Skolebidrag 8.-10. trinn

Illustrasjon for en enhet
Akershus fylke
Alle grunnskoler med adresse i Akershus fylke (offentlige og private)

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 8.-10. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no.

Indikator og nøkkeltall Alle eierformer Offentlig Privat
Skolebidrag 8.-10. trinn
Akershus fylke -0,2 -0,2 -1,0
Aust-Agder fylke 0,0 -0,1 2,0
Buskerud fylke 0,1 0,1 -1,0
Finnmark Finnmárku fylke -1,8 -1,7 -4,3
Hedmark fylke 0,1 0,1 -0,5
Hordaland fylke 0,5 0,4 1,6
Møre og Romsdal fylke 0,1 0,1 1,2
Nordland fylke -0,6 -0,6 -0,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 0,2 0,2 -1,1
Oslo fylke -0,6 -0,5 -1,4
Rogaland fylke -0,1 -0,1 -1,0
Sogn og Fjordane fylke -0,1 -0,1 13,3
Svalbard
Telemark fylke -0,3 -0,3 -0,1
Troms Romsa fylke -0,4 -0,4 -1,7
Trøndelag fylke 0,4 0,4 1,1
Vest-Agder fylke -0,1 -0,1 0,5
Vestfold fylke 0,4 0,3 0,8
Østfold fylke 0,9 0,9 -2,7
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer Offentlig Privat
Faktiske karakterpoeng
Akershus fylke 37,1 37,1 37,5
Aust-Agder fylke 35,4 35,2 39,8
Buskerud fylke 35,7 35,8 32,9
Finnmark Finnmárku fylke 32,4 32,4 26,5
Hedmark fylke 35,1 35,1 36,9
Hordaland fylke 36,1 36,0 38,0
Møre og Romsdal fylke 35,5 35,5 36,6
Nordland fylke 34,5 34,5 33,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 35,4 35,4 28,3
Oslo fylke 38,1 38,1 39,7
Rogaland fylke 36,1 36,2 33,8
Sogn og Fjordane fylke 36,0 36,0 38,8
Svalbard
Telemark fylke 34,7 34,7 33,9
Troms Romsa fylke 35,6 35,6 34,4
Trøndelag fylke 35,7 35,6 37,5
Vest-Agder fylke 35,2 35,2 35,8
Vestfold fylke 36,0 35,9 37,9
Østfold fylke 35,6 35,6 29,8
Forventet karakterpoeng
Akershus fylke 37,3 37,3 38,4
Aust-Agder fylke 35,4 35,3 37,8
Buskerud fylke 35,7 35,7 33,9
Finnmark Finnmárku fylke 34,1 34,2 30,8
Hedmark fylke 35,0 35,0 37,3
Hordaland fylke 35,6 35,6 36,5
Møre og Romsdal fylke 35,4 35,4 35,4
Nordland fylke 35,0 35,0 33,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 35,1 35,2 29,5
Oslo fylke 38,7 38,6 41,1
Rogaland fylke 36,3 36,3 34,8
Sogn og Fjordane fylke 36,0 36,0 25,5
Svalbard
Telemark fylke 34,9 35,0 34,1
Troms Romsa fylke 36,0 36,0 36,2
Trøndelag fylke 35,2 35,2 36,4
Vest-Agder fylke 35,3 35,3 35,2
Vestfold fylke 35,7 35,6 37,1
Østfold fylke 34,7 34,7 32,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no