuosko kommune 31,7 32,6 32,9 33,3 33,0
Flakstad kommune 32,3 33,8 35,0 36,4 36,5
Gildeskål kommune 29,8 31,8 32,4 32,8 31,6
Grane kommune 30,1 32,3 34,9 34,8 35,5
Hábmer - Hamarøy kommune
Hadsel kommune 31,7 32,8 34,5 34,9 35,4
Hamarøy - Hábmer kommune (utgått) 31,3 29,4 31,9 34,1 38,1
Hemnes kommune 32,3 32,0 32,2 33,7 33,9
Herøy kommune 31,9 33,4 34,0 35,1 38,1
Leirfjord kommune 29,6 30,6 32,4 33,5 32,6
Lurøy kommune 33,3 32,3 33,9 34,7 35,6
Lødingen kommune 33,6 32,8 33,5 34,3 35,2
Meløy kommune 31,9 32,5 33,8 34,2 34,5
Moskenes kommune 31,5 32,1 32,4
Narvik kommune
Narvik kommune (utgått) 31,0 32,3 34,0 34,3 34,7
Nesna kommune 30,7 32,6 33,9 32,8 32,3
Rana kommune 31,4 32,4 34,1 34,8 34,6
Rødøy kommune 33,3 34,0 35,7 36,3 34,3
Røst kommune
Saltdal kommune 33,0 34,2 34,8 34,6 35,4
Sortland - Suortá kommune 31,1 31,5 33,6 35,6 36,0
Steigen kommune 31,4 33,8 35,5 35,6 34,6
Sømna kommune 34,3 31,9 33,1 35,3 34,5
Sørfold kommune 33,7 34,9 36,0 35,9 36,4
Tjeldsund kommune (utgått) 31,2 29,9 32,7 32,0 32,7
Træna kommune
Vefsn kommune 32,4 32,4 33,7 34,8 33,9
Vega kommune 31,0 30,4 32,1 33,5 31,7
Vestvågøy kommune 31,9 33,0 33,5 34,3 34,7
Vevelstad kommune
Værøy kommune
Vågan kommune 32,8 33,4 34,0 34,7 34,4
Øksnes kommune 31,9 32,8 33,2 34,6 36,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no