Skolebidrag 8.-10. trinn

Illustrasjon for en enhet
Akershus fylke
Alle grunnskoler med adresse i Akershus fylke (offentlige og private)

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 8.-10. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no.

Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Skolebidrag 8.-10. trinn
Akershus fylke -0,2
Aust-Agder fylke 0,0
Buskerud fylke 0,1
Finnmark Finnmárku fylke -1,8
Hedmark fylke 0,1
Hordaland fylke 0,5
Møre og Romsdal fylke 0,1
Nordland fylke -0,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 0,2
Oslo fylke -0,6
Rogaland fylke -0,1
Sogn og Fjordane fylke -0,1
Svalbard
Telemark fylke -0,3
Troms Romsa fylke -0,4
Trøndelag fylke 0,4
Vest-Agder fylke -0,1
Vestfold fylke 0,4
Østfold fylke 0,9
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Faktiske karakterpoeng
Akershus fylke 37,1
Aust-Agder fylke 35,4
Buskerud fylke 35,7
Finnmark Finnmárku fylke 32,4
Hedmark fylke 35,1
Hordaland fylke 36,1
Møre og Romsdal fylke 35,5
Nordland fylke 34,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 35,4
Oslo fylke 38,1
Rogaland fylke 36,1
Sogn og Fjordane fylke 36,0
Svalbard
Telemark fylke 34,7
Troms Romsa fylke 35,6
Trøndelag fylke 35,7
Vest-Agder fylke 35,2
Vestfold fylke 36,0
Østfold fylke 35,6
Forventet karakterpoeng
Akershus fylke 37,3
Aust-Agder fylke 35,4
Buskerud fylke 35,7
Finnmark Finnmárku fylke 34,1
Hedmark fylke 35,0
Hordaland fylke 35,6
Møre og Romsdal fylke 35,4
Nordland fylke 35,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 35,1
Oslo fylke 38,7
Rogaland fylke 36,3
Sogn og Fjordane fylke 36,0
Svalbard
Telemark fylke 34,9
Troms Romsa fylke 36,0
Trøndelag fylke 35,2
Vest-Agder fylke 35,3
Vestfold fylke 35,7
Østfold fylke 34,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no